Novinka na českém trhu: monitorovací stanice vzduchu pro osobní užití perfect-Air

06.12.2018 | , Slamka Consulting, s.r.o.
BYDLENÍ


Společnost Slamka Consulting představuje novinku na českém trhu, poloprofesionální monitorovací stanici vzduchu pro osobní i komerční užití s názvem perfect-Air. Díky této stanici si může každý sám kontrolovat kvalitu ovzduší ve svém bezprostředním okolí i doma. Získá tak přesná a lokální data o stupni koncentrace polétavého prachu v ovzduší, což mu umožní žít zdravější a udržitelnější život. Výrobci různých zařízení IoT (Internet of Things) pak mohou s využitím dat z tohoto zařízení zvýšit užitné vlastnosti a konkurenceschopnost vlastních produktů.

Společnost Slamka Consulting se jako výzkumná organizace dlouhodobě zabývá stavem a kvalitou ovzduší, zasazuje se o jeho udržitelné zlepšování a také o zlepšování informovanosti občanů. A právě tyto aktivity vedly společnost k vývoji monitorovací stanice perfect-Air, a to ve spolupráci se zahraničním výrobcem, technologickou společností Siltegro v Polsku. Díky tomuto zařízení může mít každý kdykoliv k dispozici aktuální a přesná data (odchylka oproti profesionálním monitorovacím stanicím je průměrně 10%) o tom, jaký vzduch dýchá v okolí svého bydliště i doma. Každá měřící stanice obsahuje senzory, které měří jak množství částic polétavého prachu PM 10, PM 2,5, tak i teplotu, atmosférický tlak a vlhkost, takže zároveň slouží jako domácí meteorologická stanice.

"K tomu, aby bylo možné napravit kvalitu ovzduší, je nutné lokalizovat místa s největším znečištěním. Mít k dispozici monitorovací zařízení ovšem samo o sobě nestačí. K získání relevantních dat je zapotřebí vytvořit chytrou síť propojených stanic. A právě takovou síť stanic perfect-Air buduje," říká Martin Malčík, jednatel firmy Slamka Consulting. Všechny monitorovací stanice jsou totiž propojené skrze platformu, respektive aplikaci, v níž jsou sdíleny informace o kvalitě ovzduší v daném místě a v reálném čase.

"Informace budou mít podobu vizuální mapy, takže se v ní rychle a bez problémů každý okamžitě zorientuje. S nárůstem počtu jednotlivých stanic budou občané získávat stále přesnější informace ve vizuálně přívětivém zobrazení, a to i o místech nacházejících se mimo jejich bydliště," dodává Alena Hanusková, manažerka projektu s tím, že díky této chytré síti bude snazší lépe a přesněji zachycovat zdroje znečištění a určovat prognózy o stavu ovzduší. Aplikaci s mapou si navíc každý může stáhnout do mobilu a využívat, i když monitorovací stanici nevlastní. Prostřednictvím vizualizace pak mohou občané sdílet příslušné informace i o jiných místech v regionu, nebo i mimo region.

Součástí perfect-Air je i API rozhraní, které umožňuje propojení stanice s různými jinými chytrými technologickými zařízeními, tzv. IoT, jako jsou například ventilace, rekuperační jednotky, čističky vzduchu, ovladače oken a mnohé další. Výrobci těchto zařízení mohou díky propojení s perfect-Air zvýšit užitné vlastnosti svých produktů, které pak budou schopny samostatně reagovat na změnu ovzduší dle nastavených parametrů.

Výzkumníci ze Slamka Consulting se také ve spojení s dalšími výzkumnými organizacemi snaží vzbudit zájem o životní prostředí, a to především u mladé generace. Pro budoucnost naší planety je totiž důležité, aby se povědomí o ochraně životního prostředí začalo budovat v lidech již od raného věku. Stanice perfect-Air se proto může stát i výbornou a účinnou pomůckou ve školách.

“Měřící zařízení perfect-Air lze použít jako edukační pomůcku v přírodovědných předmětech. Žáci si osvojí práci s měřícím zařízením a praktickými ukázkami dosáhnou nových dovedností, například ve čtení z grafů, tvorbě tabulek a tím dojde k rozvoji logického myšlení. V neposlední řadě získají také povědomí o stavu kvality ovzduší, které v nich může vzbudit zájem o životní prostředí,” říká RNDr. Tomáš Hudec, ředitel Gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně.


O kvalitě ovzduší

V důsledku vysoké míry znečištění umírá předčasně v České republice 11 tisíc lidí ročně a mnoho osob, včetně dětí, trpí různými chorobami. Toxiny vdechujeme 200 dní v roce, obzvláště během topné sezóny. Prach se prouděním vzduchu šíří velmi nepředvídatelně. Na šíření prachu v různých lokalitách mají velký vliv atmosférické vlivy. Ve městě se může stav ovzduší na různých místech lišit až v řádech desítek procent, a to i když jsou ulice v těsné blízkosti. Tým perfect-Air pro tento jev používá termín „hyperlokace“.

O Slamka Consulting

Výzkumná organizace Slamka Consulting, s.r.o., se delší dobu zabývá problematikou kvality a čistoty ovzduší, které zásadním způsobem ovlivňuje lidské zdraví. Jejím cílem je chránit občany, zejména děti a starší spoluobčany před škodlivými vlivy jedovatých látek, které se v ovzduší nacházejí. Organizace chce lidem poskytovat relevantní informace o stavu vzduchu, a tak jim umožnit, aby se pro ně stal vlastní život více kontrolovatelný, spokojenější, zdravější, ohleduplnější, smysluplnější, a tím také méně problematický. Posláním organizace je také přispět k širšímu zapojení občanů do procesu boje o čistší planetu a o jejich spoluodpovědnost za život budoucích generací.

Slamka Consulting mimo jiné pracuje na snižování vlastní uhlíkové stopy a do 10 let se chystá vysadit 100 000 stromů v českých lesích.

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.