Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Předčasný důchod nebo evidence na úřadu práce?

Finance.cz

Jak postupovat v případě ztráty zaměstnání několik měsíců až tři roky před dosažením důchodového věku? Zvolit odchod do předčasného důchodu nebo se evidovat na úřadu práce?

 
 

S prodlužujícím se důchodovým věkem přibývá případů, že ztratí místo zaměstnanci třeba 3 roky před dosažením důchodového věku. Tito občané již mají nárok na předčasný důchod. Mají však i možnost se evidovat na úřad práce. Která varianta je finančně výhodnější? Záleží sice na individuální situaci každého občana, pro většinu je však výhodnější se evidovat na úřad práce a teprve po uplynutí podpůrčí doby, kdy mají nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti zvolit odchod do předčasného důchodu.


Evidence na úřadu práce a doba pojištění


Jestliže jsou splněny zákonné podmínky, tak evidence na úřadu práce nesnižuje výsledný důchod. Naopak. Evidence na úřadu práce znamená zvýšení důchodu, protože se v zákonném rozsahu započítává doba evidence na úřadu práce do doby pojištění, protože se jedná o náhradní dobu pojištění. Každý rok doby pojištění zvyšuje procentní výměru důchodu o 1,5 % z redukovaného osobního vyměřovacího základu. Výši důchodu neovlivňují totiž pouze příjmy, ale taky získaný počet let pojištění. Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává do celkové doby pojištění za dobu, kdy občan pobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci. Dále po dobu, kdy občan již podporu v nezaměstnanosti nepobíral a byl v evidenci na úřadu práce, ale maximálně v rozsahu 3 let. Stanovená doba tří let se přitom ze zákona zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na starobní (nebo předčasný) důchod. Evidence na úřadu práce, kdy občan nepobíral podporu v nezaměstnanosti, se jako náhradní doba pojištění před dosažením 55 let započítává maximálně v rozsahu jednoho roku. Náhradní doba evidence na úřadu práce se hodnotí z 80 %.


Proč se zvýší důchod evidencí na úřadu práce?


Pro občana, který odpracoval např. nepřetržitě 20 let a 2 roky před dosažením důchodového věku ztratil práci, je výhodnější se evidovat nejdříve na úřad práce, než zvolit odchod do předčasného důchodu.

  • Občané starší 55 let mají totiž nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti po dobu 11 měsíců. První dva měsíce činí podpora v nezaměstnanosti 65 % z předchozího průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání, další dva měsíce potom 55 % a zbývající měsíce potom 45 %. Pro většinu občanů bude přitom vypočítaná podpora v nezaměstnanosti v prvních měsících vyšší, než by činil předčasný důchod.
  • Pozdější odchod do předčasného důchodu znamená nižší krácení předčasné penze. Při výpočtu předčasného důchodu se snižuje procentní výměra o 0,9 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní, pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dní a o 1,5 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní, a to od 721 dne předčasnosti. V příštím roce bude navíc krácení při předčasném důchodu o něco vyšší.
  • Evidencí na úřadu práce získá častokráte občan splňující zákonné podmínky rok pojištění navíc, což je při výpočtu důchodu rovněž velmi důležité.


Praktický příklad


a) Panu Modrému chybí do dosažení důchodového věku 660 dní a nyní přišel o místo. Jeho osobní vyměřovací základ činí 22 000 Kč a získal dobu pojištění 41 let a 100 dní. Pan Modrý zvolí odchod do předčasného důchodu. Předčasný důchod vypočítáme dle legislativy od 30. září do konce roku 2011.

Tabulka: Výpočet předčasné penze pana Modrého v říjnu 2011

Text Částka
Osobní vyměřovací základ  22 000 Kč
Redukce do 10 886 (ze 100 %)  10 886 Kč
Redukce od 10 886 Kč do 28 699 Kč (z 29 %)  3 224 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (10 886 Kč + 3 804 Kč)   14 110 Kč
Základní výměra důchodu 2 230 Kč
Krácení důchodu (14 110 Kč x 7,2 %) 1 015Kč
Procentní výměra za odpracované roky (41 let x 1,5)  61,5
Procentní výměra důchodu (14 110 Kč x 61,5 %)  8 678 Kč
Zkrácená procentní výměra důchodu (8 678 Kč – 1 015 Kč) 7 663 Kč
Měsíční důchod celkem (2 230 + 7 663 Kč)  9 893 Kč

V roce 2012 se bude důchod pana Modrého valorizovat. Od lednové splátky bude měsíční důchod pana Modrého činit 10 135 Kč (2 280 Kč + (7 663 x 1,025)).

 

b) Pan Zelený je na tom stejně jako pan Modrý, ale zvolí jinou strategii a eviduje se na 11 měsíců na úřadu práce a do předčasného důchodu odejde až v září 2012. Pan Zelený tak získá dobu pojištění 42 let. K 41 letům a 100 dnům se totiž připočítá 267 dní evidence na úřadu práce (náhradní doba evidence na úřadu práce se hodnotí z 80 %). Do předčasného důchodu odejde pan Zelený dříve o 326 dní. Krácení důchodu bude 3,6 %.

Čistá mzda u hrubé mzdy 22 000 Kč činí 17 125 Kč. Z hrubé mzdy je sraženo 1 430 Kč na sociálním pojištění, 990 na zdravotním pojištění a 2 455 Kč na dani z příjmu fyzických osob.

  • První dva měsíce bude pan Zelený pobírat podporu v nezaměstnanosti ve výši 11 131 Kč (17 125 Kč x 65 %), další dva měsíce bude pan Zelený pobírat podporu v nezaměstnanosti 8 562 Kč a zbylých sedm měsíců bude pobírat podporu v nezaměstnanosti 7 706 Kč (17 125 Kč x 45 %).

Tabulka: Výpočet předčasné penze pana Zeleného v září 2012

Text Částka
Osobní vyměřovací základ  22 000 Kč
Redukce do 11 107 (ze 100 %)  11 107 Kč
Redukce od 11 107 Kč do 29 280 Kč (z 28 %)  3 051 Kč
Redukovaný osobní vyměřovací základ (11 107 + 3 051Kč)   14 158 Kč
Základní výměra důchodu 2 230 Kč
Krácení důchodu (14 158 Kč x 3,6 %) 509 Kč
Procentní výměra za odpracované roky (42 let x 1,5)  63
Procentní výměra důchodu (14 158 Kč x 63 %)  8 920 Kč
Zkrácená procentní výměra důchodu (8 920 Kč – 509 Kč) 8 411 Kč
Měsíční důchod celkem (2 280 + 8 411 Kč)  10 691 Kč


Shrnutí


Při stejných vstupních údajích bude mít pan Zelený v roce 2012 vyšší předčasný důchod o 798 Kč měsíčně, protože neodešel do předčasného důchodu dříve o 660 dní, ale o 326 dní. Během doby, kdy pan Modrý bude již pobírat předčasný důchod, bude pan Zelený pobírat podporu v nezaměstnanosti (první dva měsíce na tom bude lépe, dalších devět měsíců hůře). Během těchto 11 měsíců získá pan Modrý „finanční náskok“ 17 431 Kč. Protože potom bude mít pan Zelený vyšší důchod o 798 Kč, tak po 22 měsících již tento rozdíl smaže a bude na tom lépe. Současně je nutné zdůraznit, že každou valorizací si pan Zelený zvýší svoji penzi více než pan Modrý, protože jeho procentní výměra důchodu je vyšší.

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Jak se změní vaše čistá mzda, když ČSSD zavede progresivní zdanění?

23.02.2017  |  Petr Gola

Pokud nebudeme zohledňovat 7% solidární daň pro nadstandardní příjmy, tak je v Česku zavedena jednotná 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Díky…

Změna zdravotní pojišťovny? Jak na vyplnění dvou přehledů za rok 2016

23.02.2017  |  Petr Gola

OSVČ musí doručit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2016. Pokud došlo v průběhu roku 2016 ke změně zdravotní pojišťovny,…

Návrh ČSSD by více zdanil lékaře, kterým vláda přidala

22.02.2017  |  ČTK

Sociální demokracie by svým návrhem na zavedení vyšších daňových sazeb pro lidi s vyššími výdělky zřejmě více zdanila nemocniční lékaře, kterým v…

EET pokladnu za desetikoruny, nebo pokutu až půl milionu?

22.02.2017  |  Redakce

Již za týden bude spuštěna druhá etapa elektronické evidence tržeb (EET), do které by se mělo zapojit na 250 000 podnikatelů. Zatím si ale…

Jak ušetřit za energie bez velkých investic?

22.02.2017  |  Martin Ježek

Zima je letos tužší než v minulých letech a tak si mnozí opět všímají, odkud jim teplo z domů uniká a jak tomu zabránit. Představa šetření energiemi…

8 mýtů, které si možná myslíte o startupech

22.02.2017  |  Hana Bartušková

V dnešní době se startup spojuje většinou s podnikáním v technologicky náročném odvětví, jako je například IT. Ze své podstaty je startup …

Stavební spoření jde nahoru. Mohou spořitelny konkurovat hypotečním bankám?

21.02.2017  |  Luboš Svačina

Stavební spořitelny v lednu sešláply plyn až na podlahu. Celkový objem sjednaných úvěrů dostáhl 4,75 miliard korun, což je o 41 procent více než v…

ČSSD navrhuje zdanění zaměstnanců i firem podle výše příjmů

21.02.2017  |  ČTK

ČSSD navrhuje ve svém volebním programu zavést čtyři daňové sazby pro daň z příjmu fyzických osob. Sazba by rostla s výší výdělků. Do hrubého…

Úřady nebudou prověřovat korunové dluhopisy, píše Babiš Sobotkovi

21.02.2017  |  ČTK

Finanční úřady nebudou plošně provádět daňové kontroly kvůli nezdanění výnosů z korunových dluhopisů. V dopisu, na který dnes upozornil Deník a který…

Kde je ekonomická svoboda nejvyšší?

21.02.2017  |  Petr Gola

Svoboda podnikání je důležitým faktorem růstu životní úrovně občanů. Dle studie pro rok 2017 patří Česko mezi třicítku zemí s nejvyšším indexem…

Zájem o dotace na kotle a zateplení roste. S vyřízením pomůžou i dodavatelé energií

20.02.2017  |  Redakce

Zájem o dotační programy, které podporují zateplování, výměnu kotlů nebo instalaci obnovitelných zdrojů, narůstá. Lidé znají především program Nová…

Mzdy šoférů autobusů se liší, více pobírají řidiči MHD

20.02.2017  |  ČTK

Ve mzdách šoférů autobusů v tuzemsku existují velké rozdíly. Vyšší platy než šoféři linkových autobusů, kteří jsou se svým finančním ohodnocením…

Soud bude řešit vytunelování Metropolitního spořitelního družstva

20.02.2017  |  ČTK

Pražský městský soud dnes začne projednávat případ vytunelování zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva. Dvacítka obžalovaných údajně…

Kde ve světě je zdanění rodin nejnižší?

20.02.2017  |  Petr Gola

Souhrnné zdanění rodin s dětmi je v členských zemích OECD nižší než zdanění jednotlivce. V Česku může vždy jeden z rodičů uplatnit daňové zvýhodnění…

7 věcí, které dělají úspěšní studenti první týden v semestru

17.02.2017  |  Hana Bartušková

Než začne nový školní semestr, tak si ukliďte v tom starém a našlápněte první školní týden do úspěšného studia v letním semestru. Jak na to? Základem…

Německé mýtné je podle odborníků parlamentu proti pravidlům EU

17.02.2017  |  ČTK

V rozporu s pravidly Evropské unie je i nová podoba mýtného, které prosazuje německá vláda. Vyplývá to z právního posudku vědecké služby německého…

Co je to Carry Trade a oživí inflace zájem o tyto obchody?

17.02.2017  |  Michala Moravcová

Finanční krize, kterou spustil pád investiční banky Lehman Brothers se rozšířila jako smrtelná nákaza do celého světa. Primárně postihla kapitálové…

5 tipů na levné cestování

16.02.2017  |  Lucie Czillingová

Že k cestování potřebujete mít tučné konto v bance nemusí být nutně pravdou. Nabízíme několik užitečných rad, jak co nejvíce ušetřit i při zdánlivě…

Do roku 2020 vznikne v ČR 1200 stanic pro elektromobily

16.02.2017  |  ČTK

Do roku 2020 by mělo v Česku vzniknout celkem 1200 napájecích stanic pro elektromobily. Po setkání se zástupci automobilového průmyslu to dnes uvedl…

Na co dát pozor při výběru cestovky?

16.02.2017  |  Martin Ježek

Jarní prázdniny jsou v plném proudu a mnoho lidí vyráží na dovolenou. Také se blíží se hlavní sezóna dovolených a Češi již začali ve velkém s…

Věrnostní programy kreditních karet: který a pro koho? Srovnali jsme je!

15.02.2017  |  Hana Bartušková

Kreditní karty toho v dnešní době umí opravdu hodně. Peníze v pohotovosti, bezúročné období, třeba i bez poplatku. A taky nabízí nějaké ty výhody v…

Kdy nevyužijete slevu na děti v daňovém přiznání?

15.02.2017  |  Petr Gola

Při uplatnění daňového zvýhodnění na děti v daňovém přiznání za rok 2016 výrazně klesá daňová povinnost. V některých případech se daň z příjmu vůbec…

40hodinový pracovní týden: blíží se jeho konec?

14.02.2017  |  Hana Bartušková

Blíží se konec 40hodinového pracovního týdne, jak jsme na něj zvyklí? Budeme pracovat méně za více? 6hodinový pracovní den nebo jen 4 pracovní dny do…

Ceny bytů meziročně narostly o 10 %. Kde se zdražovalo nejvíce?

14.02.2017  |  Luboš Svačina

Ceny nemovitostí pokračují v růstu. Průměrná cena bytů vzrostla meziročně o 10 %. Největší růst aktuálně vykazuje Královehradecký kraj, kde ceny bytů…

Až 450 tisíc korun na dům, který je nízkoenergetický. Řeknete si o dotaci?

14.02.2017  |  Jana Poncarová

Nová zelená úsporám vešla do povědomí lidí jako dotačním program, který podporuje zateplování rodinných domů, výměnu oken nebo nových ekologických…

Co je to malá a velká korupce a jak je na tom s korupcí Česko?

13.02.2017  |  Martin Ježek

Ekonom Libor Žídek z Masarykovy univerzity v Brně pokračuje v úvahách nad korupcí u nás a ve světě. V druhém díle článku o korupci se zmiňuje o…

Předprodeje zájezdů jsou rekordní, hitem bude Řecko

13.02.2017  |  ČTK

Na dovolenou letos vyrazí víc Čechů než loni. Předprodeje zájezdů na léto ukazují, že Češi budou i letos preferovat evropské přímořské destinace…

Další vlna EET zatěžuje především malé samostatné prodejny

13.02.2017  |  ČTK

Zavádění elektronické evidence tržeb (EET) mezi maloobchodníky, kteří do ní budou muset být přihlášeni od 1. března, nevyvolává zdaleka tolik emocí…

Jak se vyhnout nezaplacení své faktury?

13.02.2017  |  Martin Ježek

I když je platební morálka lepší, stále můžeme narazit na vykuky, kterým např. odvedete sjednanou službu, a oni vám nezaplatí. Dá se tomu nějak…

Rok kohouta: čínský horoskop pro vaše finance v roce 2017

10.02.2017  |  Hana Bartušková

Koncem ledna se slaví čínský nový rok. A podle čínského horoskopu jsme vstoupili do roka kohouta. Jaký rok předvídá kohoutí horoskop, jak se nám bude…

Příjmové nůžky se ve světě rozevírají

10.02.2017  |  Petr Gola

Finanční rozdíly mezi lidmi ve vyspělých zemích světa se rok od roku zvyšují. Nejvíce stoupají mzdy a zisky lidem s nejvyššími příjmy. Příjmová…

Inflace vzrostla na 2,2 %. Přestane ČNB oslabovat korunu?

10.02.2017  |  ČTK

Lednová inflace překonala očekávání analytiků i odhady České národní banky, takže může znamenat rychlejší ukončení kurzového závazku centrální banky…

Jaký bude rok 2017 pro měny rozvíjejících se zemí?

10.02.2017  |  Michala Moravcová

Lednový cenový vzestup měn rozvíjejících se trhů by se mohl v průběhu letošního roku rychle zastavit. Nástup Donalda Trumpa do úřadu amerického…

Kolik stojí korupce? Až 270 Kč měsíčně každého z nás

09.02.2017  |  Martin Ježek

Ekonoma Libora Žídka napadlo spočítat, kolik stojí korupce každého daňového poplatníka. Zjistil také, že ze státního rozpočtu se neztrácí zas tolik,…

Daňový poradce nebo účetní, jaký je rozdíl?

09.02.2017  |  Redakce

V Česku v současné době působí 4658 daňových poradců a 941 daňových společností. Komora certifikovaných účetních eviduje 1138 členů. Většina…

Má pracující důchodce nárok na nemocenskou?

09.02.2017  |  Petr Gola

Mnozí penzisté po dosažení řádného důchodového věku stále pracují. V řádném důchodovém věku je možné pracovat bez omezení a mít libovolně vysoký…

Úrokové sazby hypoték nezadržitelně rostou

08.02.2017  |  Luboš Svačina

Od loňského listopadu, kdy zdražování hypoték začalo, zvýšilo své sazby 13 bank z 15. Průměrná nabídková sazba hypoték během 2 měsíců vzrostla o 15…

Lednová nezaměstnanost v Česku vzrostla na 5,3 %

08.02.2017  |  ČTK

Nezaměstnanost v Česku v lednu vzrostla na 5,3 procenta z prosincových 5,2 procenta. Lidí bez práce přibylo zhruba o 8000 na 389.416 uchazečů. Je to…

Kdy máte nárok na náhradní volno?

08.02.2017  |  Martin Ježek

Občas se stane, že potřebujeme během pracovní doby z práce odejít k lékaři nebo vyřídit jiné důležité soukromé záležitosti. Víte, kdy si můžete vzít…

Zaměstnanecké výhody nové generace: 5 hodin denně a neomezená dovolená

07.02.2017  |  Hana Bartušková

Zní to trošku jako pohádka (pro zaměstnance) a trošku jako noční můra (pro zaměstnavatele). Ale nejspíš to funguje. Říkají ti, co to už vyzkoušeli.…

Nesedí vám vyúčtování elektřiny nebo plynu? Nedejte se a reklamujte ho

07.02.2017  |  Jana Poncarová

Verdikt od dodavatele energií přichází jednou za rok. Ještě než ze svého účtu odešlete nedoplatek, pořádně si vyúčtování projděte. A pokud čísla…

Kdy může živnostník uplatnit slevu na manželku a kdy nikoliv?

06.02.2017  |  Petr Gola

Daňová sleva na manželku (manžela) s rozhodnými příjmy do limitu může snížit daňovou povinnost za rok 2016 o 24 840 Kč. Za jakých podmínek mohou tuto…

Přechod k jinému mobilnímu operátorovi bude rychlejší

06.02.2017  |  ČTK

Novela zákona o elektronických komunikacích umožní spotřebitelům rychlejší přechod k jinému mobilnímu operátorovi. Přechod by nově se vším všudy…

Jaké výhody má investování a na co si dát pozor?

06.02.2017  |  Martin Ježek

Když se řekne investování, každý většinou pomyslí na to, co je mu blízkého: nemovitosti, bankovní vklady, akcie, dluhopisy, podílové fondy nebo třeba…

E-shopy budou evidovat tržby, až se dozvědí o přijaté platbě

03.02.2017  |  ČTK

Internetové obchody budou muset v elektronické evidenci tržeb (EET) evidovat přijaté tržby až v okamžiku, kdy se o platbě dozvědí. On-line obchodník…

Přinese vám MBA povýšení a lepší plat? Jak na výběr školy?

03.02.2017  |  Redakce

Institucí nabízejících i v tuzemských podmínkách zisk titulu MBA přibývá. V České republice jich je v současnosti několik desítek, oficiální…

Kdy se internet stává pastí pro děti a teenagery?

03.02.2017  |  Martin Ježek

Webový prohlížeč, e-mail, sociální sítě – málokdo se jim může vyhnout. Dnešní děti je berou jako samozřejmost a mnozí už se ve virtuálním světě…

Spotřební daň u vína, ano či ne?

03.02.2017  |  Petr Gola

Zatímco cigarety nebo pohonné hmoty jsou spotřební daní zatíženy ve všech členských zemích OECD, tak u vína je situace rozdílná. V některých zemích…

10 tipů k přehledu pro OSSZ za rok 2016

02.02.2017  |  Petr Gola

Pokud byla v roce 2016 alespoň v jednom měsíci vykonávána samostatná výdělečná činnost, potom je nutné doručit na místě příslušnou OSSZ (Okresní…

3x o protekcionismu Donalda Trumpa

02.02.2017  |  Hana Bartušková

S nástupem Donalda Trumpa přišla nová éra americké obchodní politiky. Konec vyjednávání o TPP, nejasná budoucnost TTIP, negativní postoj k čínsko…
Zobrazit související aktuality
Rejstříky - subjekty

    Rejstriky.finance.cz