Ekonomický růst v ČR: 2,8 % letos a jak to bude dál?

27.03.2017 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Česká republika v minulém roce rostla zhruba o 2,3 %. Jak dlouho nám ještě takový ekonomický růst vydrží? Předpovědi jsou optimistické, tento rok by měl být ekonomický růst ještě o kousek vyšší. Pokud ovšem česká ekonomika nenarazí na některý ze svých limitů.

Ekonomie je zajímavá a velmi často pravdivá věda. Dokáže vám vysvětlit, jak věci fungují, jak by fungovat měly a jaké jsou trendy. Ale bohužel velmi často selhává v jakýchkoliv prognózách. Aneb ekonomie jako taková, vám nedokáže předpovědět, kdy se připravit na další ekonomickou krizi, neřekne vám ani, v jakém stavu bude ekonomika v příštím roce, ani vás nepřipraví na to, že ekonomický růst třeba brzy skončí. Ale dokáže poukázat na určité limity a okolnosti, které hospodářský vývoj v dalším období můžou, ale nemusí ovlivnit.

Česká republika se v současné době těší z ekonomického růstu. A předpovědi čekají, že letos to bude ještě o kousek lepší. Loni vykázala ČR ekonomický růst zhruba 2,3 %, pro letošní rok se prognózy pohybují zhruba takto:

Nejdále jde s předpovědí Mezinárodní měnový fond, který odhaduje až do roku 2021 ekonomický růst v ČR nad 2 %. Opravdu nám ale ekonomický růst vydrží růst tak dlouho? To je právě ta otázka, kde si odpovědí nikdo není jistý. A tak alespoň si shrňme nejvýraznější vlivy, které český ekonomický růst ovlivní v letošním roce a nejspíš i v následujících letech.

Limity pracovního trhu

Už dnes vykazuje Česká republika nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii. Volné pracovní síly na pracovním trhu ubývá a to představuje jeden z největších limitů pro jakýkoliv ekonomický rozvoj. Zároveň toto tlačí na růst cen nejen mezd, ale také na celkovou ekonomickou inflaci. Firmy v České republice stále hůře hledají kvalitní zaměstnance a také stále více musí řešit zvýšenou fluktuaci stávajících zaměstnanců. Headhunteři mají v dnešní době práce víc než dost. Což samozřejmě klade limity nejen pro rozvoj jednotlivých firem, ale také pro pokračující ekonomický růst.

TIP: Jak si udržet zaměstnance? Nabídněte jim zajímavé benefity!

Hrozba inflace

Inflace tradičně patří k motorům ekonomického růstu, především růst cenové hladiny zboží by mohl přinést impulzy pro další ekonomický rozvoj a růst domácího produktu. Na druhou stranu ale společně s téměř vyprázdněným pracovním trhem to ukazuje spíše na limity, které český ekonomický růst brzy dostihnou. Navíc lidé nejsou na vyšší inflaci zvyklí, takže dnešní vyšší a z pohledu ČNB ideální míra inflace kolem 2 % může postupně vést až k inflační spirále.

Otevřenost české ekonomiky

Česká ekonomika patří k jedné z nejvíce otevřeným ekonomikám v Evropské unii. Je navázaná na německé hospodářství, ale je také velmi citlivá na další hospodářské šoky i ze třetích zemí. Rozhodujícím vlivem v tuto chvíli jsou také ještě stále probíhající intervence ČNB za slabou korunu. Opuštění intervencí a také vývoj v okolních zemích patří mezi okolnosti, které mají výrazný potenciál ovlivnit ekonomický vývoj v dalším období.

Zaostávající investice

Za minulý rok se Česká republika mohla pochlubit přebytky státního rozpočtu. Proč ale tyto vznikly? Bylo to způsobeno nejen ekonomickým růstem, ale také malými výdaji státu. A bohužel malými výdaji v tak důležitých oblastech, jako jsou investice. Navíc klesají i soukromé investice a také čerpání českých podniků z EU fondů. To vše ukazuje na nedostatečnou výši investic, což může zásadním způsobem ovlivnit ekonomický vývoj v dalších letech. Malý růst investic v roce 2017 označuje za riziko pro českou ekonomiku například evropský Eurostat.

Jak dlouho nám tedy ekonomický růst vydrží?

Nejoptimističtější a nejdelší předpověď má Mezinárodní měnový fond: ekonomický růst v České republice vydrží nad 2 % minimálně do roku 2021. A může se přiblížit i k 3% růstu. Nejdůležitějším vlivem, který může takový optimistický scénář narušit, je především celosvětová ekonomická situace. První zkoušku má pro ekonomický růst a také pro český zahraniční obchod přichystanou Česká národní banka už v druhé polovině roku, kdy bude opouštět intervenční kurz koruny.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU