Kalkulačka příspěvku na bydlení 2023

Příspěvek na bydlení přispívá na krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytuje se bez ohledu na to, v jakém bytě oprávněná osoba bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny.

V příspěvku na bydlení již během roku 2022 došlo ke změnám výše normativních nákladů. Od roku 2023  dochází k dalším změnám:

  • Výsledná měsíční výše měsíčního příspěvku na bydlení je rozdílem mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem domácnosti vynásobený koeficientem 0,30 (Do konce roku 2022 byl tento koeficient pro Prahu 0,35, nově i zde je koeficient 0,30).
  • Mění členění obcí podle velikostí - nově jsou již jen tři kategorie (Praha a Brno; obce s alespoň 70 tis. obyvatel a obce do  69 999 obyvatel)
  • Normativní náklady dle výše uvedeného členění obcí jsou pro nájemné bydlení, naopak u vlastního a družstevního bydlení jsou normativní náklady v celé republice stejné bez ohledu na velikost obce.
  • Dochází také ke stanovení shodných normativních nákladů pro jednu nebo dvě osoby v domácnosti (pro jednočlennou domácnost došlo tímto sloučením ke zvýšení normativních nákladů).
  • Nově se za rozhodný příjem  pro výpočet příspěvku na bydlení vždy vychází ze skutečného příjmu (není již za rozhodný příjem považována výše životního minima pokud by byla vyšší než skutečný příjem).

Čtěte o příspěvku na bydlení

Kalkulačka příspěvku na bydlení vám po zadání počtu členů domácnosti, nákladů na bydlení, čistého příjmu domácnosti a velikosti obce vypočte výši příspěvku na bydlení 2023 

Normativní náklady od 1. 1. 2023

Tabulka: Výše částek normativních nákladů - Nájemní bydlení

  Měsíční náklady na bydlení v Kč
Počet osob v rodině Praha a Brno Obce s alespoň 70000 obyvateli Obce do 69999 obyvatel
jedna nebo dvě 16729 14197 13737
tři 19212 15900 15299
čtyři a více 23195 19202 18477

Navýšení částek normativních nákladů pro rok 2023

Počet osob v rodině Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 1400
tři 1600
čtyři a více 1800

 

Tabulka: Výše částek normativních nákladů - Družstevní a vlastní bydlení 

Počet osob v rodině Měsíční náklady na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 8932
tři 11161
čtyři a více 13568

Navýšení částek normativních nákladů pro rok 2023

Počet osob v rodině Částka navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení v Kč
jedna nebo dvě 2000
tři 2400
čtyři a více 2800

 

 

Normativní náklady od 1. 10. 2022 - včetně navýšení

Tabulka: Výše částek normativních nákladů od 1.10.2022 - nájemní bydlení

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999

jedna

14 621

12 771

12 435

11 429

11 246

dvě

18 129

15 597

15 137

13 761

13 510

tři

20 812

17 500

16 899

15 099

14 771

čtyři a více

24 995

21 002

20 277

18 106

17 711

 
Tabulka: Výše částek normativních nákladů od 1.10.2022 - Družstevní a vlastní bydlení 

Počet osob  Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce (v Kč)
  Praha  Více než 100 000  50 000 – 99 999  10 000 – 49 999  Do 9 999

jedna

8 732

8 732

8 732

8 732

8 732

dvě

10 932

10 932

10 932

10 932

10 932

tři

13 561

13 561

13 561

13 561

13 561

čtyři a více

16 368

16 368

16 368

16 368

16 368Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3.5
Hlasováno: 282 krát


Související články: