Vyplňujeme přehled o sociálním pojištění za OSVČ v 10 bodech

24.02.2023 | , Finance.cz
DANĚ


Kdo vykonával alespoň po část roku 2022 samostatnou výdělečnou činnost, ten musí vyplnit pro místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ) Přehled o příjmech a výdajích. Podívejme se na deset nejdůležitějších čísel ovlivňujících vyplnění tohoto tiskopisu. 

Přehled za rok 2022 vyplňují nejenom OSVČ, které měly po celý rok pouze příjmy z podnikání, ale i OSVČ, které si samostatnou výdělečnou činností pouze přivydělávaly nebo které činnost v průběhu roku zahájily, nebo ukončily. Přehled tedy vyplňují i podnikající studenti či penzisté. Přehled je nutné vyplnit i při ztrátě nebo při nízkém zisku. S čím počítat při vyplňování přehledu?

Tip: Stáhněte si interaktivní formuláře k daním včetně přehledů 

Zdroj: Shutterstock

Základní termín pro odevzdání – 2. 5. 2023

Základní termín pro odevzdání přehledu za loňský rok je do 2. května, tedy do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. V případě elektronického podání daňového přiznání se termín prodlužuje do 1. června a při využití služeb daňového poradce do 1. srpna. 

Základ daně podle § 7 zákona o daních z příjmů

Do daňového přiznání se uvádí zdanitelné příjmy podle § 6 až § 10 zákona o daních z příjmů. Do přehledu pouze daňový základ ze samostatné výdělečné činnosti podle § 7 zákona o daních z příjmů. Příjmy ze zaměstnání nebo podnikání se tedy do přehledu neuvádějí. 

Sazba sociálního pojištění – 29,2 %

Sazba sociálního pojištění činí 29,2 % z vyměřovacího základu, kterým je buď skutečný vyměřovací základ (polovina daňového základu), nebo minimální vyměřovací základ. Při výpočtu sociálního pojištění se minimální vyměřovací základ použije, jestliže je vykonávána hlavní samostatná výdělečná činnost a skutečný vyměřovací základ je nižší než ten minimální

Kdo chce nemocenskou, platí minimálně 168 Kč

Účast na nemocenském pojištění je pro OSVČ dobrovolná, většina OSVČ této možnosti v praxi nevyužívá a kolonky ohledně nemocenského pojištění v přehledu se jich netýkají. Platby na dobrovolné nemocenské pojištění ovlivňují nárok na nemocenské dávky. Sazba nemocenského pojištění je 2,1 %. Minimální měsíční platba na dobrovolné nemocenské pojištění pro rok 2023 činí 168 Kč.

Tip: Jak to je s nemocenským pojištěním v roce 2023 

Minimální vyměřovací základ je 9728 Kč měsíčně

Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ 9728 Kč. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po dobu pěti měsíců během roku 2022, např. z důvodu zahájení nebo ukončení samostatné výdělečné činnosti, je tedy minimálním vyměřovacím základem částka 48 640 Kč. 

Za celý rok zaplatíte minimálně 34 087 Kč

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2022 nemůže být roční sociální pojištění nižší než 34 087 Kč (9728 Kč × 12 měsíců × 29,2 %). Od vypočteného ročního sociálního pojištění se odečtou zaplacené zálohy během roku. Po odevzdání přehledu tak vznikne nárok na přeplatek nebo nedoplatek na sociálním pojištění. Případný nedoplatek je nutno uhradit do 8 dní od odevzdání přehledu. 

Platit nemusíte při zisku do 93 387 Kč

Vedlejší samostatná výdělečná činnost (např. vykonávána během zaměstnání, v penzi, při studiu) je pro účely placení sociálního pojištění zvýhodněna. Pokud je hrubý zisk do limitu, v takových případech se sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti vůbec neplatí. Pro rok 2022 je limitem hrubý zisk do 93 387 Kč. Částka je rozdílem mezi příjmy a výdaji. 

Tip: Vyplňujeme přehled pro zdravotní pojišťovnu v deseti bodech

Maximální vyměřovací základ – 1 867 728 Kč

Pro výpočet sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ. Z částky nad limit se již sociální pojištění neplatí. Pro rok 2022 je maximálním vyměřovacím základem částka 1 867 728 Kč. Maximální sociální pojištění pro OSVČ je tedy 545 377 Kč (1 867 728 Kč × 29,2 %). 

Minimální nová záloha je 2944 Kč

V Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2022 se vypočítá i nová měsíční záloha, kterou jsou OSVČ povinny platit. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti nemůže být měsíčně placena nižší než minimální měsíční záloha. Od odevzdání přehledu je minimální měsíční zálohou částka 2944 Kč. OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost s hrubým ziskem do limitu měsíční zálohy neplatí

Příklad při výdělku 500 000 Kč

Při hrubém ročním zisku ve výši 500 000 Kč činí roční sociální pojištění za uplynulý rok 73 000 Kč (500 000 Kč × 50 % × 29,2 %) a nová měsíční záloha v tomto případě činí 6084 Kč (73 000 Kč : 12 měsíců). 

Tip: V režimu paušální daně nepodáváte daňové přiznání ani přehledy

 

Autor článku

Petr Gola

Petr Gola


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 5
Hlasováno: 2 krát

Články ze sekce: DANĚ