Vedlejší výdělečná činnost v roce 2022

10.12.2021 | , Finance.cz
DANĚ


Přivyděláváte si prostřednictvím vedlejší výdělečné činnosti? Pokud ano, přečtěte si, jak to bude další rok s minimální zálohou, ale i se stropem pro platbu sociálního pojištění.

To, za jakých okolností se při podnikání jedná o činnost hlavní a za jakých o vedlejší, rozlišuje zákon o důchodovém pojištění č. 155/1995 Sb. Nejčastěji se pak jedná o osoby, které jsou souběžně s podnikáním zaměstnanci, důchodci, studenti anebo třeba rodiče na mateřské dovolené.

Hlavní a vedlejší výdělečná činnost se pak v praxi rozlišuje zejména kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění. První rok podnikání navíc neodvádíte žádné platby zdravotní pojišťovně ani okresní správě sociálního zabezpečení. Pojištění jednorázově doplatíte po podání přehledu o příjmech a výdajích.

Zdravotní pojištění a vedlejší výdělečná činnost

Osoby samostatně výdělečně činné, které podnikají prostřednictvím činnosti hlavní, jsou povinny platit minimální zálohy na zdravotní pojištění. Ty v roce 2021 činí u zdravotního 2 393 Kč měsíčně a pro rok 2022 se zvýší na 2 627 Kč.

Dobrou zprávou pro osoby na vedlejšáku je, že se jich minimální zálohy pro činnost hlavní vůbec netýkají. Při podnikání na vedlejší činnosti se totiž zdravotní pojištění vždy platí ze skutečně dosaženého zisku, což znamená, že nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u činnosti hlavní.

Čtěte také: Kdy bude vaše výdělečná činnost vedlejší?

Vedlejší výdělečná činnost 2022 - daně, pojištění

Zdroj: Depositphotos

 

Sociální pojištění a vedlejší činnost

Stejně jako v případě zdravotního pojištění, tak i u toho sociálního funguje u výdělečné činnosti hlavní měsíční minimální záloha. Ta v roce 2021 činí 2 588 Kč, ale v roce 2022 se již bude jednat o částku 2 841 Kč.

Dále se také samozřejmě změní i rozhodný příjem. OSVČ na činnosti vedlejší, které mají příjem do limitu, tj. rozhodného příjmu, totiž na sociálním pojištění nemusí odvést za celý rok vůbec nic. Za rok 2021 činil rozhodný příjem 85 058 Kč za rok podnikání. V roce 2022 dochází ke zvýšení a to na 93 387 Kč. Někteří živnostníci, kteří podnikají v rámci činnosti vedlejší, si tak polepší, neboť jim zůstane více peněz.

Čtěte také: Výhody zaměstnání při podnikání

Minimální zálohy u činnosti vedlejší

I u činnosti vedlejší vám může být okresní správou sociálního pojištění vyměřena minimální záloha na sociální pojištění, jestliže byl váš roční příjem nad zmíněný rozhodný limit. Minimální záloha na sociální pojištění tak u činnosti vedlejší v roce 2022 bude činit 1 137 Kč. V letošním roce byla 1 036 Kč.

U zdravotního pojištění u činnosti vedlejší pak minimální záloha neexistuje. Resp. tedy není nutné ji dodržet za měsíce, kdy se podnikalo prostřednictvím vedlejší činnosti.

Čtěte také: Jak si vyřídit živnostenský list a kolik to bude stát?

Růst paušální daně v roce 2022

Od ledna 2021 bylo možné prvně vstoupit do režimu paušálního zdanění, kdy se měsíčně odvádí jednotná částka, která má tvořit platbu na sociální a zdravotní pojištění, ale i na daň z příjmů. Výhodou pak je, že osoby, které paušální daň hradí, nemusí odevzdávat daňové přiznání finančnímu úřadu a přehledy o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení. Mají v podstatě vystaráno s jednou platbou, která je pro rok 2022 stanovena na 5 994 Kč.

Nicméně osobám, které podnikají prostřednictvím výdělečné činnosti vedlejší, to může být jedno. Do režimu paušální daně se totiž nemohou přihlásit a ani ji uplatňovat.

Čtěte také: Začínáte s podnikáním? Kde a jak se registrovat k dani z příjmůPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 21 krát