10 důvodů, proč odejít do důchodu

10.06.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Rozhodnutí, zdali odejít či neodejít do předčasného důchodu je individuální záležitostí. Záleží na konkrétní životní situaci a osobních preferencích. Podívejme se na deset vybraných důvodů, proč může být předčasný důchod dobrou volbou.

Občané mající řádný důchodový věk 63 let a více mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve v 60 letech, ostatní lidé nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku. Proč odejít do předčasného důchodu?

  1. Zvýšení délky života
  2. Více aktivních let v důchodu
  3. Získání finančního náskoku
  4. Důchodci na brigádě
  5. Kdy je podnikání možné?
  6. Důchodový věk - bez omezení
  7. Pasivní příjmy nejsou limitovány
  8. Kdy má důchodce nárok na slevu na dani?
  9. Zajímavou pracovní nabídku není nutné odmítat
  10. Valorizují se předčasné důchody?

10 důvodů, proč odejít do předčasného důchodu - stojí opravdu za to?

Proč odejít do předčasného důchodu?

Zdroj: Shutterstock

Prodloužení délky života

Lidé v předdůchodovém věku, které již práce velmi vyčerpává, si odchodem do předčasného důchodu psychicky velmi oddechnou. Zbavení se pracovního stresu má velmi pozitivní vliv na život v penzi. Mnoho předčasných důchodců v konečném důsledku pobírá státní starobní důchod déle než občané, kteří volí odchod do řádného starobního důchodu.

Aktivní první roky penze

Zejména v prvních letech důchodu mají penzisté nejvíce sil a chuti si důchod užít. Předčasní důchodci, kteří mají i dostatek vlastních finančních prostředků, se mohou tedy věnovat svým koníčkům a cestování nebo pomoci dětem s hlídáním vnuků a vnuček.

Tip: Důchodová kalkulačka - výpočet starobního důchodu

Získání finančního náskoku

Předčasný důchod je vždy nižší než řádný důchod. Na druhou stranu se však předčasný důchod pobírá dříve než řádný starobní důchod.

Pokud např. činí předčasný důchod 11 500 Kč, potom se při odchodu do předčasného důchodu o tři roky dříve obdrží na důchodu do státu 414 000 Kč. Při volbě řádného důchodu se tento finanční náskok postupně každý měsíc následně smazává.

Tip: Jak může evidence na úřadu práce zvýšit důchod?

Brigády jsou povoleny

Vyjít pouze s předčasným důchodem je pro některé penzisty složité. I do dosažení řádného důchodového věku si však mohou předčasní důchodci přivydělat brigádami na některou z pracovních dohod, pokud hrubá měsíční odměna je do limitu nezakládajícího účast na nemocenském pojištění. V praxi lze tedy pracovat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně nebo dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 3 499 Kč a méně.

Podnikání pro radost je možné

Z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí sociální pojištění, když je hrubý zisk (příjmy ponížené o související výdaje) do limitu. Pro celý kalendářní rok 2021 je limitem částka 85 058 Kč. Předčasní důchodci tedy mohou vykonávat samostatnou výdělečnou činnost, ale musí si hlídat výši svého zisku. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

V řádném důchodovém věku již žádná omezení

Po dosažení řádného důchodového věku nejsou předčasní důchodci nijak limitováni a mohou mít libovolně vysoké příjmy a mohou již pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou a z případného podnikání mohou mít i nadstandardní zisky.

Pasivní příjmy nejsou limitovány

Pasivní příjmy z kapitálového majetku nebo z nájmu nezakládají účast na nemocenském pojištění, proto mohou mít předčasní důchodci nadprůměrně vysoké pasivní příjmy a přitom současně pobírat předčasný důchod. Pro předčasné důchodce jsou tedy pasivní příjmy ideální formou přivýdělku.

 

Nárok na slevu na poplatníka

Předčasní důchodci mají nárok na základní daňovou slevu na poplatníka.

Při brigádě na některou z pracovních dohod tedy při podepsaném prohlášení k dani neplatí žádnou daň z příjmu, a to právě z důvodu uplatnění měsíční daňové slevy na poplatníka v částce 2 320 Kč. Při hrubé odměně z dohody o provedení práce v částce 10 000 Kč tak činí čistá odměna na bankovní účet 10 000 Kč. Předčasní důchodci podávající daňové přiznání, např. právě z důvodu příjmu z nájmu, uplatní v daňovém přiznání daňovou slevu na poplatníka v plné roční částce 27 840 Kč. Do ročního daňového základu 185 600 Kč je tedy daň z příjmu fyzických osob nulová i u předčasných důchodců.

Zajímavou pracovní nabídku není nutné odmítat

Při volbě předčasného důchodu nelze současně pobírat mzdu ze zaměstnání zakládajícího účast na nemocenském pojištění a předčasný důchod. To však neznamená, že předčasný důchodce musí odmítat zajímavé pracovní nabídky. Předčasný důchodce se může i před dosažením řádného důchodového věku nechat zaměstnat na hlavní pracovní poměr, ale po toto období mu nebude náležet předčasný důchod.

I předčasné důchody se valorizují

Od lednové splátky se automaticky zvyšují nejenom řádné starobní důchody, ale i předčasné důchody. Absolutní částka, o kterou se zvýší základní výměra důchodu, je stejná. Procentní výměra důchodu se rovněž u řádného i předčasného důchodu zvyšuje stejným procentem.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 192 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY