Jak může pomoci zavedení konta pracovní doby?

10.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Většina opatření je sice již nějakou dobu zrušená, ale pandemie pokračuje. Někteří navíc tvrdí, že můžeme očekávat i další vlnu. Jak může zaměstnavatelům i zaměstnancům pomoci konto pracovní doby?

Mnoho zaměstnavatelů díky snížené poptávce anebo omezení provozu řešilo a možná ještě řešit bude, jak zaměstnancům efektivně rozvrhnout pracovní dobu, zachovat plat a také předejít propouštění. Poradenská společnost Déhora, která se zabývá plánováním pracovních sil ve směnných provozech, připomíná možnost zavedení konta pracovní doby. Jak funguje a chrání zaměstnance?

Jak funguje konto pracovní doby

Kromě zákoníku práce se konto pracovní doby řídí kolektivní smlouvou nebo vnitřním předpisem zaměstnavatele, u kterého nepůsobí odborová organizace. Režim konta pracovní doby pro zaměstnance znamená pracovat ve vyrovnávacím období, jehož délku určí zaměstnavatel, nad rámec běžné pracovní doby, a o to méně pak vykonávat práci v dalším období. V rámci vyrovnávacího období by však měli zaměstnanci odpracovat takový počet hodin, který odpovídá průměrné týdenní době, tedy 40 hodinám.

Vyrovnávací období trvá zpravidla 26 týdnů, ale po domluvě s odbory ho může zaměstnavatel nastavit i na dobu 52 týdnů. Během této doby má zaměstnavatel právo měnit rozvrh práce tak, jak potřebuje s ohledem na její množství. To znamená, že například jeden měsíc mohou zaměstnanci chodit do práce jen jeden den v týdnu a další měsíce si chybějící dny napracovat.

Jaká má pravidla konto pracovní doby?

I když pracovní režim v rámci konta pracovní doby působí velmi flexibilně, je nezbytné, aby se firmy řídily určitými pravidly, zejména zákoníkem práce. V týdnu je třeba dodržovat pravidelné přestávky i odpočinek. Zaměstnavatel např. může plánovat maximálně 6 pracovních dní a v dalším týdnu 5, není tedy možné nastavit pracovní dobu na 7 dní v týdnu.

Zaměstnavatel je také povinen vést účet pracovní doby a účet mzdy zaměstnance.

Je nutný souhlas zaměstnance se zavedením konta pracovní doby?

Souhlas zaměstnance se zavedením konta není nutný, a to ani u stanovení jeho délky. Zaměstnavatel je však o rozvrhu pracovní doby povinen zaměstnance včas informovat, a to v zákonné lhůtě. Ta může být zkrácena vzájemnou dohodou.

Zavedení konta pracovní doby- rozvržení, pravidla, mzda

Zdroj: Shutterstock

Zavedení konta pracovní doby a výše mzdy

Bez ohledu na počet odpracovaných hodin dostávají zaměstnanci fixní měsíční mzdu. Ta se tvoří z průměru 12 předcházejících měsíců a musí být v minimální výši 80 % vypočítaného průměru. V kontu pracovní doby každého zaměstnance je během celého vyrovnávacího období vedena jak fixní částka, kterou měsíčně dostává, tak částka za skutečně odvedenou práci, včetně příplatků.

Při posledním výplatním termínu se tato konta vzájemně srovnají a zaměstnavatel doplatí zaměstnancům rozdíl mezi stálou mzdou a skutečně odvedenou prací. V případě, že zaměstnanec odpracoval méně hodin, než je nastavená fixní částka, nemusí ze mzdy již nic vracet. Stane-li se však, že zaměstnanec odpracuje jen 80 % zákonem stanovené pracovní doby, čemuž by odpovídala i tzv. stálá mzda, není povinností zaměstnavatele doplácet mzdu do 100 %.

Výhody pro zaměstnavatele i zaměstnance

  • Firmy se nemusejí zbavovat zaměstnanců,
  • efektivní využití pracovních sil,
  • plánování směn podle aktuální potřeby,
  • ušetření provozních nákladů,
  • jistota stálého příjmu pro zaměstnance.

Kde jsou využívána konta pracovní doby?

Konta pracovní doby využívají hlavně výrobní firmy fungující ve směnném provozu, zejména v automobilovém průmyslu. S ohledem na vyrovnávací období 26 týdnů je toto řešení vhodné spíše pro krátkodobé krize či sezónní výkyvy.

„Konto pracovní doby je nástroj flexibility pro společnosti, které bojují s měnící se poptávkou po svých výrobcích nebo službách, a to nejen v době pandemie. V České republice není tento způsob práce zatím velmi rozšířený. Využívají ho zejména firmy, které s ním mají zkušenosti v zahraničí.“ říká Roman Urban, Senior konzultant společnosti Déhora.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: DANĚ