Program na daňové přiznání: vyplníte pár kolonek a máte hotovo

28.12.2021 | , Pexels
Komerční sdělení


S programem na daňové přiznání místo několikastránkových tiskopisů vyplníte jen pár kolonek a nemusíte skoro nic počítat – program za vás pohlídá a doplní spoustu dat automaticky. Přečtěte si, jak snadno s ním vygenerujete a odešlete daňové přiznání finančnímu úřadu.

Kdo podává daňové přiznání

Daňové přiznání podávají všichni živnostníci, podnikatelé, část zaměstnanců, studenti, penzisté, ale i rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené, kteří si přivydělávají brigádami či podnikají jako OSVČ. Jestliže jejich roční příjmy v loňském roce přesáhly 15 000 Kč a zároveň byly předmětem daně z příjmů fyzických osob, mají povinnost podat daňové přiznání.

Daňové přiznání se však týká i poplatníků:

 • kteří jsou ve ztrátě, 
 • kterým se daň navyšuje o solidární daň,
 • kteří mají navíc příjmy osvobozené od daně, nebo je z nich daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně, včetně určitých příjmů plynoucích ze zahraničí.


Zaměstnanci daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob podávají jen tehdy, pokud jejich jiné zdanitelné příjmy mimo zaměstnanecký poměr (např. z podnikání, z kapitálového majetku, z nájmu a tzv. ostatních příjmů) překročí částku 6 000 Kč za rok. A současně platí, že tito zaměstnanci za loňský rok:

 

 • měli příjmy jen od jednoho zaměstnavatele nebo postupně od několika zaměstnavatelů (tzn. nedošlo k souběhu prací),
 • měli podepsáno „růžové prohlášení“ poplatníka daně z příjmů (podle § 38k zákona o daních z příjmů).

Postup výpočtu daně z příjmu

Nejčastěji se daňové přiznání týká osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), které vyčíslují příjmy z podnikání podle § 7 zákona o daních z příjmů. Základ daně v tomto případě tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji.

Každý živnostník zpravidla využívá jinou formu evidence příjmů a výdajů. Nejrozšířenější a nejjednodušší formou je uplatňování paušálních výdajů procentem z příjmů, kdy si OSVČ vedou pouze evidenci příjmů a pohledávek.

Pokud však jako OSVČ uplatňujete skutečné výdaje, vedete administrativně náročnější daňovou evidenci nebo účetnictví. Tehdy už si s tužkou a papírem nebo jednoduchým fakturačním programem nevystačíte.

V daňové evidenci musíte evidovat jak příjmy a pohledávky, tak výdaje, majetek a závazky. Abyste si vedení daňové evidence zjednodušili, můžete využít jednoduchý účetní program, díky kterému budete mít všechny doklady pod kontrolou a také si usnadníte podání daňového přiznání.

Daňové přiznání bude hračka

Pokud se každý rok obáváte vyplňování přiznání k dani z příjmů, vyzkoušejte specializovaný program na daňové přiznání (například Money S3), který ho připraví za vás.

Money S3 vás zbaví zbytečného stresu, protože:

 • všechny potřebné formuláře najdete na jednom místě, 
 • automaticky dopočítá jednotlivé řádky,
 • poradí vám, jak správně postupovat při vyplňování,
 • před odesláním zkontroluje, že jste nikde neudělali chybu,
 • daňové přiznání odešle přímo na příslušný finanční úřad.

Mimo daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob si poradí i s kontrolním nebo souhrnným hlášením a přiznáním k DPH.

Program automaticky vyhotoví i přehled o příjmech a výdajích OSVČ

V Money S3 za pár minut vytvoříte a elektronicky odešlete i Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a Přehled pro zdravotní pojišťovny.
Důležité termíny pro podání daňového přiznání
Standardní lhůta pro podání daňového přiznání vychází na 1. dubna. Pokud tento den připadá na sobotu, neděli nebo státní svátek, posunuje se lhůta na první následující pracovní den. 

Lhůta se prodlužuje:

 • o měsíc, pokud přiznání podáváte elektronicky, tedy do 1. května (v roce 2022 se termín posunuje na nejbližší následující pracovní den – 2. května)
 • o tři měsíce, pokud za vás daňové přiznání zpracovává daňový poradce, tedy do 1. července.

Dřív bylo nutné o pozdějším podání informovat finanční úřad. Nově stačí, když se daňový poradce prokáže plnou mocí až zároveň s podáním daňového přiznání. 

Takže když propásnete oba termíny pro podání papírového i elektronického daňového přiznání, požádejte o zpracování přiznání daňového poradce. Tím získáte čas až do 1. července.

Nezapomeňte, že do výše uvedených termínů musíte daň nejen spočítat, ale i zaplatit.

Co vám hrozí, když přiznání nepodáte

Pokud jste daňové přiznání měli podat, ale neučinili jste tak, počítejte s tím, že vás k podání vyzve finanční úřad. Ve výzvě vám stanoví i náhradní termín. Pokud svou povinnost ani v náhradním termínu nesplníte, hrozí vám pokuta až 300 000 Kč

Výši pokuty vyměřuje finanční úřad jako 0,05 % ze stanovené daně za každý den prodlení od původního termínu. V případě, že je vaše podnikání ztrátové, pokuta se počítá jako 0,01 z daňové ztráty.
 

Články ze sekce: Komerční sdělení