Jaké dokumenty dostanete při ukončení pracovního poměru?

12.07.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Končíte ve stávajícím zaměstnání a nevíte si rady, které dokumenty byste měli od zaměstnavatele automaticky dostat a o které si budete muset zažádat? Poradíme vám, na co se připravit.

S ukončením pracovního poměru se vždy pojí řada převážně administrativních povinností, a to ať už nastupujete do nové práce, či si dáte pauzu na Úřadu práce. Co všechno byste si měli ohlídat, abyste mohli začít novou životní kapitolu?

Dokumenty při odchodu ze zaměstnání

Zdroj: Shutterstock

Potvrzení o zaměstnání (tzv. zápočtový list)

Dle § 313 zákoníku práce musí zaměstnavatel po skončení pracovního poměru (nebo DPP/DPČ) vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání (zápočtový list), a to tehdy, když tento pracovní poměr zakládal účast na nemocenském pojištění nebo byly zaměstnanci strhávány srážky ze mzdy. Potvrzení o zaměstnání musí obsahovat tyto informace:

  • Typ pracovního úvazku a dobu jeho trvání
  • Činnosti, které zaměstnanec na dané pozici vykonával
  • Dosaženou kvalifikaci
  • Odpracovanou dobu
  • Skutečnost, zda jsou zaměstnanci strhávány srážky ze mzdy, který orgán je nařídil, jak dlouho mají být prováděny, pro koho a jak velký je dluh
  • Údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění

Přednostně by zaměstnavatelé potvrzení o zaměstnání měli končícímu zaměstnanci předat přímo na pracovišti. Případně pak zaslat doporučeně poštou do vlastních rukou nebo datovou schránkou, pokud ji má zaměstnanec zřízenou.

Posudek o pracovní činnosti

Posudek o pracovní činnosti nepatří k povinně vydávaným dokumentům při skončení pracovního poměru, a tudíž není vydáván zaměstnavatelem automaticky. Zaměstnanec si o něj musí zažádat sám. Zaměstnavatel je po žádosti povinen do 5 dnů posudek vydat, ne však dříve než 2 měsíce před skončením zaměstnání.

Posudek o pracovní činnosti obsahuje informace o tom, jak si zaměstnanec na pracovišti vedl, jeho kvalifikaci, schopnosti a další souvislosti s výkonem práce.

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Při skončení pracovního poměru nebo práce vykonávané na dohodu by měl zaměstnanec dostat také potvrzení o zdanitelných příjmech. Někteří zaměstnavatelé jej vystaví automaticky, jiní pouze na žádost zaměstnance.

Povinností zaměstnavatele však je vystavit potvrzení o zdanitelných příjmech do 10 dnů od toho, co o tento dokument zaměstnanec požádal. Potvrzení je důležité pro mzdovou účetní u dalšího zaměstnavatele, která bude připravovat roční zúčtování daní. Pokud má zaměstnanec povinnost si podat kvůli jiným příjmům (např. z pronájmu) daňové přiznání, musí informace o zdanitelných příjmech uvést do daňového přiznání a dokument přiložit jako přílohu při podání daňového přiznání.

Potvrzení o zdanitelných příjmech informuje zaměstnavatele o výši sražených záloh z příjmů ze závislé činnosti a daňových zvýhodněních, které zaměstnanec uplatňuje.

Potvrzení o nároku na podporu v nezaměstnanosti

V tomto kroku nastala výrazná změna. Potvrzení o nároku na podporu v nezaměstnanosti se již od 1. 4. 2022 nevystavuje jako samostatný dokument pro zaměstnance, který se jde registrovat na Úřad práce, ale informace pro přiznání podpory v nezaměstnanosti vyplňuje zaměstnavatel při odhlašování zaměstnance na OSSZ.

Nezáleží ani na tom, zda zaměstnanec navazuje pracovním poměrem u jiného zaměstnavatele, nebo jde na Úřad práce, informace o podpoře v nezaměstnanosti se nyní vyplňují v obou případech. Zaslané informace pak sama OSSZ poskytne Úřadu práce, končící zaměstnanec má tak o jednu administrativní povinnost méně.

Evidenční list důchodového pojištění (ELDP)

Pro účely důchodového pojištění vede každý zaměstnavatel během kalendářního roku evidenční list důchodového pojištění pro ty, jejichž pracovní poměr se na něm podílí. Zaměstnavatel jej musí vystavit nejpozději k 30. dubnu v případě, že pracovní poměr trval celý kalendářní rok. Jestliže skončí zaměstnání dříve než k 31. 12., je maximální termín jeden měsíc po uzavření účetní závěrky, nejpozději tedy do 31. 1.

Tiskopis slouží především jako doklad o tom, zda osoba plní stanovenou dobu účasti na důchodovém pojištění pro rozhodnutí o nároku na důchod. Zaměstnavatel vyhotovený originál zasílá na OSSZ, jeden tiskopis přenechá zaměstnanci a další si založí do své evidence.

Osobám, kterým z příjmu nevyplývá účast na sociálním pojištění (DPP a DPČ do zákonných limitů), se evidenční list důchodového pojištění nevystavuje.

 


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 4 krát

Články ze sekce: DANĚ