Zdanění příjmů v penzi v příkladech

19.06.2020 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Mnozí penzisté mají i v penzi pravidelné příjmy. Zdanění příjmů ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo nájmu je však různě vysoké. Podívejme se na praktické příklady.

V řádném důchodovém věku je možné mít neomezeně vysoké příjmy. Starobní důchodci tedy nejsou nijak příjmově limitováni. Jak se liší odvody na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění v penzi dle druhu příjmu? 

  1. Důchod a dohoda o provedení práce
  2. Důchod a dohoda o pracovní činnosti
  3. Důchod a příjem z nájmu
  4. Důchod a OSVČ s platbou jen zdravotního pojištění
  5. Důchod a práce na pracovní smlouvu
  6. Důchod a podnikání s vyšším ziskem

Ve starobním důchodu si můžete přivydělávat neomezeně

Zdanění příjmů v penzi

Zdroj: Shutterstock,

Nulové zdanění

V případě práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou do limitu a podepsaném prohlášení k dani neplatí pracující penzisté žádné daně. Nulové zdanění mají v praxi velmi často i pro příjmy z nájmu.

Příklad 1) Dohoda o provedení práce

Pan Karel je v řádném starobním důchodu a pracuje pro jednoho zaměstnavatele na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 000 Kč a méně, potom se z hrubé odměny nikdy neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění. Pan Karel má u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani a uplatňuje tedy při výpočtu čisté měsíční odměny daňovou slevu na poplatníka v částce 2 070 Kč. Vypočtená daň z příjmu je nižší než sleva na poplatníka, a proto je i daň z příjmu fyzických osob nulová. Pan Karel tedy neplatí z příjmu plynoucího z dohody o provedení práce žádnou přímou daň.

Příklad 2) Dohoda o pracovní činnosti

Paní Iveta pracuje v řádném starobním důchodu pro zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 2 900 Kč. Čistá odměna je ve stejné výši jako hrubá odměna, neboť z hrubé měsíční odměny do 2 999 Kč se neplatí z dohody o pracovní činnosti sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Daň z příjmu je při podepsaném prohlášení k dani rovněž nulová.

Tip: 10 důvodů proč odejít do předčasného důchodu

Příklad 3) Příjem z nájmu

Paní Veronika bude mít za rok 2020 příjem z nájmu ponížený o související výdaje v částce 165 600 Kč. Přestože je paní Veronika v řádném starobním důchodu, tak v daňovém přiznání za rok 2020 uplatní slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a daň z příjmu bude nulová. Z příjmu z nájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu se sociální pojištění a zdravotní pojištění neplatí nikdy, bez ohledu na dosažený hrubý zisk. 

Platba jen zdravotního pojištění

Výkon samostatné výdělečné činnosti v penzi je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu sociálního a zdravotního pojištění tedy nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, tak jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění dokonce vůbec neplatí. Pro celý kalendářní rok 2020 je limitem pro neplacení sociálního pojištění při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti částka 83 603 Kč.

Příklad 4) OSVČ s platbou jen zdravotního pojištění

Pan Pavel je v řádném starobním důchodu a vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Hrubý zisk (příjem ponížený o související výdaje) za celý kalendářní rok 2020 bude činit 80 000 Kč. Na dani z příjmu nezaplatí pan Pavel z důvodu uplatnění slevy na poplatníka nic. Sociální pojištění rovněž nebude pan Pavel platit, neboť hrubý zisk je do limitu. Z hrubého zisku bude pan Pavel platit pouze zdravotní pojištění. Roční zdravotní pojištění za rok 2020 činí tedy 5 400 Kč (tj. 50 % z vyměřovacího základu 40 000 Kč, což je polovina daňového základu).

Tip: Důchodová kalkulačka - výpočet starobního důchodu

Stejné zdanění jako ostatní poplatníci

Penzisté pracující na standardní pracovní smlouvu zaplatí na přímých daních stejnou částku jako ostatní zaměstnanci. Ze své hrubé mzdy tedy odvádí 4,5 % na zdravotním pojištění a 6,5 % na sociálním pojištění a při výpočtu daně z příjmu uplatní pouze daňovou slevu na poplatníka. V zákoně o dani z příjmu není stanovena žádná speciální daňová sleva pro penzisty. Rovněž podnikající penzisté s vyššími zisky platí stejně vysoké přímé daňové odvody jako ostatní OSVČ.

Příklad 5) Práce na pracovní smlouvu

Paní Marie v řádném starobním důchodu pracuje na standardní pracovní smlouvu s hrubou měsíční mzdou 40 000 Kč. Na zdravotním pojištění je jí z hrubé mzdy zaměstnavatelem sraženo 1 800 Kč (40 000 Kč x 4,5 %), na sociálním pojištění potom 2 600 Kč (40 000 Kč x 6,5 %) a částka daně z příjmu činí 5 970 Kč (40 000 Kč x 1,338, zaokrouhleno na sta nahoru) x 15 % - 2 070 Kč). Čistá mzda na účet činí 29 630 Kč (40 000 Kč – 1 800 Kč – 2 600 Kč – 5 970 Kč). Zaměstnankyně Marie nemá tedy žádnou daňovou úlevu oproti ostatním zaměstnancům.

 

Příklad 6) Podnikání s vyšším ziskem

Penzista Jaroslav po celý rok 2020 podniká a dosáhne hrubého zisku 900 000 Kč. Roční zdravotní pojištění činí 60 750 Kč (900 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Roční sociální pojištění 131 400 Kč (900 000 Kč x 50 % x 29,2 %). Daň z příjmu za rok 2020 potom 110 160 Kč (900 000 Kč x 15 % - 24 840 Kč). Čistý zisk činí 597 690 Kč (900 000 Kč – 60 750 Kč – 131 400 Kč – 110 160 Kč). Podnikatel Jaroslav platí stejně vysoké daně jako ostatní OSVČ, pobírání důchodu nehraje při výpočtu daňových povinností roli.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 10 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY