5 příkladů, jak na na změnu zdravotní pojišťovny

31.03.2017 | , Finance.cz
DANĚ


Do konce března musí podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně lidé, kteří chtějí změnit od 1. července 2017 zdravotní pojišťovnu. Se změnou zdravotní pojišťovny jsou spojeny určité povinnosti, které se vysvětlíme na praktických příkladech.

Dle § 11a zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb. je možné zdravotní pojišťovnu změnit jednou za 12 měsíců, a to vždy jen k 1. dni kalendářního pololetí. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je přitom nutné podat v průběhu kalendářního pololetí bezprostředně předcházejícího tomu, ve kterém má ke změně zdravotní pojišťovny dojít. Nejpozději tedy 3 měsíce před požadovaným dnem změny. Přihlášku podává buď přímo pojištěnec, nebo jeho zákonný zástupce.

Praktický příklad 1)

Paní Zimová změnila od 1. ledna 2017 zdravotní pojišťovnu. Paní Zimová chce znovu změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2017. Tento postup není však možný, neboť zdravotní pojišťovnu je možné změnit jen jednou za 12 měsíců.

Rozdíl je v benefitech a smluvních lékařích

Při změně zdravotní pojišťovny nedojde ke změně částky zdravotního pojištění. U povinného zdravotního pojištění je sazba zdravotního pojištění u všech zdravotních pojišťoven stejná. Na rozdíl od komerčního pojištění si zdravotní pojišťovny nemohou konkurovat rozdílnou částkou zdravotního pojištění. Jednotlivé zdravotní pojištění však nabízí pro své klienty rozdílné bonusy a benefity. Před změnou zdravotní pojišťovny je potřeba si pohlídat, zdali ošetřující lékaři mají s příslušnou zdravotní pojišťovnou uzavřenu smlouvu. Důležitým kritériem může být i např. dostupnost nejbližší pobočky.

Praktický příklad 2)

Živnostnice paní Straková odevzdala v únoru přehled o příjmech a výdajích za rok 2016 a nová měsíční záloha činí 2 150 Kč. Paní Straková změní od 1. července 2017 zdravotní pojišťovnu. Na zdravotním pojištění bude stále paní Straková platit 2 150 Kč měsíčně. Staré zdravotní pojišťovně zaplatí paní Straková poslední měsíční zálohu začátkem července za červen. Poté paní Straková ukončí trvalý příkaz a navede si nový trvalý příkaz na účet nové zdravotní pojišťovny. Poprvé zaplatí zálohu ve výši 2 150 Kč začátkem srpna za červenec. Měsíční zálohu musí OSVČ platit vždy do 8. dne následujícího měsíce. Všechny OSVČ při změně zdravotní pojišťovny předkládají nové zdravotní pojišťovně doklad o výši záloh na pojistné od staré zdravotní pojišťovny. Za rok 2017 bude muset paní Straková vyplnit dva přehledy o příjmech a výdajích, jeden pro starou zdravotní pojišťovnu a druhý pro novou zdravotní pojišťovnu.

Praktický příklad 3)

Penzistka Bláhová změní od 1. července 2017 zdravotní pojišťovnu. Zdravotní pojišťovnu mohou změnit i státní pojištěnci (např. děti, penzisté nebo lidé v evidenci na úřadu práce). Právo na změnu zdravotní pojišťovny je jedním ze základních práv všech pojištěnců. Státní pojištěnci musí při změně zdravotní pojišťovny doložit doklady prokazující jejich správné zařazení v registru zdravotní pojišťovny. Penzisté tedy předkládají potvrzení o přiznání důchodu. Studenti učilišť, středních škol, vyšších odborných škol nebo vysokých škol předkládají potvrzení o studiu. Občané v evidenci na úřadu předkládají potvrzení od úřadu práce.

Praktický příklad 4)

Zaměstnankyně Pokorná změní od 1. července 2017 zdravotní pojišťovnu. Paní Pokorná má však ještě pravomocné dluhy vyměřené platebními výměry na pojistném na veřejné zdravotní pojištění ve výši 11 420 Kč a na penále ve výši 20 479 Kč. Tyto dluhy paní Pokorné vznikly v době, kdy vykonávala samostatnou výdělečnou činnost. I po změně zdravotní pojišťovny musí paní Pokorná tyto dluhy u staré zdravotní pojišťovny platit a nadále dodržovat sjednanou dohodu o úhradě dluhu ve splátkách.Povinnosti spojené se změnou pojišťovny

Při změně zdravotní pojišťovny je nutné staré zdravotní pojišťovně doručit do 8 dní průkaz pojištěnce. Od nové zdravotní pojišťovny se obdrží nový průkaz pojištěnce. V žádném případě se již nelze prokazovat průkazem staré zdravotní pojišťovny, toto jednání může být sankciováno až pětitisícovou pokutou. U všech ošetřujících lékařů je nutné nahlásit změnu zdravotní pojišťovny a prokazovat se pouze novým průkazem pojištěnce. Zaměstnanci musí změnu zdravotní pojišťovny ohlásit svému zaměstnavateli, aby bylo zdravotní pojištění řádně a včas placeno správné zdravotní pojišťovně. Pokud by se tak nestalo a zdravotní pojištění bylo placeno na špatný účet, potom by se při kontrole na tuto nesrovnalost přišlo a vyměřené penále by mohl zaměstnavatel požadovat uhradit po zaměstnanci.

Praktický příklad 5)

Zaměstnanec Surý změní od 1. července zdravotní pojišťovnu. Tuto skutečnost oznámí do 8. dní od změny svému zaměstnavateli. Mzdová účetní vydá panu Surému písemné potvrzení, že změnu zdravotní pojišťovny oznámil. Pan Surý si splnil své zákonné povinnosti. Jestliže bude mít zaměstnavatel pana Surého nějaké nesrovnalosti při placení zdravotního pojištění - např. zaplatí zdravotní pojištění pouze v částečné výši nebo opožděně, potom za toto pochybení nenese pan Surý žádnou zodpovědnost. Veškeré případné sankce jsou záležitostí pouze jeho zaměstnavatele.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ