Které země nejčastěji zvyšují minimální mzdu?

11.11.2016 | , Finance.cz
DANĚ


Od ledna příštího roku se v Česku zvyšuje minimální měsíční mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč, v předchozích letech se však minimální mzda v Česku zvýšila spolu s Irskem ze zemí EU nejméněkrát. Jak často zvyšují minimální mzdu jednotlivé členské země EU?

Institut minimální mzdy je legislativou stanoven v 22 členských zemích Evropské unie. Minimální mzda není z členských zemí EU v letošním roce stanovena v Itálii, v Rakousku, v Dánsku, ve Finsku, ve Švédsku a na Kypru. Např. v zemích Skandinávie je však minimální mzda stanovena většinou kolektivními smlouvami a úroveň takto stanovené minimální mzdy je vyšší než by byla národní legislativou.

Vývoj minimální mzdy v ČR

Zpravidla ke zvýšení minimální mzdy v zemích EU dochází od 1. ledna, v některých případech se však zvýšila minimální mzda i v průběhu roku. Pro porovnání budeme u všech členských zemí EU porovnávat minimální mzdu vždy k 1. lednu. V posledních deseti letech, tedy v letech 2007 až 2016, mohlo být v jednotlivých zemích EU maximálně 10 různých úrovní minimální mzdy. V Česku to byly čtyři úrovně (porovnáváme pouze stav k 1. lednu), v letech 2007 až 2013 byla minimální mzda 8 000 Kč, v roce 2014 byla 8 500 Kč, v roce 2015 potom 9 200 Kč a v roce 2016 činí 9 900 Kč.


Chudý Lucemburčan by byl v Česku boháč
Kde jsou nejlepší podmínky k podnikání? Na Novém Zélandu, Česko je 27.
EU: Občané bohatých zemí žijí déle
OECD: Jak se liší odvody na dani z příjmu dle výše mzdy?
EU: Nejdéle pracují na stát Francouzi
EU: Kolik stojí zaměstnavatele každé euro obdržené zaměstnancem na účet?

Nejvyšší minimální mzda je v Lucembursku

Dle výše měsíční minimální mzdy je možné členské země EU rozdělit do tří skupin. V první skupině jsou země, kde je minimální měsíční mzda v roce 2016 vyšší než 1 400 euro, a sice Lucembursko (1 923 euro), Irsko (1 546 euro), Nizozemí (1 525 euro), Velká Británie (1 523 euro), Belgie (1 502 euro), Francie (1 467 euro) a Německo (1 403 euro). Ve druhé skupině jsou členské země, kde se minimální mzda pohybuje od 500 euro po 1 000 euro, tedy Slovinsko (791 euro), Malta (728 euro), Španělsko (655 euro), Řecko (580 euro) a Portugalsko (530 euro). Ve třetí skupině zemí, kde minimální mzda nedosahuje 500 euro, jsou Polsko (442 euro), Estonsko (430 euro), Chorvatsko (410 euro), Slovensko (405 euro), Lotyšsko (370 euro), Česko (363 euro), Maďarsko (358 euro), Litva (350 euro), Rumunsko (236 euro) a Bulharsko (215 euro).

EU: Které země zvýšily minimální mzdu každý rok?

Hned v sedmi členských zemích (ve Francii, v Maďarsku, na Maltě, v Nizozemí, v Polsku, na Slovensku a ve Velké Británii) došlo ke zvýšení minimální mzdy každý rok. Ze zemí, kde docházelo ke každoročnímu zvýšení minimální mzdy, se nejvíce zvýšila nominální minimální mzda mezi roky 2007 až 2016 v Polsku (o 98 %), následuje Maďarsko (o 69 %) a Slovensko (o 60 %). Nejméně se zvýšila ve Francii (o 17 %) a ve Velké Británii (o 25 %). Vývoj minimální mzdy v těchto zemích máme uveden v přiložené tabulce. Země, kde se v letech 2007 až 2016 úroveň minimální mzdy, zvýšila alespoň pětkrát, jsou: Slovinsko (9x), Španělsko (8x), Lucembursko (8x), Bulharsko (8x), Rumunsko (8x), Lotyšsko (7x), Chorvatsko (7x), Portugalsko (7x), Estonsko (7x) a Belgie (6x). Nejméně se úroveň minimální mzdy v letech 2007 až 2016 zvýšila v Irsku (3x), v Česku (4x) a v Litvě (5x).

Minimální mzda poklesla pouze v Řecku

Z členských zemí Evropské unie, kde je minimální mzda stanovena zákonem, došlo v letech 2007 až 2016 k poklesu minimální mzdy pouze v Řecku. V roce 2012 byla minimální měsíční mzda v Řecku 751 euro, ale pro rok 2013 došlo k poklesu minimální mzdy na 580 euro a stejná úroveň minimální mzdy platí i v roce 2016. V Německu byla minimální mzda zavedena legislativou až v roce 2015 a pro rok 2016 zůstala minimální mzda stejně vysoká.

Vývoj minimální mzdy v letech 2007 - 2016 v zemích EU

(pouze v zemích, kde se minimální mzda měnila každoročně)

ROK Francie (EUR) Maďarsko (HUF) Malta (EUR) Nizozemí (EUR) Polsko (PLN) Slovensko (EUR) Velká Británie (GBP)

2007

1 254

65 500

138,90

1 301

936

252

1 216

2008

1 280

69 000

142,39

1 335

1 126

269

1 255

2009

1 321

71 500

146,47

1 381

1 276

296

1 303

2010

1 344

73 500

152,29

1 408

1 317

308

1 318

2011

1 365

78 000

153,45

1 424

1 386

317

1 348

2012

1 398

93 000

158,11

1 447

1 500

327

1 382

2013

1 430

98 000

162,19

1 469

1 600

338

1 407

2014

1 445

101 500

165,68

1 486

1 680

352

1 434

2015

1 458

105 000

166,26

1 502

1 750

380

1 478

2016

1 467

111 000

168,01

1 525

1 850

405

1 523

Poznámka: 1. 1. 2007 byla na Slovensku minimální mzda 7 600 SK a 1. 1. 2008 byla 8 100 SK, od 1. 1. 2009 bylo zavedeno na Slovensku euro (minimální mzda byla 295,50 euro - 8 900 SK). Pramen: Wirtschfts- und Sozailwissenschftliches Institut Deutschland - Hans-Böckler-Stiftung - Mindestlohndatenbank 2016.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát