Předčasný důchod v otázkách a odpovědích

14.06.2021 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pro některé občany je předčasný důchod vhodným řešením jejich životní situace, pro jiné však nikoliv. Záleží na řadě individuálních okolností. Co je dobré o předčasném důchodu vědět? 

Případný odchod do předčasného důchodu je vhodné dobře promyslet a naplánovat. Dále propočítat krácení a finanční dopad na rodinný rozpočet a vědět, na co mají předčasní důchodci nárok a právo. 

Je předčasný důchod dobrý nápad?

Je předčasný důchod dobrý nápad?

Zdroj: Shutterstock

Kdy mohu do předčasného důchodu odejít?

Občané mající řádný důchodový věk vyšší než 63 mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 5 let před dosažením řádného důchodového věku, ale ne dříve než v 60 letech. Lidé mající řádný důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve 3 roky před dosažením řádného důchodového věku.

Jak moc je předčasný důchod krácený?

Krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní předčasnosti, proto rozhodně není jedno, kdy se do předčasného důchodu odejde, každý den může hrát roli. Čím dříve se do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení a nižší měsíční důchod. Krácení činí:

  • 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 kalendářních dní
  • 1,2 % výpočtového základu za období od 361. do 720. kalendářního dne
  • 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne

Rovněž je potřeba při výpočtu finanční ztráty při čerpání předčasného důchodu zohlednit skutečnost, že se získá nižší doba pojištění, než když se pracuje až do řádného důchodového věku.

Tip: Důchodová kalkulačka - vypočítejte si výši důchodu

Přepočítává se předčasný důchod?

Předčasný důchod je trvale krácený a při dosažení řádného důchodového věku se nepřepočítává a nezvyšuje. Finanční propad oproti řádnému důchodu je značný, na druhou stranu je vhodné pamatovat, že se předčasný důchod pobírá delší dobu, než případný řádný starobní důchod.

Lze si přivydělat?

Předčasní důchodci nemohou mít až do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění. Jakmile však předčasný důchodce dosáhne svého řádného důchodového věku, tak již není nijak omezen ve své výdělečné činnosti. Do dosažení řádného důchodového věku si předčasní důchodci přivydělávají na pracovní dohody s hrubou odměnou do limitu pro neplacení sociálního pojištění, čímž je splněna zákonná podmínka. Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění, když hrubá měsíční odměna činí 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti, jestliže hrubá měsíční odměna činí 3 499 Kč a méně.

Může předčasný důchodce podnikat?

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se neplatí sociální pojištění, pokud je hrubý zisk do limitu. Předčasní důchodci tedy mohou vykonávat vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, ale jejich hrubý zisk nesmí být vyšší než zákonný limit. V opačném případě je pozastavena výplata předčasného důchodu. Pro celý kalendářní rok 2021 činí limit pro neplacení sociálního pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti 85 058 Kč, při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Jaká je valorizace předčasných důchodů?

Od lednové splátky důchodu se automaticky zvyšují všechny důchody, tedy i předčasné. Nárok na každoroční valorizaci důchodu mají tedy i předčasní důchodci. Valorizační mechanismus je pro všechny důchody stejný. Základní výměra důchodu se zvýší v absolutní částce a procentní výměra příslušným procentem. V roce 2021 činí základní výměra důchodu u všech státem vyplácených penzí 3 550 Kč.

 

Mohu pobírat předdůchod i předčasný důchod?

Předčasný důchod vyplácí stát a během předdůchodu jsou čerpány vlastní naspořené peníze v doplňkovém penzijním spoření, proto je souběh těchto dvou důchodů možný. Obecně však volí občané předdůchod, protože již nemohou nebo nechtějí z různých důvodů pracovat a chtějí odejít až do řádného starobního důchodu a vyhnout se krácení za předčasnost u předčasného důchodu. V případě požadavku na vyšší aktuální příjem však lze pobírat i předdůchod a předčasný důchod současně.

Tip: Srovnání předčasného důchodu a předdůchodu

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 56 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY