Životní minimum: Dánsko 1201 euro, Bulharsko 19 euro

24.06.2008 | , Finance.cz
SOCIÁLNÍ PODPORA


Občanům, jejichž příjmy nedosahují životního minima, poskytuje většina evropských zemí peněžitou pomoc – sociální dávky – nejméně  do výše zákonem stanoveného  životního minima.

Částka životního minima je hlavním kritériem pro přiznání sociálních dávek. Přístup jednotlivých zemí k sociální síti se značně liší, vždyť v Dánsku činí životní minimum 1201 euro na měsíc a v Bulharsku pouze 19 euro…


Vysoké či nízké dávky?


Správné nastavení státních  dávek sociální povahy není snadné. Někteří občané (politické strany) chtějí tyto dávky co nejnižší (v extrémních případech je úplně zrušit). Druzí si přejí, aby jejich výše byla dostatečná a zajistila jejím příjemcům důstojné životní podmínky ve složité sociální situaci. Zavděčit se všem nejde. Jedno však je pro všechny evropské země společné: vyspělou sociální politiku. Konkrétní nastavení životního minima je však  plně v kompetenci jednotlivých států.


Řecko, Švýcarsko, Maďarsko – životní minimum není definováno


Institut životního minima není zákonem definován pouze ve třech členských zemích Evropské unie: Řecku, Švýcarsku a Maďarsku. Přesto občané, kteří jsou naprosto bez prostředků, nejsou bez pomoci. Jsou zavedeny jiné dávky (v mnoha případech vypláceny příslušnými obcemi a jejich výše je značně rozdílná).  Zákonem bylo životní minimum stanoveno nejdříve v Německu (1961),  Nizozemí (1963) a  Belgii (1974). V ostatních zemích se začal institut životního minima zavádět v devadesátých letech minulého století. V Česku to bylo v roce 1991. Dávky životního minima ve většina státech vyplácí stát, v  některých je však v rukou regionů (Itálie, Rakousko,  Německo), v dalších státech  se na výplatě podílí stát i region (Nizozemí, Belgie, Dánsko, Finsko).


Dánsko – dávky podléhají dani


Ve většině evropských zemích jsou sociální dávky do výše životního minima vypláceny čisté, to znamená, že nepodléhají dani. Tato situace je i v Česku. Výjimku tvoří pouze Dánsko, Lucembursko, Norsko, Nizozemí a Španělsko, kde toto peněžní plnění podléhá zdanění jako příjem z pracovního poměru. I to je jeden z důvodu, proč je především v Dánsku a Lucembursko životní minimum tak vysoké…


Kdo má na dávky nárok?


Při ztrátě zaměstnání pobírá občan nejdříve podporu v nezaměstnanosti. Podpora   je ovšem poskytována pouze po zákonem stanovenou dobu. Jestliže si během tohoto časového úseku občan nenajde práci,  je již odkázán na sociální dávky – nejméně do výše životního minima.  Nárok na životní  minimum má v Belgii, Dánsku, Německu, Velká Británii, Irsku,  Itálii, Finsku pouze občan s trvalým bydlištěm na území daného státu. V Rakousku, Portugalsku, Švédsku, Francii, Lucembursku  mají nárok všichni občané legálně pobývající na území státu. V Nizozemí musí občan, aby měl nárok na výplatu částky životního minima  pobývat během posledních 20 let v Nizozemí minimálně 5 let, ve Španělsku během posledních 5 let více než 3 roky. V  Žije-li v domácnosti více osob, sčítají se  pro účely zjištění výše životního minima příjmy všech členů domácností. Občané nedosahující životní minimum, kteří si nemohou  své příjmy zvýšit, dostávají sociální dávky.


Jak je to v Česku?


Životní a existenční minimum je stanoveno v zákoně č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Od 1.1.2007 platí výše životního minima dle tabulky. Nejdůležitější změnou (oproti roku 2006)  bylo zavedení pouze jedné složky (předtím byly dvě: na osobu a domácnost). Tento model je aplikovaný ve většině členských zemí Evropské unie. V konečném důsledku to znamená mírné  snížení hranice životního minima. V Česku však životní minimum neřeší výdaje spojené s bydlením, které jsou řešeny prostřednictvím příspěvku na bydlení a doplatkem na bydlení.

  • Na jednotlivce      3 126 Kč
  • Na první dospělou osobu v domácnosti   2 880 Kč
  • Na druhou a další dospělou osobu v domácnosti  2600 Kč
  • Na nezaopatřené dítě do 6 let    1 600 Kč
  • Na nezaopatřené dítě od 6 do 15 let   1 960 Kč
  • Na nezaopatřené dítě od 15 do 26 let   2 250 Kč

Životní minimum je součtem všech částek životního minima jednotlivých členů domácnosti. Vedle životního minima je zaveden i institut existenčního minima ve výši 2 020 Kč za měsíc, slouží pro větší motivaci u dospělých osob, je to minimální hranice peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití, nelze jej použít u dětí a důchodců. Ukázky životního minima u jednotlivých typů domácností v roce 2008:

  • Jednotlivec       3 126 Kč
  • 2 dospělí      5 480 Kč (2 880 Kč + 2 600 Kč)
  • 2 dospělí + 2 děti (13 a 16 let)   9 690 Kč (2 880 Kč + 2 600 Kč + 1 960 Kč + 2 250 Kč)


Nejnižší životní minimum je v Bulharsku


Jak vidíme z přiložené tabulky, je životní minimum nejvyšší v Dánsku, následuje Lucembursko, Island či Lichtenštejnsko. Velmi nízká je výše životního minima v Bulharsku, Rumunsku a Pobaltských zemích (zde však došlo v posledních 3 letech k výraznému zvýšení). V západní Evropě je životní minimum nízké v Portugalsku či Itálii. Výše životního minima u rodin s dětmi je ve většině zemí závislá na věku dětí. Pro lepší porovnání jsme u všech zemí zvolili rodiny s dítětem ve věku 8 let, rodiny s dětmi ve věku 8 a 10 let a rodiny s dětmi ve věku 8, 10 a 12 let. Výše životního minima se tedy  v konkrétních případech  může od uvedených lišit. V některých zemích se rovněž liší životní minimum v jednotlivých regionech (Rakousko, Španělsko, Finsko a Itálie). Rozdíly jsou však minimální. V tabulce jsou použity hodnoty v hlavním městě. 

 Tabulka: Životní minimum v roce 2008 (euro/měsíc)


Země Dospělý Manželé Samoživitel s jedním dítětem Samoživitel s dvěmi dětmi Manželé s jedním dítětem Manželé s dvěmi dětmi
Belgie 644 859 1056 1304 1056 1339
Bulharsko 19 37 49 70 58 79
Dánsko 1201 2403 2102 2212 3303 3414
Estonsko 58 104 116 175 162 221
Finsko 372 633 633 868 894 1129
Francie 441 661 661 793 793 925
Irsko 805 1339 900 926 1435 1530
Itálie 269 542 697 852 697 852
Kypr 356 534 467 578 645 756
Lichtenštejnsko 689 1056 1285 1475 1475 1475
Litva 53 107 107 160 160 214
Lotyšško 39 77 66 91 105 129
Lucembursko 1184 1678 1286 1388 1780 1881
Malta 359 394 394 430 430 465
Německo 345 622 593 883 828 1035
Nizozemí 588 1176 823 823 1176 1176
Norsko 560 932 844 1128 1216 1573
Portugalsko 177 354 265 354 442 531
Rakousko 542 804 844 1128 1085 1361
Rumunsko 28 51 44 56 64 74
Slovensko 157 274 228 245 332 339
Slovinsko 206 349 329 390 411 472
Švédsko 385 632 615 860 877 1148
Velká Británie 742 974 1187 1543 1423 1784
Pramen:  Europaesiche Komission:  „Gegenseitiges Informationssystem zur sozialen Sicherheit, soziale Sicherheit in den Mitgliedstaaten der Europaeischen Union“


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: SOCIÁLNÍ PODPORAPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.