6 věcí, které by měli vědět pracující důchodci, než podají přehled na zdravotní pojišťovnu

25.02.2019 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Přestože za všechny penzisty platí zdravotní pojištění stát, tak i výdělečně činní penzisté platí z příjmů ze závislé činnosti a samostatné výdělečné činnosti zdravotní pojištění. Kdy je nutné vyplnit přehled o příjmech a výdajích za rok 2018? Na co si dát pozor?

Všichni penzisté vykonávající alespoň po část roku 2018 samostatnou výdělečnou činnost, musí nejpozději do 2. května 2019 (v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. srpna 2019) doručit své zdravotní pojišťovně přehled o příjmech a výdajích za rok 2018. Většina osob samostatně výdělečně činných odevzdává přehled o příjmech a výdajích současně s daňovým přiznáním, tedy do 1. dubna 2019. Sazba zdravotního pojištění je 13,5 % z vyměřovacího základu. Jaká pravidla platí při vyplňování přehledu o příjmech a výdajích pro penzisty?

1) Příjmy ze závislé činnosti se neuvádí

Do přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 se uvádí pouze příjmy a výdaje ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) ani pasivní příjmy se do přehledu o příjmech a výdajích neuvádí. Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2018 vzniká i v případě, že byla samostatná výdělečná činnost vykonávána pouze začátkem roku 2018 a následně byla ukončena.

Paní Hana po celý rok 2018 pobírala starobní důchod a současně pracovala pro zaměstnavatele XY a ještě měla příjmy ze samostatné výdělečné činnosti a dále měla příjmy z pronájmu. V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení, lze mít libovolně vysoké příjmy. Do přehledu o příjmech a výdajích bude uvádět pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti. Důchody odvodům na zdravotním pojištění nepodléhají, z hrubé mzdy ze zaměstnání ji bylo zdravotní pojištění sraženo zaměstnavatelem a příjmy z pronájmu rovněž platbě zdravotního pojištění nepodléhají.

2) Jedná se vždy o vedlejší samostatnou výdělečnou činnosti

Pro účely výpočtu zdravotního pojištění se samostatná výdělečná činnost v důchodu považuje za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti, zdravotní pojištění se tedy vypočítá ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní činnosti, který za celý kalendářní rok 2018 činí 179 874 Kč.

Starobní důchodce Milan vykonával po celý rok 2018 vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk (příjem – výdaj) činí 120 000 Kč. Zdravotní pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu 60 000 Kč, tj. poloviny daňového základu. Roční zdravotní pojištění je tedy 8 100 Kč (60 000 Kč x 13,5 %).

Přehledy v důchodu

(foto: Shutterstock)

 

3) Zdravotní pojištění nemůže být nulové

Sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se při nízkém zisku do limitu neplatí, u zdravotního pojištění to však neplatí. Sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí, když hrubý zisk je do částky 71 950 Kč, v případě výkonu po část roku se limit poměrně snižuje. Zdravotní pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se platí vždy, může činit např. pouze stokoruny.

Paní Marcela je ve starobním důchodu a za rok 2018 měla hrubý zisk ze samostatné výdělečné činnosti 20 000 Kč. Sociální pojištění platit nebude. Roční zdravotní pojištění však činí 1 350 Kč (20 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

4) Nedoplatek je nutné uhradit do 8 dní

Případný nedoplatek na zdravotním pojištění je nutno uhradit do 8 dní po odevzdání přehledu o příjmech a výdajích na příslušné zdravotní pojišťovně. Při dřívějším odevzdání přehledu o příjmech a výdajích je tedy počítat s dřívější úhradou.

5) Přehled mohou odevzdávat i předčasní důchodci

Samostatnou výdělečnou činnost je možné vykonávat i v předčasném důchodu, hrubý zisk však nesmí zakládat účast na nemocenském pojištění. Za celý kalendářní rok 2018 musí být tedy do částky 71 950 Kč. Při hrubém zisku do limitu se tedy sociální pojištění neplatí, zdravotní pojištění však ano. I předčasní důchodci tedy v praxi odevzdávají přehledy o příjmech a výdajích a platí zdravotní pojištění ze samostatné výdělečné činnosti. Příjmové omezení pro předčasné důchodce platí pouze do dosažení řádného důchodového věku.

Předčasný důchodce Karel má za rok 2018 hrubý zisk 55 000 Kč a mohl tedy za celý rok 2018 pobírat zisk ze samostatné výdělečné činnosti a předčasný důchod. Nevzniká mu povinnost platit sociální pojištění. Roční zdravotní pojištění činí 3 713 Kč (55 000 Kč x 50 % x 13,5 %).

6) I penzisté platí měsíční zálohy

Měsíční zálohy na zdravotním pojištění neplatí penzisté pouze v prvním roce výkonu samostatné výdělečné činnosti, v následujících letech již měsíční zálohy platí. Měsíční částka zálohy na zdravotním pojištění závisí na skutečně dosaženém zisku a může tedy činit např. pouze 400 Kč měsíčně.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 13 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY