Co je důležité vědět o dohodě o hmotné odpovědnosti?

28.07.2021 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Dohoda o hmotné odpovědnosti se uzavírá mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pro případ, kdyby vznikl schodek na hodnotách zaměstnavatele. Kdy ji ale uzavřít nelze? Můžete od ní odstoupit? A jak je to s náhradami?

Podmínky dohody o odpovědnosti k ochranně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování nejblíže určuje § 252 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Pojďme se tedy společně podívat, co v něm stojí.

Na co se uzavírá dohoda o hmotné odpovědnosti?

Dohoda se vztahuje pouze na hodnoty, které svěří zaměstnavatel zaměstnanci. Mezi ty můžeme dle zákoníku práce zařadit hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu anebo další hodnoty. I ty však musí být předmětem obratu anebo oběhu a zaměstnanec s nimi navíc musí osobně disponovat po dobu, za kterou mu byly svěřeny.

Mnoho zaměstnavatelů pak dohodu může zaměstnancům mylně (a někdy i úmyslně) vykládat i jinak. Důležité je však vědět, že zde se hmotná odpovědnost týká pouze věcí, které slouží k obratu nebo oběhu. Nelze mezi ně tedy zařadit např. pracovní stůl, kancelářské potřeby anebo osobní automobil, který je zaměstnanci svěřen. Stejně tak ani třeba pracovní počítač nebo notebook, ze kterého vykonává práci.

Jak a s kým lze sjednat dohodu k ochranně hodnot?

Uzavřena musí být vždy písemně s tím, že závazek vyplývající z ní končí dnem, kterým zaniká pracovní poměr anebo v den, kdy zaměstnavatel obdržel odstoupení od této dohody.

Tento druh smlouvy se pak netýká jen klasického pracovního poměru, ale může být sjednávat i u brigád, čili u DPP či DPČ, kdy jde o práce konané mimo pracovní poměr a navíc menšího rozsahu. Zde je však nutné zmínit, že dohodu o hmotné odpovědnosti nelze uzavřít s osobou mladší 18 let. Pokud je navíc svéprávnost zaměstnance jakkoliv omezena, ani s ním ji nejde uzavřít a při podpisu jej nelze nahradit ani jeho zástupcem.

Čtěte také: Co vše vám zaměstnavatel uhradí v rámci kvalifikační dohody?

Dohoda o hmotné odpovědnosti: čeho se týká, výše náhrady

Zdroj: Depositphotos

 

Kdy lze odstoupit od dohody o odpovědnosti?

Od dohody můžete jako zaměstnanec odstoupit, pokud vykonáváte jinou práci anebo jestliže jste byli převedeni na jinou pracovní pozici či pracoviště.

Dále je také možnost odstoupení, pokud písemně upozorníte zaměstnavatele, aby odstranil vady v pracovních podmínkách, které brání řádnému hospodaření se svěřenými hodnotami, ale on tak neučiní do 15 dnů od doručení vašeho písemného upozornění nebo žádosti. Stejně tak lze od dohody odstoupit ještě tehdy, pokud jsou hodnoty k vyúčtování svěřeny více zaměstnancům anebo pokud je na práci s hodnotami zařazen jiný zaměstnanec, popř. vedoucí anebo zástupce.

Ve všech případech však musí mít odstoupení od dohody vždy písemnou formu, slovní se nepočítá.

Čtěte také: Co se v pracovní smlouvě nevyplatí přehlédnout?

Schodek na hodnotách: kdy vznikne a jak jej nahradit?

Schodek na hodnotách je nejčastěji zjištěn zaměstnavatelem při vykonávání inventury anebo vyúčtováním zaměstnance. Stane se tak, pokud zkrátka chybí hodnoty, které měl zaměstnanec vyúčtovat. Může se pak jednat o absenci zboží ve skladu anebo tzv. "manko" na kase, kdy v pokladně chybí určité množství peněz. Od odpovědnosti za vzniklý schodek lze zaměstnance zprostit zcela anebo z části, pokud se prokáže, že vznikl buď částečně anebo plně bez jeho zavinění. Zde se však bude muset dokázat zavinění třetí (jiné) osoby.

Pokud se však neprokáže, že zaměstnanec, se kterým byla uzavřena dohoda o hmotné odpovědnosti, neměl se škodou na hodnotách zaměstnavatele nic společného, bude povinen mu schodek, o který se zapříčinil, nahradit/zaplatit v plné výši.

Čtěte také: K čemu je dobrá kvalifikační dohoda a co je jejím obsahem?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 3 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU