Kolik nás bude stát předsednictví v Radě EU?

11.07.2008 | Petra Černíková, Finance.cz
EU


Předsednictví v Radě Evropské unie přináší zemi nejen pozitiva, ale i určitá negativa v podobě nákladů související s touto událostí. Kolik finančních prostředků si vyžádá tato událost?Bude se s námi někdo na nákladech podílet?

Téma týdne: Předsednictví ČR v Radě EU

Řídit chod Rady Evropské unie klade na předsedající zemi požadavky na určité personální a materiální zázemí. Každá země se musí na tuto událost připravit i po administrativní stránce tak, aby její předsednictví proběhlo hladce. Kolik finančních prostředků si vyžádá tato událost? Některé výdaje (jako například tlumočení při neformálních jednáních Rady) budou hrazeny z rozpočtu jednotlivých institucí EU, ale celkově náklady související s organizací předsednictví spadají na bedra rozpočtu předsedající země.


Dvě nebo tři miliardy?


Česká vláda schválila finanční prostředky pro organizaci předsednictví v Radě Evropské unii na celkem 1,9 miliardy korun. Z toho je vyčleněno 200 milionů na výdaje v roce 2007,  celkově 700 milionů Kč na rok 2008 a rovnou 1 miliardu Kč na rok 2009. K této částce můžeme ještě připočítat 1,4 miliardy Kč, což je částka, kterou budou mít dispozici jednotlivá ministerstva na agendu spojenou s EU. Musíme však podotknout, že tyto prostředky, které jdou z rozpočtů jednotlivých rezortů nepředstavují zvýšený požadavek na finance ze státního rozpočtu, neboť by tak jako tak byly vyčerpány na záležitosti týkající se Evropské unie. Započteme-li i to, co je vyčleněno v rozpočtech jednotlivých ministerstev,  tak Česká republika má celkem k dispozici 3,3 miliardy Kč. Samotná částka 1,9 miliardy odpovídá průměru nákladů na organizaci předsednictví v ostatních zemích a je srovnatelná například s prostředky, které na tuto událost vyčlenilo Slovinsko a jenom o něco málo nižší než v případě Finska (2,2 miliardy Kč).


Téměř 500 nových úředníků?


Poměrně velká část finančních prostředků je určena na posílení administrativního aparátu. Podle informací z Úřadu vlády ČR se má vytvořit celkem 480 nových pracovních míst. Tyto nové pracovní pozice budou však pouze dočasné a k jejich zrušení dojde v druhé polovině roku 2009. Celkově by tak administrativa měla narůst pouze krátkodobě. V těchto číslech je zahrnuto i nemalé rozšíření počtu zaměstnanců v rámci Stálého zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu. Výdaje na nová pracovní místa však nejsou veškerými personálními výdaji, neboť je třeba zahrnout i náklady související se zvýšením vzdělání stávajících zaměstnanců státní správy.


Více prostředků než na personální výdaje je logicky třeba na organizační zajištění celé události. Podle odhadů se na našem území bude během předsednictví konat přibližně 150 schůzek na nejrůznějších úrovních. Celkový počet účastníků všech jednání je odhadován na 30 000. Pro všechna tato jednání je třeba zajistit vhodné prostory a veškerou agendu kolem včetně ubytování, občerstvení a doprovodného programu. Praha není jediným městem, které se zapojí do tohoto procesu. Dalšími městy, která budou zapojena do organizace předsednictví ať už jako místo jednání, či konání doprovodného programu jsou: Brno, Olomouc, Hluboká nad Vltavou, Litoměřice a dvě lázeňská města Luhačovice a Mariánské lázně.


Mezi dalšími nutnými výdaji bezprostředně se týkající této události jsou prostředky nezbytné na bezpečnostní opatření (na letošní rok odhadovány na částku 46,5 milionů Kč) nebo na informování veřejnosti o našem předsednictví a doprovodné kulturní akce.


Jiný úhel pohledu


Při pohledu na výše uvedené výdaje bychom mohli dospět k závěru, že se jedná o poměrně drahou záležitost financovanou Českou republikou. Nicméně je třeba si uvědomit, že v Evropské unii je nyní 27 členských zemí a při šestiměsíční délce předsednictví bychom měli předsedat opět přibližně za 13 let a během této doby budou veškerá jednání financovat jiné předsednické země. Navíc je třeba si taktéž uvědomit, že většina těchto výdajů bude realizována na území České republiky a tudíž zůstane v české ekonomice.

 

Předsednictví ČR v Radě EUPředsednictví České republiky v Radě Evropské unie je poslední dobou často citovaným pojmem. Jedná se svým způsobem o výzvu určit další směřování uskupení 27 členských zemí. V naší pravidelné rubrice finančních tipů a triků objasníme nejprve základní principy předsednictví a budeme pokračovat specifiky České republiky včetně pojednání o Lisabonské smlouvě a nákladech.Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.