Co ovlivní výši vdovského důchodu?

29.04.2022 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Měsíční částka vdovského důchodu závisí na rozhodných příjmech zesnulého manžela, současně však hraje roli, zdali vdova již pobírá vlastní důchod či nikoliv. Podívejme se na praktické výpočty.

Měsíční částka vdovského důchodu náleží pouze po zemřelém manželovi, který pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínku pro přiznání starobního nebo invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu. V případě úmrtí manžela v produktivním věku je podmínka nároku na invalidní důchod splněna, jestliže získal zemřelý manžel alespoň minimální dobu pojištění.

V praxi jsou podmínky pro přiznání vdoveckého důchodu shodné jako vdovského důchodu. Vzhledem k tomu, že v manželském páru jsou muži většinou starší, a ještě k tomu se ženy dožívají v průměru vyššího věku než muži, tak je v Česku vypláceno mnohem více vdovských důchodů než vdoveckých důchodů a v textu níže budeme hovořit o vdovských důchodech.

Výpočet vdovského důchodu

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1) Nepřiznání vdovského důchodu

Paní Johaně zemřel manžel (53 let), který však ke dni úmrtí nezískal minimální dobu pojištění pro přiznání starobního důchodu. Důvodem byla dlouhodobá nezaměstnanost zemřelého manžela, když evidence na úřadu práce se do doby pojištění pro důchodové účely započítává pouze v omezeném rozsahu. Paní Johaně tedy nevzniká nárok na vdovský důchod, přestože pracuje za podprůměrnou mzdu. Vlastní mzda vdovy nemá na přiznání či nepřiznání vdovského důchodu žádný vliv.

Příklad 2) Pracující vdova

Paní Romana pracuje na hlavní pracovní poměr a má přitom mírně nadprůměrnou mzdu. Manžel paní Romany byl již ve starobním důchodu a pobíral měsíční penzi ve výši 16 670 Kč a zemřel. Paní Romaně bude přiznán vdovský důchod ve výši 10 285 Kč. Každý vdovský důchod se skládá ze základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu. Základní výměru důchodu mají všechny vdovské důchody stejně vysokou a procentní výměra důchodu činí polovinu procentní výměry důchodu zemřelého manžela.

Základní výměra důchodu činí v roce 2022 částku 3 900 Kč. Procentní výměra důchodu zemřelého manžela je 12 770 Kč (16 670 Kč – 3 900 Kč), proto procentní výměra vdovského důchodu paní Romany je 6 385 Kč (12 770 Kč x 50 %) a celkový vdovský důchod je 10 285 Kč (3 900 Kč + 6 385 Kč).

Kalkulačka vdovského důchodu 2022

Příklad 3) Vdova má vyšší vlastní starobní důchod

Paní Helena má vlastní starobní důchod ve výši 16 400 Kč a její zemřelý manžel měl starobní důchod ve výši 16 150 Kč. Paní Helena bude mít tedy nárok na vlastní starobní důchod i vdovský důchod po zemřelém manželovi. V případě, že jsou splněny podmínky pro výplatu dvou důchodů, potom se uplatní legislativní pravidla pro souběh penzí. V těchto případech se v plné výši pobírá vyšší z důchodů a nižší z důchodů se pobírá v poloviční výši procentní výměry. Základní výměra důchodu náleží vždy pouze jednou.

Paní Helena má vlastní starobní důchod vyšší než původní vdovský důchod, proto bude v plné výši nadále dostávat na účet vlastní starobní důchod v částce 16 400 Kč z vdovského důchodu bude dostávat jenom polovinu procentní výměry vdovského důchodu. Procentní výměra důchodu zemřelého manžela je 12 250 Kč (16 150 Kč – 3 900 Kč). Polovina procentní výměry je tedy 6 125 Kč (12 250 Kč x 50 %). Polovina vdovského důchodu je tak jenom 3 063 Kč (6 125 Kč x 50 %).

Paní Helena bude mít tedy souhrnný měsíční důchod v částce 19 463 Kč (16 400 Kč + 3 063 Kč).

TIP: Jaký vliv má věk na vdovský důchod?

Příklad 4) Vdovský důchod je vyšší než starobní důchod

Paní Zuzana pobírá vlastní starobní důchod ve výši 11 050 Kč. Zemřelý manžel dostával na účet důchod ve výši 21 800 Kč. Manžel paní Zuzany měl citelně vyšší důchod než ona, neboť svoji práci paní Zuzana přizpůsobovala kariéře manžela, ve kterého ho podporovala.

Vlastní starobní důchod má paní Zuzana nižší než vdovský důchod. Paní Zuzana bude tedy na účet dostávat v plné výši vdovský důchod a polovinu procentní výměry svého starobního důchodu.

Procentní výměra důchodu zemřelého manžela je 17 900 Kč (21 800 Kč – 3 900 Kč). Procentní výměra vdovského důchodu je tedy 8 950 Kč (17 900 Kč x 50 %). Procentní výměra vlastního starobního důchodu je 7 150 Kč (11 050 Kč – 3 900 Kč). Polovina procentní výměry vlastního starobního důchodu je tak 3 575 Kč (7 150 Kč x 50 %).

Souhrnný měsíční důchod paní Zuzany je tak 16 425 Kč (základní výměra 3 900 Kč + procentní výměra vdovského důchodu 8 950 Kč + polovina procentní výměry vlastního starobního důchodu 3 575 Kč).


Čtěte také: 10 omylů ohledně vdovského důchoduPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4
Hlasováno: 11 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY