Zahraniční obchod v roce 2017

 ledenúnorbřezendubenkvětenčerven
Vývoz z ČRmld. Kč285,671283,117334,707275,612313,092312,569
Dovoz do ČRmld. Kč264,329262,155309,963263,659298,020293,329
Bilance dovozu a vývozumld. Kč+21,342+20,962+24,743+11,953+15,071+19,240
Vývoz z ČR%+6,7+0,4+12,7-2,9+10,2+4,7
Dovoz do ČR%+0,8+1,2+13+2,2+11,9+5,5
Zdroj: ČSÚ