Jak na reklamaci dovolené? II.

17.01.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Jakým způsobem upravuje reklamaci dovolené nový občanský zákoník? Jaká jsou práva zákazníka a jaké náhrady lze požadovat při nedostatcích dovolené? V druhém díle minisérie se zaměříme na slevu z ceny dovolené, odškodnění za ztrátu radosti z dovolené a otázku náhrady škody.

Řešení jakékoliv vady dovolené narušuje její účel, kterým je zejména fyzický a duševní odpočinek. Zákazníkovi poskytuje nový občanský zákoník poměrně rozsáhlý okruh práv k jeho ochraně. Obecně o vadách dovolené, službách nižší a vyšší jakosti a povinnosti zajištění pomoci zákazníkovi v nesnázích se dočtete v předchozím článku: Jak na reklamaci dovolené (1. díl).

Jaká je lhůta k uplatnění slevy z ceny dovolené?

Zákazník má právo na slevu z ceny zájezdu, jestliže má zájezd vadu a zákazník ji vytkl u pořadatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Nevytkl-li zákazník vadu zájezdu bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu z ceny zájezdu nepřizná, jestliže pořadatel namítne, že zákazník své právo neuplatnil ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu ani u něho, ani u osoby, která uzavření smlouvy zprostředkovala.

Výše slevy z ceny zájezdu má být přiměřená rozsahu a trvání vady. Se stanovením výše slevy z ceny zájezdu může pomoci Frankfurtská tabulka slev, která byla sepsána Zemským soudem ve Frankfurtu v roce 1985.

Výňatek z Frankfurtské tabulky slev

Vada ubytování Sleva v % Poznámka

Jiný než smluvený hotel

10 – 25

v závislosti na vzdálenosti

Vady ve vybavení pokoje– bez balkónu

5 – 10

pokud byl přislíben

– chybí výhled na moře

5 – 10

pokud byl přislíben

Nefunkčnost vybavení– toaleta

15


– klimatizace

10 – 20

dle ročního období

– výtah

5 – 10

dle podlaží

Služby– zcela nefungující

25


– nedostatečný úklid

10 – 20


– nedostatečné ložní prádlo/ručníky

5 – 10


Jiné vady– hluk během dne

5 – 25


– hluk v noci

10 – 40


– zápach

5 – 15


Přísná odpovědnost pořadatele zájezdu

Pořadatel zájezdu odpovídá zákazníkovi za splnění povinností ze smlouvy o zájezdu bez zřetele na to, zda v rámci zájezdu poskytují jednotlivé služby cestovního ruchu jiné osoby. Pořadatel zájezdu tedy odpovídá i za újmu, kterou způsobil zákazníkovi jiný subdodavatel cestovních služeb. V rozhodovací praxi soudů byl například řešen případ krádeže kol při cyklistickém zájezdu a odpovědnost pořadatele zájezdu (Nejvyšší soud sp. zn. 33 Odo 852/2005): „Zajišťuje-li cestovní kancelář cyklistický zájezd, při kterém jeho účastníci používají vlastní jízdní kola (navíc značné hodnoty), patří přirozeně - podle povahy takového zájezdu - mezi povinnosti cestovní kanceláře zajistit, aby v průběhu ubytování (během noci) byla tato kola zajištěna proti poškození a odcizení. Nesplnění této povinnosti je nutno považovat za porušení povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy zajistit zájezd (ubytování) řádně.“

Újma za narušení dovolené

Občanský zákoník dále stanovuje, že zákazník může vedle škody na majetku uplatňovat odškodnění újmy za narušení dovolené, a to zejména za situace zmaření nebo podstatného zkrácení zájezdu porušením povinností pořadatelem zájezdu. Tato újma za narušení dovolené je také někdy označována za ztrátu radosti z dovolené. Příkladem může být otrava dítěte hotelovým jídlem, kdy rodiče se musí starat o dítě namísto odpočinku na dovolené. Konkrétní výše tohoto odškodnění bude vždy odpovídat individuálním okolnostem každého případu.


Každý případ reklamace dovolené je nutné chápat individuálně. Budete-li řešit obdobný případ, lze jedině doporučit před učiněním jakýkoliv podání, konzultovat s právníkem k posouzení veškerých aspektů vašeho případu, a to s ohledem na neustálý vývoj rozhodovací praxe soudů a samotné legislativy.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát