Zaměstnanec a daň z příjmu v příkladech

18.06.2020 | , Finance.cz
DANĚ


Na dani z příjmu fyzických osob mohou odvádět zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdou různě vysoké částky. Jak je to možné? Podívejme se na praktické příklady. 

V Česku je zavedena 15% sazba daně z příjmu fyzických osob. Zaměstnanci s hrubou měsíční mzdou nad 139 340 Kč odvádí z hrubé mzdy nad limit ještě 7% solidární daň. Při výpočtu měsíční zálohové daně může zaměstnanec při podepsaném prohlášení k dani uplatňovat daňové slevy a daňové zvýhodnění na děti. Proto je v praxi vypočtená daň z příjmu různě vysoká při stejné hrubé mzdě.

Zdanění mzdy je u každého jiné?

Zaměstnanec a daň z příjmů

Zdroj: Shuttestock

Praktický příklad - 4 zaměstnanci a hrubá mzda 35 000 Kč

V přiložené tabulce máme vypočtenu daň z příjmu fyzických osob čtyř zaměstnanců s hrubou mzdou 35 000 Kč.

  • První zaměstnanec neuplatňuje žádnou daňovou slevu, neboť současně pracuje pro jiného zaměstnavatele, u kterého má podepsáno prohlášení k dani. Daňovou slevu na poplatníka uplatňuje tedy u druhého zaměstnavatele. Daňové prohlášení je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele. Žádnou daňovou slevu nelze uplatnit v některém měsíci dvakrát.
  • Druhý zaměstnanec má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje pouze základní daňovou slevu na poplatníka.
  • Třetí zaměstnanec má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje tedy slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na jedno dítě. Daňové zvýhodnění může uplatnit vždy pouze jeden z rodičů.
  • Čtvrtý zaměstnanec má podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje daňovou slevu na poplatníka a daňové zvýhodnění na dvě děti.

Daň z příjmu se ve všech případech počítá ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o povinné odvody placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Zaměstnavatelé platí za zaměstnance 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění, v souhrnu tedy 33,8 %. Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu se superhrubá mzda zaokrouhluje na stokoruny nahoru.

TIP: Vypočtěte si čistou mzdu v naší kalkulačce

Příklad 4 zaměstnanců a rozdílného zdanění

Text

První zaměstnanec

Druhý zaměstnanec

Třetí zaměstnanec

Čtvrtý zaměstnanec

Hrubá mzda

35 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

35 000 Kč

Superhrubá mzda

46 900 Kč

46 900 Kč

46 900 Kč

46 900 Kč

Daň z příjmu

7 035 Kč

7 035 Kč

7 035 Kč

7 035 Kč

Sleva na poplatníka

0 Kč

2 070 Kč

2 070 Kč

2 070 Kč

Daňové zvýhodnění

0 Kč

0 Kč

1 267 Kč

2 884 Kč

Záloha na dani z příjmu

7 035 Kč

4 965 Kč

3 698 Kč

2 081 Kč

Daň z příjmu (v % z hrubé mzdy)

20,10 %

14,19 %

10,57 %

5,95 %

Zdroj: vlastní výpočet autora

Skutečná sazba daně z příjmu se v našem zvoleném příkladu pohybuje od 5,95 % po 20,10 %, přestože všichni zaměstnanci mají stejně vysokou hrubou mzdu.

Kdy se daň z příjmu neplatí?

Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani neplatí na dani z příjmu fyzických osob nic, pokud je jejich hrubá měsíční mzda 10 310 Kč a méně. Takto nízkou hrubou mzdu mohou mít buď zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, nebo zaměstnanci pracující na některou z pracovních dohod. V těchto případech je totiž vypočtená daň z příjmu nižší než sleva na poplatníka a daň z příjmu je nulová.

 

Kdo obdrží daňový bonus?

Pokud je vypočtená daň z příjmu nižší než uplatňované daňové zvýhodnění na děti, potom se nejenom neplatí nic na dani z příjmu, ale ještě se od státu obdrží daňový bonus. Částka měsíčního daňového bonusu je ve výši rozdílu mezi uplatňovaným daňovým zvýhodněním na děti a vypočtenou daní z příjmu.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ