Koeficienty ovlivňují výši daně z nemovitostí

22.11.2013 | Elena Ondrová, Finance.cz
DANĚ


Zákon o dani z nemovitostí upravuje daně z pozemků i ze staveb. U některých pozemků a staveb se do výše daně nepromítne jen sazba daně, ale také koeficienty. Ty jsou sice dány zákonem, ale ten zároveň umožňuje obcím jejich výši měnit (snižovat i zvyšovat) či dokonce využít místní koeficient. Podívejme se na tuto problematiku podrobněji.

Daň z nemovitostí tvoří daň z pozemků a daň ze staveb. Předmětem daně z pozemků jsou pozemky na území České republiky zapsané v katastru nemovitostí. Předmětem daně ze staveb jsou stavby jimž bylo vydáno povolení k užívaní, byty a nebytové prostory evidované v katastru nemovitostí. Daňové přiznání je poplatník povinen podat příslušnému správci daně do 31. ledna zdaňovacího období, kterým je kalendářní rok. Daň z nemovitostí se vyměřuje  na zdaňovací období podle stavu k 1. lednu, tohoto zdaňovacího období. Ke změnám rozhodných skutečností v průběhu roku (zdaňovacího období) se nepřihlíží.

Více v článku Koeficienty ovlivňují výši daně z nemovitostí na prodej.finance.cz.