Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Stress test amerických bank. Je úleva z jeho výsledků na místě?

Finance.cz

Optimismus se kterým obchodníci začátkem května výsledky stress testu přijaly, nemusí mít dlouhého trvání. Stejně tak jako překotné zisky akcií finančních institucí, které od března táhnou růst akciových indexů napříč celým světem.

 
 

První květnový týden přinesl ze Spojených států výsledky dlouho očekávaného stress testu amerických bank, který zadalo v únoru americké Ministerstvo financí, aby zjistilo které banky mají dostatek kapitálu ke krytí budoucích ztrát a které budou potřebovat své zdroje ještě navýšit.

Testováno bylo celkem osmnáct největších amerických bank s bilanční sumou aktiv přesahující 100 mld. dolarů a jedna banka s celkovým objemem aktiv ve výši 70 mld. dolarů. Banky byly testovány pomocí dvou scénářů (mírnějšího a horšího), které pokrývají rok 2009 a 2010, přičemž pozornost byla věnována především horšímu scénáři. Ten počítal s výrazným nárůstem ztrát na úvěrovém portfoliu bank, které by se například u hypoték mohly vyšplhat až na 7 % – 8,5 % z celkového objemu hypotečních úvěrů a jen v případě rizikovějších (subprime) hypoték pak dokonce až na 21 % – 28 %. Ztráty na komerčních a průmyslových půjčkách by pak podle tohoto scénáře mohly růst na 5 % - 8 %, u komerčních půjček na nákup nemovitostí na 9 % - 12 % a v případě úvěrů z kreditních karet až na 18 % - 20 %.

Celkem tak stress test počítal s růstem ztrát na úvěrovém portfoliu bank až k 9,1 % z celkového objemu poskytnutých úvěrů, což je vysoko nad současnými hodnotami, které se pohybují kolem 1,9 %. Zároveň se jedná o údaj, který by odpovídal výsledkům, jež americký bankovní sektor zaznamenal naposledy v průběhu velké hospodářské krize z třicátých let minulého století.


Regulátoři se zaměřili na vyčíslení celkových ztrát


Regulátoři se přitom zaměřili na vyčíslení celkových ztrát a potřebného kapitálu k jejich krytí, kterým musí banky disponovat tak, aby i po jejich pokrytí dosahovala výše kapitálu (měřeno Tier 1) více než 6 % rizikově vážených aktiv. Vedle tohoto požadavku však banky zároveň musely splňovat požadavek přísnější, a to aby také takzvaný „Tangible Common Equity“ (TCE), který se oproti Tier 1 liší tím, že nebere v potaz hodnotu preferenčních akcií, převyšoval minimální hranici 4 % rizikově vážených aktiv. Preferenční akcie se od běžných (kmenových) akcií, které jsou zahrnuty jak v Tier 1, tak v TCE, liší tím, že nesou pevný úrok, jejich držitelé mají přednostní právo při rozdělení zisku a likvidaci společnosti, avšak nedisponují právem hlasovacím. Právě tyto akcie přitom byly hlavním zdrojem rekapitalizace amerických bank, které dostaly z programu TARP pomocí jejich emise od americké vlády více než 200 mld. dolarů. TCE se proto dá chápat jako celková výše kapitálu, který bude k dispozici jako první zdroj ke krytí případných ztrát a až po jeho vyčerpání by tak o své finanční prostředky začali přicházet daňoví poplatníci a ostatní držitelé preferenčních akcií.


Uplatní se i "účetní magie"


Podle výsledků stress testu by tak v roce 2010 měly celkové ztráty devatenácti největších bank v případě horšího scénáře dosáhnout 599 mld. dolarů, přičemž velká většina (455 mld.) by měla být ztrátami z úvěrového portfolia, zatímco 135 mld. dolarů by měly banky odepsat na svém investičním portfoliu. Po odečtení kapitálu, kterým banky disponují již nyní a po započtení vyšších než odhadovaných zisků, které banky realizovaly v minulých měsících, tak banky podle výsledků stress testu budou muset navýšit svůj kapitál o 75 mld. dolarů, aby dokázaly v roce 2010 naplnit oba požadavky regulátorů (Tier 1, TCE). Z devatenácti bank přitom dostatečnými zdroji disponuje již nyní devět bank (mezi nimi např. JP Morgan a Goldman Sachs) a celá tato částka se proto týká zbylých deseti testovaných bank. Téměř polovina přitom padá na vrub Bank of Amefica, která je bankou s daleko největší bilanční sumou aktiv a která bude muset navýšit kapitál o necelých 34 mld. dolarů. Mezi dalšími pak figurují banky jako Wells Fargo, která bude potřebovat 13,7 mld., GMAC (11,5 mld.), Citigroup (5,5 mld.) a několik dalších regionálních finančních institucí. Banky mají nyní měsíc na to, aby rozhodly o tom, jakým způsobem navýšení kapitálu dosáhnou a šest měsíců na to, aby toto navýšení realizovaly. Toho mohou docílit v zásadě dvěma způsoby, a to pomocí soukromých, nebo veřejných zdrojů.

V případě, že banky budou mít problém s naplněním TCE kritéria, jako reálná možnost se navíc jeví uplatnění „účetní magie“, kdy by mohla být převedena část vládních preferenčních akcií do běžných akcií. Tím by banka dokázala naplnit požadavek TCE bez toho, aniž by obdržela dodatečnou kapitálovou injekci. Po provedení této operace by totiž Tier 1 zůstal beze změny, zatímco by TCE rostl, protože by stoupl celkový objem běžných akcií. Cenou za tento krok, která je zároveň hlavním důvodem toho proč je tato možnost bankami vnímána jako krajní, je ale skutečnost, že by zároveň vzrostl kontrolní balík vlády v bance. Tak či tak, naplnění požadavku Ministerstva financí, ať už pomocí nových soukromých zdrojů, nebo konverze preferenčních akcií do akcií běžných, pro banky problém téměř jistě představovat nebude. 

Tabulka: Výsledky bank

Jméno banky Aktiva (mld.) Potřebný kapitál (mld.)
Bank of America  $1633.8 $33.9
Wells Fargo  $1082.3 $13.7
GMAC $172.7 $11.5
Citigroup $996.2 $5.5
Regions Financial Corp. $116.3 $2.5
SunTrust $162  $2.2
Morgan Stanley  $310.6 $1.8
KeyCorp $106.7 $1.8
Fifth Third Bancorp  $116.3 $1.1
PNC Financial Services  $250.9 $0.6
CELKEM $4 944.1 $74.6

 Zdroj: Federal Reserve


Reakce bank byla rychlá


Již den poté, co byly výsledky stress testu zveřejněny, začaly některé z bank pracovat na navyšování kapitálu ze soukromých zdrojů. Například Wells Fargo a Morgan Stanley získaly pomocí prodeje nových akcií a dluhu necelých 17 mld. dolarů. Poptávka po akciích Wells Fargo přitom byla tak vysoká, že oproti původnímu záměru prodat akcie za 6 mld. dolarů banka prodala akcie za 8,6 mld. dolarů a zbývá ji tak získat již pouze dodatečných 5,1 mld. Jen několik dní poté pak přišly čtyři další velké banky, z nichž jen jedna měla povinnost navýšit svůj kapitál, s novými emisemi akcií v objemu převyšujícím 6 mld. dolarů, které budou použity mj. i ke splacení dřívějších vládních půjček z programu TARP. Dalších 7,3 mld. dolarů se pak podařilo získat také Bank of America, která prodala svůj šestiprocentní podíl v China Construction Bank. Jak navíc uvedla ve svém prohlášení, dodatečné zdroje se bude snažit získat prodejem dalšího majetku a pomocí budoucích příjmů, které by měly být podle banky vyšší než s jakými počítají výsledky stress testu. Podobně se pak bude snažit navýšit kapitál také Wells Fargo a Citigroup. Protože Ministerstvo financí možnost navýšit kapitál z budoucích zisků umožňuje, dá se očekávat, že v průběhu nadcházejících šesti měsíců banky budou dělat vše proto, aby byly jejich účetní zisky co nejvyšší, a to i za cenu horších výsledků v budoucnu.


Bude 75 mld. dolarů stačit?


Již podle zájmu o emise akcií některých bank je zřejmé, že většinu z požadovaných 75 mld. dolarů se bankám podaří skutečně získat ze soukromých zdrojů, což obchodníkům dodalo na optimismu a ti tak nadále drží (popř. mírně navyšují) masivní zisky, kterými si akcie finančních institucí prošly od začátku března tohoto roku. Zásadní otázka však leží někde jinde. Skutečně je nejhorší zvolený scénář stress testu tím nejhorším možným? Například podle již dříve zveřejněných odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF), by měly dodatečné ztráty amerických bank v tomto a příštím roce činit 550 mld. dolarů. To je jen o 50 mld. méně než vyplývá z výsledků stress testu. MMF přitom své odhady nestaví na nejhorších scénářích, ale na současných, tedy realistických odhadech svých expertů. Současná krize a způsob jejího řešení navíc vytváří prostor ke značnému útlumu ekonomické aktivity i do dalších let. Snaha řešit krizi tím co ji způsobilo (inflací peněžní nabídky) dříve či později přinutí Fed začít s opětovným zvyšováním úrokových sazeb. To však může ještě více podkopat schopnost domácností a firem splácet dřívější „superlevné“ úvěry, což bude vytvářet permanentní tlak na úvěrové portfolio amerických bank a ty tak mohou potřebovat v dalších letech dodatečně nový kapitál.

Skutečně budou banky v tomto prostředí schopny generovat dostatečně velký zisk k tomu, aby si se ztrátami poradily jak nyní předpokládají? Co více, samotné zveřejňování výsledků stress testu po celou dobu obklopovala poměrně značná mlha. Jejich zveřejnění bylo dvakrát odloženo z důvodu vyjednávání mezi bankami a zástupci Ministerstva financí a Fedu. Právě tato jednání byla přitom podle několika zdrojů jedním z hlavních důvodů toho, že konečný požadavek na navýšení kapitálu dosahoval „pouhých“ 75 mld. dolarů. Jak uvedl například denník The Wall Street Journal, například pro Bank of America měl původní polštář potřebný ke krytí ztrát podle osob blízkých vyjednávání dosahovat až 50 mld. dolarů, zatímco Citigroup, která má nakonec navýšit svůj kapitál pouze o 5,5 mld., měla původně potřebovat až 35 mld. dolarů. Větší požadavky kladly původní výsledky stress testu také na Wells Fargo, která nakonec potřebuje pouze 13,7 mld. dolarů oproti 17,3 mld.

Právě tyto tři banky jsou přitom ty, jež nesou největší rizika spojená se svým obřím úvěrovým portfoliem. Celý stress test a jeho výsledky jednoduše obklopuje kontroverze a poměrně značná míra nejistoty z budoucího vývoje. Teprve v tomto roce začnou banky naplno pociťovat tíhu svých uvěrových portfolií a i horší scénář, který je ve skutečností poměrně objektivním obrazem současného stavu, se tak může stát v příštím roce velmi snadno realitou. Optimismus (spíše však úleva) se kterým obchodníci začátkem května výsledky stress testu přijaly, tak nemusí mít dlouhého trvání, stejně tak jako překotné zisky akcií finančních institucí, které od března táhnou růst akciových indexů napříč celým světem.

Autor článku působí jako analytik společnosti X-Trade Brokers. XTB

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Dovolená bez problémů? Tak to pozor na peníze, dopravu a exotiku

22.08.2017  |  Martin Ježek

Ještě jste nebyli na dovolené? Pak vám možná přijde vhod několik rad, které se vám na místě letní relaxace bude hodit.

Dotace na fotovoltaiku: Od září až 150 tisíc korun na větší systémy

21.08.2017  |  Jana Poncarová

Sluneční paprsky, které dopadají na střechu vašeho rodinného domu, můžete zužitkovat a ušetřit tak za elektřinu nebo ohřev vody. Stát instalaci…

5 aplikací, které vás ochrání před otravnými telefonáty z call centra

21.08.2017  |  Michal Bureš

Obtěžují vás často nevyžádané hovory a SMS? Bojíte se, že z vás někdo bude chtít vytáhnout peníze skrz telefon? Tak si nainstalujte některou z…

Jak mohou soukromé kuřácké kluby a spolky zničit restaurace, hospody i jejich majitele

21.08.2017  |  Lucie Mečířová

Zakládání soukromých klubů a spolků je kvůli protikuřáckému zákonu stále častější. Hospodští odmítají přijít o klientelu a prodělat. Plno z nich ale…

Najděte si novou práci do září

19.08.2017  |  Hana Bartušková

Je polovina srpna a za chvíli začíná opět školní rok. Pro absolventy i poslední prázdniny končí a je na čase si hledat první práci. Když budete dobře…

Plná zaměstnanost v ČR: čím jsme si ji zasloužili?

18.08.2017  |  Hana Bartušková

Analytici se shodují, že letos nás čeká rekordní ekonomický růst a také rekordně nízká míra nezaměstnanosti. Ta se teď v srpnu pohybuje kolem…

Obtěžují vás nevyžádané telefonáty? Návod, jak se jim vyhnout

18.08.2017  |  Michal Bureš

Každý jistě zažil, že mu v nejnevhodnější dobu zazvonil telefon s neznámým číslem. Energický hlas začal chrlit přehršel informací a nabízet šperky,…

O 20 % víc než loni: ceny bytů opět rostou

18.08.2017  |  Luboš Svačina

Ceny bytů po červnové korekci opět rostou. V meziročním srovnání jsou nyní o 20 procent výše, což v korunovém vyjádření znamená nárůst o 430 000 Kč.…

Mají Češi na elektromobil? Hyundai hodlá rozšířit dojezd až na 500 kilometrů

17.08.2017  |  Lucie Mečířová

Elektromobily jsou vozy budoucnosti. Plno států dlouhodobě usiluje o snížení emisí a Čína dokonce hodlá zavést kvóty na výrobu nízkoemisních aut. Jak…

Víte, kdo vlastní vaši banku? Ital, Rus, Rakušan, nebo Čech?

17.08.2017  |  Michal Bureš

Banky - pro jedny dlouholetý spojenec, pro druhé ždímačka jejich účtů. Jak jsou na tom s počty klientů? Kterým bankám rostou zisky a kterým naopak…

Jak napsat správně CV, aby vás pozvali na pohovor

17.08.2017  |  Martin Ježek

Ucházíme se o zaměstnání a standardně do něj při prvním kontaktu přikládáme životopis. Zdá se to jednoduché, ale jeho sepsání může být „oříšek“. Jak…

Jak přijímat a posílat balíky do zahraničí aneb kdy se platí DPH a clo?

17.08.2017  |  Lucie Mečířová

Příbuzní anebo přátelé v zahraničí nejsou ničím neobvyklým. Najdou se i tací, kteří poslali daleko za hranice studovat i děti. Jak postupovat, pokud…

Která 3 slova zachránila před pěti lety euro?

16.08.2017  |  Michala Moravcová

Tři slova Maria Draghiho (whatever it takes) před 5 lety změnila vývoj evropské dluhové krize.

Zdraží v roce 2018 energie? A je dobré si cenu elektřiny nebo plynu fixovat?

16.08.2017  |  Jana Poncarová

Cena elektřiny a zemního plynu pro rok 2018 je zatím velkou neznámou. Zlaté časy, kdy energie zlevňovaly, jsou podle všeho pryč. Do karet levnější…

Odstupné při odchodu z práce? 9 věcí, na které se každý ptá

16.08.2017  |  Lucie Mečířová

Dostat výpověď není nic příjemného, a to zvláště tehdy, pokud jste v situaci nevině. Právě ale v takových případech může vzniknout nárok na odstupné.…

Senátní výbor podpořil větší práva vlastníků bytů vůči neplatičům

15.08.2017  |  Lucie Mečířová

Situace, kdy za neplatiče museli doplácet zbylí vlastníci bytových jednotek a členové SVJ, se možná stanou minulostí. Jak se tedy budou pohledávky…

Jak dlouho pracují Evropané na stát?

15.08.2017  |  Petr Gola

Pouze v osmi členských zemích EU nastal den daňové svobody v letošním roce později než v Česku. V Česku je vysoké především povinné pojistné placené…

Co je dobré vědět o exekucích? 5. díl: Jak na oddlužení a osobní bankrot

15.08.2017  |  Lucie Mečířová

Oddlužení a vyhlášení osobního bankrotu je jednou z možností, jak řešit exekuci. Řada lidí se k ní upíná a doufá, že jim žádost projde. Nic ale není…

ČNB zvýšila úrokové sazby. Kolik vás bude stát hypotéka?

14.08.2017  |  Luboš Svačina

Bankovní rada ČNB zvedla minulý týden 2týdenní repo sazbu z 0,05 % na 0,25 %. Trh chápe nárůst sazeb jako bod zlomu oznamující konec levných peněz a…

Kdy platíte z příjmu pouze zdravotní pojištění?

14.08.2017  |  Petr Gola

Sazby daně z příjmu fyzických osob a sociálního pojištění jsou vyšší než sazba zdravotního pojištění. Přesto se v některých případech odvádí z příjmu…

Chcete pracovat v zahraničí? Tak na tohle si dejte pozor

14.08.2017  |  Lucie Mečířová

Několik desítek tisíc Čechů během posledních let vycestovalo za prací do zahraničí. Zlákaly je lepší pracovní podmínky a především vyšší mzda.…

Čeští dinosauři dobývají Evropu. Kde české dinoparky expandují?

12.08.2017  |  Michal Bureš

Ano, čeští dinosauři budou skutečně strašit ruské děti a jejich rodiče. Plzeňská společnost West Media s.r.o., která buduje a vlastní v Česku, na…

Jak doma ušetřit za energie, když jste na dovolené

12.08.2017  |  Martin Ježek

Jedete na dovolenou a vaše spotřebiče necháváte zapnuté ve stejném modu, jako byste byli doma? Je to zbytečné. Pokud ve vašem bytě nikdo nebude,…

Ceny čokolád u nás a našich sousedů. Kde je Milka nejlevnější?

11.08.2017  |  Michal Bureš

Ceny potravin se v jednotlivých zemích EU znatelně liší. Česká republika se řadí mezi ty "levnější" země. Ovšem kupní síla našich západních sousedů…

Měly by západní země tlačit na zvyšování mezd v ČR?

11.08.2017  |  Redakce

Ministru zahraničí Lubomíru Zaorálkovi se nelíbí politika západoevropských zemí, které vystupují proti tzv. sociálnímu a mzdovému dumpingu. Což je…

10 tipů, které vám ušetří elektřinu

11.08.2017  |  Jana Poncarová

V době dotěrných úvěrů, které vám nadbíhají ze všech stran, zní slovo šetřit téměř nepatřičně. Napadlo vás zkusit našetřit na měsíční splátku tak, že…

4 otázky, které vám pomůžou zlepšit vaše finance po dovolené

10.08.2017  |  Hana Bartušková

Hroutí se vám po dovolené vaše osobní finanční bilance a trošku jste se utopili v dovolenkových výdajích? Zkuste si odpovědět 4 jednoduché otázky a…

Jak si na brigádě přijdete s nižším výdělkem na více peněz

10.08.2017  |  Martin Ježek

Během léta je k dispozici hodně brigád, nejvíce v pohostinství, na stavbách a v zemědělství. Na co je dobré si dávat pozor, aby se nám letní brigáda…

Vyplatí se důchodcům víc paušál, anebo přeplacená karta?

10.08.2017  |  Lucie Mečířová

Poohlížíte se po mobilním tarifu, který by dokázal pokrýt potřeby důchodců? Hledáte levné volání pro dědu s babičkou? Operátoři pro seniory nabízejí…

Ceny pohonných hmot stagnují, benzín stojí v průměru 29,55 Kč/l

09.08.2017  |  Lucie Mečířová

Neustálé zdražování cen pohonných hmot dokáže potrápit nejednoho rodiče. Dobrou zprávou je, že alespoň nafta zlevnila. Jak ale dopadl benzín?

Jaký příjem musí čtyřčlenná rodina mít, aby nebyla „chudá“?

09.08.2017  |  Petr Gola

Příjmy domácností se v členských zemích EU značně liší, proto je rozdílná i hranice „chudoby“ v eurech. V Lucembursku jsou tak některé rodiny…

Koupit, či nekoupit? Podvodné obchodníky na internetu můžete odhalit selským rozumem.

09.08.2017  |  Lucie Mečířová

Na internetu dnes nakupuje každý třetí Čech. Nejčastěji se jedná o oblečení, doplňky anebo elektroniku. S narůstajícím počtem uživatelů ale zároveň…

EU neplánuje kvóty na elektrická auta

08.08.2017  |  Lucie Mečířová

Elektromobilů na silnicích stále přibývá a vypadá to, že ještě přibývat bude. Řada zemí chystá omezení pro vozy s vysokými emisemi a hodlá je…

Odlétli jste se zpožděním? Možná vás odškodní

08.08.2017  |  Martin Ježek

Přijeli jste na letiště včas a na odbavovací tabuli vidíte u svého letu nápis DELAYED, čili zpožděno. Trávit na letišti desítky minut či dokonce…

Co je dobré vědět o exekucích? 4. díl: exekuce na důchod a sociální dávky

08.08.2017  |  Lucie Mečířová

Že exekuce postihuje jen mladé a nerozvážné lidi, kteří si vzali víc půjček, než dokážou splatit? Omyl. Exekuce na důchod není u nás ani jinde ničím…

Brexit dopadne hůř, než všichni čekají

07.08.2017  |  Hana Bartušková

Referendum o brexitu, tedy o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, proběhlo už minulý rok. A do dnešního dne vyjednavači zatím moc nepostoupili.…

Měníte dodavatele? Než podepíšete smlouvu, promyslete těchto 10 věcí

07.08.2017  |  Jana Poncarová

Léto je ideální čas na změnu dodavatele. Než se čas přehoupne do topné sezóny, můžete odebírat elektřinu a zemní plyn levněji. Abyste změnou…

Česká pošta konečně dostala platební terminály. Jenže kdy začne doručovat?

07.08.2017  |  Lucie Mečířová

Vadilo vám, že jste při doručování Českou poštou nemohli zaplatit balík na dobírku kartou? Dříve bylo třeba mít peníze řádně nachystané, od začátku…

To nejlepší z poradny: vše, co potřebujete vědět o nemovitostech

05.08.2017  |  Redakce

Nevíte, jak zdanit příjem z prodeje nemovitosti a co dělat s dědictvím starého domu po rodičích, který si dělíte se sourozenci? Odpovědi najdete v…

Jak snadno a rychle najít majitele nemovitosti

04.08.2017  |  Michal Bureš

Procházíte se vaší vískou, či městem a rádi byste zjistili, kdo je majitelem opuštěného domku? Nebo kdo vlastní půlku obce? Na koho vaše babička…

Každé euro zaměstnance stojí nejvíce zaměstnavatele ve Francii

04.08.2017  |  Petr Gola

Zaměstnanci dostávají na účet čistou mzdou, tedy po všech daňových odvodech. Mzdové náklady zaměstnavatele v Česku na každé euro, které zaměstnanec…

Chcete si adoptovat dítě? Tohle budete muset zařídit…

04.08.2017  |  Lucie Mečířová

Papírování, nervy, kontroly a čekání. I tak by se dala nazvat adopce. Svěření dítěte do náhradní rodinné péče rozhodně není jen…

Jíme stejnou čokoládu jako Němci? Složení čokoládových výrobků v zemích střední Evropy

03.08.2017  |  Michal Bureš

Rozdíly mezi potravinami mezi zeměmi střední Evropy byly prokázány u řady potravin. Některé nadnárodní společnosti berou země bývalého východního…

Zvýší ČNB své sazby? A co to udělá se sazbami hypoték?

03.08.2017  |  Luboš Svačina

Bankovní radu ČNB čeká hlasování o úrokových sazbách a podle některých analytiků by již dnes ve čtvrtek mohlo dojít k rozhodnutí o jejich navýšení…

S čím počítají dodavatelé? Vyznejte se v jejich cenících!

03.08.2017  |  Jana Poncarová

Když se rozhodnete pro změnu dodavatele, budete se muset vypořádat především se změtí čísel a výpočtů. Ač se to na první pohled nezdá, v ceníkách…

Půjčka na mateřské a rodičovské: pomůže vyřešit nízké příjmy?

02.08.2017  |  Lucie Mečířová

S narozením miminka přicházejí ty nejkrásnější chvíle v životě každé maminky a samozřejmě i tatínka. S potomkem ale přijde i řada starostí a…

Která země má největší zásoby ropy? Saudská Arábie? Rusko? Samá ropa, tedy voda...

02.08.2017  |  Michal Bureš

Ropa je stále surovinou, která hýbe nejen našimi auty, ale i světem. Která země má největší zásoby? A která nejvíce ropy exportuje? Kdo naopak musí…

FinTech může být i ve vašem telefonu: 4 případy, kdy se to vyplatí

02.08.2017  |  Martin Ježek

Nechte chytrý telefon, aby vám to spočítal, ohlídal, zaplatil nebo vypůjčil. FinTech aplikace jsou na vzestupu. A navíc jsou často úplně zdarma.

Když se děti starají o rodiče aneb víte, kdo je zvláštní příjemce důchodu?

01.08.2017  |  Hana Bartušková

Víte, jak sehnat pro své rodiče domov důchodců a co je to tzv. zvláštní příjemce důchodu? To všechno budete muset řešit v okamžiku, kdy vaši rodiče…

Konec čuníků v Čechách? Produkce masa opět klesla.

01.08.2017  |  Michal Bureš

Produkce českého masa stále klesá, ve 2. čtvrtletí opět poklesla výroba masa, která se meziročně snížila o 3,4 % na 110 736 tun. Pokles se týkal…
Zobrazit související aktuality
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky