Porovnání výpočtu důchodu v roce 2022 a v předchozích letech

15.02.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V praktickém příkladu si porovnejme výpočet důchodu v letech 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 a 2017 u průměrné mzdy. Jak vysoký je hrubý náhradový poměr v jednotlivých letech?

Měsíční částka starobního důchodu závisí na výši průměrné hrubé měsíční mzdě za odpracované roky a získané době pojištění v celých ukončených letech (včetně náhradních dob pojištění). Při výpočtu starobního důchodu následně platí, že čím vyšší osobní vyměřovací základ a doba pojištění, tím vyšší starobní důchod. Výpočtová formule starobního důchodu se přitom každoročně mění. V hodnocených letech 2017 až 2022 je rozdíl ve výpočtu starobního důchodu relativně malý, jak si ukážeme na názorném příkladu.

Základní vstupní údaje

Níže v tabulce si vypočítáme starobní důchod v letech 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022. Základními vstupními údaji v každém roce jsou: získaná doba pojištění v rozsahu 43 let a osobní vyměřovací základ na úrovni průměrné měsíční mzdy za 3. čtvrtletí předchozího roku.

Výsledný starobní důchod následně porovnáme v procentním vyjádření k výši osobního vyměřovacího základu (průměrné hrubé měsíční mzdě v současné hodnotě za odpracované roky).

Důchody přiznané před rokem 2022 mají aktuálně již vyšší hodnotu, protože se každoročně valorizovaly. Cílem výpočtu bylo porovnat výši starobního důchodu při jeho přiznání a jak je z tabulky názorně vidět, tak nejlépe vychází právě letošní rok.

Čtěte také: Sedm důchodových novinek roku 2022

Rok

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

Měsíční starobní důchod

Výše důchodu

(v %)

2022

37 499 Kč

43 let

18 361 Kč

49,0 %

2021

35 402 Kč

43 let

16 931 Kč

47,8 %

2020

33 697 Kč

43 let

16 458 Kč

48,8 %

2019

31 516 Kč

43 let

15 424 Kč

48,9 %

2018

29 050 Kč

43 let

13 869 Kč

47,7 %

2017

27 220 Kč

43 let

13 045 Kč

47,9 %

vlastní výpočet autora

Žadatel o starobní důchod v roce 2022, který má osobní vyměřovací základ na úrovni průměrné mzdy za 3. čtvrtletí roku 2021 v národním hospodářství, má při získání doby pojištění v rozsahu 43 let měsíční starobní důchod ve výši 18 361 Kč, měsíční starobní důchod tedy dosahuje 49 % předchozí dosahované hrubé mzdy. Stejným způsobem byly vypočteny i důchody v předchozích letech. Nejnižší náhradový poměr byl potom v roce 2018.

TIP: Kalkulačka čisté mzdy

Výpočet starobního důchodu 2022, 2021, 2020, 2019

Zdroj: Shutterstock

 

Porovnání s čistou mzdou

Zatímco z hrubých mezd ve výše uvedené tabulce se odvádí daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění, tak z vypočtených starobních důchodů se neplatí žádné daně. Všechny výše uvedené důchody jsou vypláceny v čistém.

Z hrubé mzdy ve výši 37 499 Kč jsou při výpočtu čisté mzdy v roce 2022 odvedeny přímé daně v souhrnné výši 7 181 Kč (daň z příjmu v částce 3 055 Kč, zdravotní pojištění 1 688 Kč, sociální pojištění 2 438 Kč). Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob počítáme pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci. Čistá mzda obdržená na účet tedy činí 30 318 Kč (37 499 Kč – 7 181 Kč).

Důchod ve výši 18 361 Kč tedy dosahuje 60,6 % čisté mzdy ve výši 30 318 Kč dosahované před odchodem do starobního důchodu.

Čtěte také: Nenápadná změna, která snižuje budoucí důchodyPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 12 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY