Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti v příkladech

11.11.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Zaměstnanci, penzisté nebo studenti přivydělávající si samostatnou výdělečnou činností vykonávají vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Jaký to má vliv na výpočet daně z příjmu, sociálního a zdravotního pojištění?

Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti nemusí být při výpočtu sociálního pojištění a zdravotního pojištění dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní činnosti. Pojistné je vypočteno ze skutečného vyměřovacího základu, což přináší při nižším zisku úsporu na sociálním a zdravotním pojištění. Na výpočet daně z příjmu fyzických osob nemá výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti vliv.

Příklady:

  1. Shodná daň z příjmu
  2. Nulové sociální pojištění
  3. Žádná úspora na sociálním pojištění
  4. Nižší zdravotní pojištění

Příklad 1) Shodná daň z příjmu

Paní Karolína vykonává hlavní samostatnou výdělečnou činnost a penzistka Alena vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Obě paní dosáhnou za rok 2021 hrubého zisku ve výši 410 000 Kč. Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob uplatní pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Jak vysoká bude v jejich případě daň z příjmu?

Paní Karolína i paní Alena zaplatí za rok 2021 na dani z příjmu 33 660 Kč (410 000 Kč x 15 % - sleva na poplatníka ve výši 27 840 Kč).

Sleva na poplatníka je všech případech stejně vysoká, bez ohledu na to, zdali se jedná o výkon hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti.

Čtěte také: Jak se uplatňuje sleva na poplatníka?

Hrubý zisk do limitu = sociální pojištění se neplatí

V případě, že je roční hrubý zisk z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti do limitu, potom se ze samostatné výdělečné činnosti sociální pojištění vůbec neplatí. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2021 je limitem částka 85 058 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje. Pro celý rok 2022 je limitem částka 93 387 Kč.

Výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti v příkladech

Zdroj: Depositphotos

 

Příklad 2) Nulové sociální pojištění

Studentka Monika si přivydělává vedlejší samostatnou výdělečnou činností po celý rok 2021. Za rok 2021 bude mít hrubý zisk (tj. příjem ponížený o výdaje) ve výši 84 000 Kč. Studentka Monika nebude ze samostatné výdělečné činnosti platit sociální pojištění, neboť hrubý zisk má do limitu. V roce 2022 bude mít studentka Monika hrubý zisk 93 000 Kč. Z důvodu zvýšení limitu pro neplacení sociálního pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti nebude studentka Monika platit sociální pojištění ani v roce 2022.

Příklad 3) Žádná úspora na sociálním pojištění

Zaměstnanec Filip vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za rok 2021 bude mít hrubý zisk ve výši 380 000 Kč. Sociální pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu, tedy poloviny daňového základu ve výši 190 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ je vyšší než minimální vyměřovací základ stanovený pro výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti ve výši 106 332 Kč. Sazba sociálního pojištění je 29,2 %, tedy ve stejné výši jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Pan Filip zaplatí za rok 2021 na sociálním pojištění 55 480 Kč (190 000 Kč x 29,2 %). Kdyby pan Filip vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost, tak by na sociálním pojištění zaplatil stejně vysokou částku.

Zdravotní pojištění se musí platit vždy

OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost musí ze své činnosti vždy platit zdravotní pojištění. Pro výpočet zdravotního pojištění není stanovena žádná částka, do které se sociální pojištění neplatí. Zdravotní pojištění při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se však vždy počítá ze skutečného vyměřovacího základu, který je při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti zpravidla nižší než minimální vyměřovací základ.

Čtěte také: Zálohy na sociální a zdravotní pojištění 2022

Příklad 4) Nižší zdravotní pojištění

Penzista Jaroslav vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a za rok 2021 bude mít hrubý zisk 146 000 Kč. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu, tedy z částky 73 000 Kč, což je polovina daňového základu (hrubého zisku). Sazba zdravotního pojištění je 13,5 %. Penzista Jaroslav zaplatí na zdravotním pojištění 9 855 Kč (73 000 Kč x 13,5 %). V případě, že by pan Jaroslav vykonával hlavní samostatnou výdělečnou činnost, potom by musel zdravotní pojištění platit alespoň z minimálního vyměřovacího základu, kterým je pro rok 2021 částka 212 646 Kč a roční zdravotní pojištění by činilo 28 708 Kč (13,5 % z 212 646 Kč).

Čtěte také: Kdy bude vaše výdělečná činnost vedlejší?Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 2.5
Hlasováno: 6 krát

Články ze sekce: DANĚ