Jak podat přehled pro zdravotní pojišťovnu, když jste ji loni měnili?

28.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Měnili jste k 1. červenci 2022 zdravotní pojišťovnu? V tom případě letos musíte Přehled o příjmech a výdajích podat té staré i nové. 

Podávání daňového přiznání k dani z příjmů je každoroční povinnost nejen těch, kteří pracují jako OSVČ. Do jednoho měsíce od podání daňového přiznání je také potřeba podat Přehled o příjmech a výdajích vaší zdravotní pojišťovně. Jak ale naložit se situací, když jste v roce 2022 svou zdravotní pojišťovnu změnili?

Zdroj: Shutterstock

Změna jde jednou ročně ve dvou termínech

Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jen ve dvou termínech za rok. Buď k 1. lednu daného roku (s uzávěrkou přihlášek do konce října předchozího roku), nebo k 1. červenci daného roku (s uzávěrkou přihlášek ke konci března v daném roce). A zároveň české zákony umožňují změnit zdravotní pojišťovnu jen jednou za rok.

Pokud měníte zdravotní pojišťovnu k 1. lednu, žádná komplikace s přehledem vás nečeká. Daňové přiznání se podává za kalendářní rok a v takovém případě podáváte Přehled o příjmech a výdajích té zdravotní pojišťovně, u které jste byli hlášeni v kalendářním roce, za který daňové přiznání podáváte. Pokud jste ale zdravotní pojišťovnu měnili k 1. červenci 2022, budete letos vyplňovat o jeden formulář navíc. Přehled o příjmech a výdajích totiž musíte podat oběma zdravotním pojišťovnám. Té, od které jste odešli, i té, ke které jste přešli.

Tip: Prázdniny můžete využít ke změně zdravotní pojišťovny. Čas máte do konce září

Příjmy nijak nerozpočítávejte

Přehled o příjmech a výdajích vyplníte pro obě pojišťovny s uvedením vašich celkových příjmů a výdajů za celý kalendářní rok. Příjmy nerozdělujte podle toho, kolik jste si vydělali v první a ve druhé polovině roku. Do obou přehledů vyplňte údaje za celý rok.
Změna bude pouze v počtu měsíců, po které jste byli klientem zdravotní pojišťovny. Tam uvedete 6 měsíců. 

Tip: Do kdy letos musíte odevzdat daňové přiznání?

Jak se vypočítá přeplatek nebo nedoplatek?

Případné přeplatky nebo nedoplatky si každá pojišťovna spočítá samostatně, a to v poměru k součtu doložených vyměřovacích základů. Pokud budete mít u jedné pojišťovny na pojistném přeplatek, doložíte druhé zdravotní pojišťovně potvrzení o vyměřovacím základu a platbách pojistného. 

Tip: Kdy nelze obdržet přeplatek na zdravotním pojištění?

U staré pojišťovny už zálohy neplatíte

Podáním Přehledu o příjmech a výdajích své staré zdravotní pojišťovně se s ní vlastně rozloučíte. Žádné další zálohy už jí totiž platit nebudete. I proto nezapomeňte v závěru formuláře zaškrtnout, že nová výše zálohy bude 0 Kč.

Tip: Nejvyšší čas poslat novou minimální zálohu na zdravotní pojištění. Na jaké účty?

Jaké jsou pro letošek termíny?

Pro úplnost připomínáme, jaké pro rok 2023 platí termíny. Přiznání k dani z příjmů fyzických osob v papírové formě musíte podat do pondělí 3. dubna 2023. Standardně to bývá do konce března, ale letos vychází konec března na víkend, a tudíž se datum posouvá na nejbližší pracovní den. Pokud budete daňové přiznání podávat elektronicky, můžete tak učinit až do úterý 2. května 2023. A v případě, že využíváte služeb daňového poradce, máte termín odevzdání prodloužený až do pondělí 3. července 2023. O tom už nemusíte finanční úřad dopředu informovat. Pokud byste tedy nestihli základní termín, můžete dalším variantám ještě získat čas.

Od data odevzdání daňového přiznání se pak odvíjí nejzazší termín pro odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu. Přehled musíte podat do 1 měsíce od odevzdání daňového přiznání, případně do 1 měsíce od uplynutí této lhůty.
Pokud podáváte daňové přiznání v listinné podobě (do 3. dubna 2023), přehled musíte podat nejpozději do úterý 2. května 2023. V případě elektronického podání (do 2. května 2023) máte na přehled čas až do čtvrtka 1. června 2023. A pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, termín podání přehledů se posouvá až na úterý 1. srpna 2023.

Tip: Jak je to se zdravotním pojištěním v invalidním důchodu?

 

Autor článku

Veronika Doskočilová

Redaktorka Finance.cz


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: DANĚ