Technická úroková míra

Technická úroková míra (TÚM) se používá při výpočtu zhodnocení pojistné rezervy v životním pojištění. Představuje takové zhodnocení rezervy, na které má klient smluvní nárok (zaručený podíl na výnosech z finančního umístění). Výše rezervy je dána pojistně-technickými výpočty a je nižší než celková výše klientem zaplaceného pojistného, protože je nutné odečíst cenu rizik krytých pojistkou a náklady pojišťoven na uzavření a správu pojistné smlouvy.

TÚM a podíly na výnosech

Technická úroková míra je vlastně zhodnocení, které pojišťovny garantují svým klientům po celou dobu trvání smlouvy. To ale neznamená, že bude na pojistných smlouvách finálně připisován jen zisk odpovídající právě TÚM. Technická úroková míra totiž není jediným zhodnocením, které klient získává. Dá se chápat jako určité "jisté" minimum, ale kromě toho může pojistník navíc získat i podíly na výnosech pojišťovny. Celkový roční výnos na pojistné smlouvě tak může být o několik procent výše než TÚM v závislosti na hospodaření pojišťovny.

POZOR: TÚM se netýká např. investičního životního pojištění (IŽP), kde investiční riziko nese zcela pojistník.

Maximální výše technické úrokové míry je v ČR regulována vyhláškou. TÚM stanovila vyhláška poprvé v roce 2000 (4 %).

Aktuálně ČNB v letošním roce snížila TÚM na 1,9 %.

Výše technické úrokové míry

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
4,0 % 4,0 % 4,0 % 4,0 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,5 % 2,5 % 2,5 % 1,9 %

Zdroj: ČNBPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 3
Hlasováno: 5 krát


Související články: