Zvýšení příjmu zaměstnance o 1000 Kč a různé zdanění v příkladech

24.05.2022 | , Finance.cz
DANĚ


V případě zvýšení hrubé mzdy nebo hrubé odměny o 1000 Kč se zvýší čistá mzda zaměstnance o rozdílnou částku. Podívejme se v praktických příkladech, kdy je zdanění nulové a kdy dosahuje 34 %.

Zdanění zaměstnanců se liší v závislosti na výši hrubé mzdy nebo hrubé odměny a výši uplatňovaných daňových slev. Ve čtyřech praktických příkladech si uvedeme, jak moc se může zdanění na straně zaměstnance lišit při zvýšení příjmu ze zaměstnání o 1000 Kč.

Vyšší příjem zaměstnance o tisícovku a různé zdanění v příkladech

Zdroj: Shutterstock

Ve všech případech budeme počítat pouze s uplatněním základní daňové slevy na poplatníka ve výši 2570 Kč. Nárok na slevu na poplatníka mají všichni daňoví poplatníci s podepsaným prohlášením k dani. Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné prohlášení k dani podepsat pouze u jednoho z nich.

Příklad 1: Nulové zdanění

Paní Hana je ve starobním důchodu a přivydělává si na dohodu o provedení práce pro zaměstnavatele XY. Hrubou měsíční mzdu má 9000 Kč. Nyní ji zaměstnavatel zvýšil hrubou odměnu na 10 000 Kč.

  • Paní Haně se čistá odměna zvýší z 9000 Kč na 10 000 Kč. Z vyšší hrubé odměny nebude platit žádné daně.
  • Sociální a zdravotní pojištění se totiž z práce na dohodu o provedení práce neplatí, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně.
  • Při výpočtu daně z příjmu je uplatněna sleva na poplatníka a daň z příjmu je v obou případech nulová.

Příklad 2: Zdanění 11 %

Penzistka Kateřina si přivydělává na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 15 000 Kč. Při práci na zkrácený úvazek může být hrubá měsíční mzda nižší než aktuálně platná minimální měsíční mzda ve výši 16 200 Kč, která platí pro plný úvazek. Zaměstnavatel zvýší paní Kateřině hrubou mzdu na 16 000 Kč.

  • Ze zvýšené hrubé mzdy o 1000 Kč zaplatí paní Kateřina více o 45 Kč na zdravotním pojištění a více o 65 Kč na sociálním pojištění. Povinné pojistné v souhrnu činí 110 Kč.
  • Na dani z příjmu fyzických osob nebude paní Kateřina ani po zvýšení hrubé mzdy platit nic. Při uplatnění základní daňové slevy na poplatníka je daňová povinnost nulová až do hrubé měsíční mzdy 17 100 Kč.
  • Paní Kateřina si tedy v čistém polepší o 890 Kč a efektivní zdanění u zvýšené tisícovky činí 11 %.

Čtěte také: Chcete si přivydělat? Bude pro vás lepší DPP, DPČ, anebo zkrácený úvazek?

Příklad 3: Zdanění 26 %

Zaměstnanec Filip má hrubou mzdu 37 000 Kč a zaměstnavatel mu zvýší hrubou mzdu o 1000 Kč na 38 000 Kč. V čistém si pan Filip polepší o 740 Kč, neboť o 260 Kč zaplatí více na dani z příjmu, sociálním a zdravotním pojištění.

  • Zdravotní pojištění se zvýší o 45 Kč (1000 Kč × 4,5 %) a sociální pojištění se zvýší o 65 Kč (1000 Kč × 6,5 %).
  • Na dani z příjmu zaplatí pan Filip více o 150 Kč (1000 Kč × 15 %), sleva na poplatníka je již v plném rozsahu využita pro mzdu před zvýšením.

TIP:  Vypočítejte si, jak se změní vaše čistá mzda při zvýšení hrubé mzdy

Příklad 4: Zdanění 34 %

Manažer Karel má hrubou mzdu 160 000 Kč. Při zvýšení hrubé mzdy o 1000 Kč se mu zvýší čistá mzda o 660 Kč a efektivní zdanění je 34 %.

  • Zdravotní pojištění činí 45 Kč (4,5 % z 1000 Kč) a sociální pojištění 65 Kč (6,5 % z 1000 Kč). Sociální pojištění se však za rok 2022 odvádí pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 867 728 Kč. Jakmile zaměstnanec během roku dosáhne maximálního vyměřovacího základu, sociální pojištění již neplatí a povinné pojistné za něj neplatí ani zaměstnavatel. Pan Karel prozatím maximálního vyměřovacího základu v květnu nedosáhl.
  • Z hrubé měsíční mzdy nad 155 644 Kč se odvádí 23% daň z příjmu fyzických osob. I v roce 2022 jsou v Česku zavedena dvě daňová pásma. Z tisícikoruny navíc se tedy zaplatí na dani z příjmu více o 230 Kč (1000 Kč × 23 %).
 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 8 krát

Články ze sekce: DANĚ