Na jaké daňové slevy mají rodiče nárok?

01.08.2022 | , Finance.cz
DANĚ


Nevyužití v plném rozsahu rodinných daňových slev zbytečně snižuje rodinný disponibilní měsíční příjem. Podívejme se v několika vybraných příkladech, kdy rodič uplatňuje daňové zvýhodnění na děti, kdy vzniká nárok na daňový bonus a jak je to s daňovou slevou na manželku (manžela).

Zaměstnanci uplatňují daňové zvýhodnění na děti měsíčně, OSVČ až za celý rok. V roce 2022 činí měsíční daňové zvýhodnění na první dítě 1267 Kč, na druhé dítě 1860 Kč a na třetí dítě 2320 Kč. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je daňové zvýhodnění ve dvojnásobné výši. Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit vždy jeden z rodičů.

Daňové zvýhodnění snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a v případě, že je vyšší než vypočtená daň z příjmu, vzniká nárok na daňový bonus právě ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. Roční daňový bonus lze čerpat, pokud roční příjem činí alespoň šestinásobek minimální mzdy platné k prvnímu lednu.

Rodinné daňové slevy v příkladech

Zdroj: Shutterstock

Příklad 1: Kdo uplatní daňové zvýhodnění?

Slečna Hana s přítelem Lukášem vychovávají dceru. Slečna Hana je zaměstnankyní, zatímco přítel Lukáš je OSVČ. Vzhledem k tomu, že zaměstnanci mohou daňové zvýhodnění na dítě uplatnit každý měsíc, tak se partneři dohodli, že daňové zvýhodnění bude uplatňovat slečna Hana. Díky tomu bude mít čistou měsíční mzdu vyšší o 1267 Kč než v případě, kdy by daňové zvýhodnění neuplatňovala. Uzavření manželství není přitom podmínkou pro možnost čerpání daňového zvýhodnění.

Příklad 2: Práce za minimální mzdu a daňový bonus

Zaměstnanec Michal pracuje za minimální mzdu 16 200 Kč a uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě děti. Na dani z příjmu fyzických osob tedy nezaplatí nic, neboť sleva na poplatníka ve výši 2570 Kč sníží vypočtenou daň z příjmu ve výši 2430 Kč (16 200 Kč × 15 %) do nuly. Částka daňového zvýhodnění na dvě děti 3127 Kč (1267 Kč + 1860 Kč) je tak v plném rozsahu daňovým bonusem.

Pan Michal tedy nezaplatí nic na dani z příjmu, a ještě obdrží ve výplatě daňový bonus 3127 Kč. Daňové zvýhodnění je tedy velmi efektivní finanční podporou rodinám s dětmi.

Tip: Daňové zvýhodnění na dítě: Kdy je dítě považováno za vyživované?

Příklad 3: Nutné příjmy pro roční daňový bonus

Slečna Kateřina sama vychovává syna Tomáše, přičemž je aktuálně ještě na rodičovské dovolené. Po část roku 2022 si bude pro zaměstnavatele XY přivydělávat na dohodu o pracovní činnosti a její roční hrubá odměna bude činit 110 000 Kč. Roční rozhodný příjem slečny Kateřiny bude tedy vyšší než 97 200 Kč (16 200 Kč × 6), a proto vznikne slečně Kateřině nárok na roční daňový bonus.

Část daňového bonusu vyčerpá při výpočtu čisté měsíční odměny, nevyčerpaný daňový bonus však obdrží po dobrovolně podaném daňovém přiznání za rok 2022.

Příklad 4: Daňová sleva na partnerku neexistuje

Podnikatel Pavel si v daňovém přiznání za rok 2022 nemůže uplatnit slevu na partnerku Simonu, která je aktuálně na rodičovské dovolené a pobírá pouze rodičovský příspěvek, který se nepočítá do rozhodného příjmu pro nárok na slevu na manželku. Přestože tedy slečna Simona nebude mít za rok 2022 vlastní hodnocené příjmy vyšší než 68 tisíc Kč, tak podnikatel Pavel nemůže v daňovém přiznání uplatnit daňovou slevu na partnerku. Legislativou je stanovena pouze sleva na manželku (manžela).

Příklad 5: Překročení limitu příjmem z brigády

Paní Ludmila si brigádami na dohody o provedení práce během letních měsíců přivydělá 75 000 Kč, během roku 2022 bude mít jinak pouze příjem formou rodičovského příspěvku. Manžel Karel si v daňovém přiznání slevu na manželku uplatnit nemůže, neboť příjem z brigády se rovněž počítá do rozhodného příjmu.

Vzhledem k tomu, že sleva na manželku činí 24 840 Kč, je pro manžele finančně nevýhodné překročit příjmový limit o 7000 Kč.


Čtěte také:

Omyly ohledně placení zdravotního pojištění

Platby za státní pojištěnce se sníží na 1487 KčPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 5 krát

Články ze sekce: DANĚ