Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Stress test amerických bank. Je úleva z jeho výsledků na místě?

Finance.cz

Optimismus se kterým obchodníci začátkem května výsledky stress testu přijaly, nemusí mít dlouhého trvání. Stejně tak jako překotné zisky akcií finančních institucí, které od března táhnou růst akciových indexů napříč celým světem.

 
 

První květnový týden přinesl ze Spojených států výsledky dlouho očekávaného stress testu amerických bank, který zadalo v únoru americké Ministerstvo financí, aby zjistilo které banky mají dostatek kapitálu ke krytí budoucích ztrát a které budou potřebovat své zdroje ještě navýšit.

Testováno bylo celkem osmnáct největších amerických bank s bilanční sumou aktiv přesahující 100 mld. dolarů a jedna banka s celkovým objemem aktiv ve výši 70 mld. dolarů. Banky byly testovány pomocí dvou scénářů (mírnějšího a horšího), které pokrývají rok 2009 a 2010, přičemž pozornost byla věnována především horšímu scénáři. Ten počítal s výrazným nárůstem ztrát na úvěrovém portfoliu bank, které by se například u hypoték mohly vyšplhat až na 7 % – 8,5 % z celkového objemu hypotečních úvěrů a jen v případě rizikovějších (subprime) hypoték pak dokonce až na 21 % – 28 %. Ztráty na komerčních a průmyslových půjčkách by pak podle tohoto scénáře mohly růst na 5 % - 8 %, u komerčních půjček na nákup nemovitostí na 9 % - 12 % a v případě úvěrů z kreditních karet až na 18 % - 20 %.

Celkem tak stress test počítal s růstem ztrát na úvěrovém portfoliu bank až k 9,1 % z celkového objemu poskytnutých úvěrů, což je vysoko nad současnými hodnotami, které se pohybují kolem 1,9 %. Zároveň se jedná o údaj, který by odpovídal výsledkům, jež americký bankovní sektor zaznamenal naposledy v průběhu velké hospodářské krize z třicátých let minulého století.


Regulátoři se zaměřili na vyčíslení celkových ztrát


Regulátoři se přitom zaměřili na vyčíslení celkových ztrát a potřebného kapitálu k jejich krytí, kterým musí banky disponovat tak, aby i po jejich pokrytí dosahovala výše kapitálu (měřeno Tier 1) více než 6 % rizikově vážených aktiv. Vedle tohoto požadavku však banky zároveň musely splňovat požadavek přísnější, a to aby také takzvaný „Tangible Common Equity“ (TCE), který se oproti Tier 1 liší tím, že nebere v potaz hodnotu preferenčních akcií, převyšoval minimální hranici 4 % rizikově vážených aktiv. Preferenční akcie se od běžných (kmenových) akcií, které jsou zahrnuty jak v Tier 1, tak v TCE, liší tím, že nesou pevný úrok, jejich držitelé mají přednostní právo při rozdělení zisku a likvidaci společnosti, avšak nedisponují právem hlasovacím. Právě tyto akcie přitom byly hlavním zdrojem rekapitalizace amerických bank, které dostaly z programu TARP pomocí jejich emise od americké vlády více než 200 mld. dolarů. TCE se proto dá chápat jako celková výše kapitálu, který bude k dispozici jako první zdroj ke krytí případných ztrát a až po jeho vyčerpání by tak o své finanční prostředky začali přicházet daňoví poplatníci a ostatní držitelé preferenčních akcií.


Uplatní se i "účetní magie"


Podle výsledků stress testu by tak v roce 2010 měly celkové ztráty devatenácti největších bank v případě horšího scénáře dosáhnout 599 mld. dolarů, přičemž velká většina (455 mld.) by měla být ztrátami z úvěrového portfolia, zatímco 135 mld. dolarů by měly banky odepsat na svém investičním portfoliu. Po odečtení kapitálu, kterým banky disponují již nyní a po započtení vyšších než odhadovaných zisků, které banky realizovaly v minulých měsících, tak banky podle výsledků stress testu budou muset navýšit svůj kapitál o 75 mld. dolarů, aby dokázaly v roce 2010 naplnit oba požadavky regulátorů (Tier 1, TCE). Z devatenácti bank přitom dostatečnými zdroji disponuje již nyní devět bank (mezi nimi např. JP Morgan a Goldman Sachs) a celá tato částka se proto týká zbylých deseti testovaných bank. Téměř polovina přitom padá na vrub Bank of Amefica, která je bankou s daleko největší bilanční sumou aktiv a která bude muset navýšit kapitál o necelých 34 mld. dolarů. Mezi dalšími pak figurují banky jako Wells Fargo, která bude potřebovat 13,7 mld., GMAC (11,5 mld.), Citigroup (5,5 mld.) a několik dalších regionálních finančních institucí. Banky mají nyní měsíc na to, aby rozhodly o tom, jakým způsobem navýšení kapitálu dosáhnou a šest měsíců na to, aby toto navýšení realizovaly. Toho mohou docílit v zásadě dvěma způsoby, a to pomocí soukromých, nebo veřejných zdrojů.

V případě, že banky budou mít problém s naplněním TCE kritéria, jako reálná možnost se navíc jeví uplatnění „účetní magie“, kdy by mohla být převedena část vládních preferenčních akcií do běžných akcií. Tím by banka dokázala naplnit požadavek TCE bez toho, aniž by obdržela dodatečnou kapitálovou injekci. Po provedení této operace by totiž Tier 1 zůstal beze změny, zatímco by TCE rostl, protože by stoupl celkový objem běžných akcií. Cenou za tento krok, která je zároveň hlavním důvodem toho proč je tato možnost bankami vnímána jako krajní, je ale skutečnost, že by zároveň vzrostl kontrolní balík vlády v bance. Tak či tak, naplnění požadavku Ministerstva financí, ať už pomocí nových soukromých zdrojů, nebo konverze preferenčních akcií do akcií běžných, pro banky problém téměř jistě představovat nebude. 

Tabulka: Výsledky bank

Jméno banky Aktiva (mld.) Potřebný kapitál (mld.)
Bank of America  $1633.8 $33.9
Wells Fargo  $1082.3 $13.7
GMAC $172.7 $11.5
Citigroup $996.2 $5.5
Regions Financial Corp. $116.3 $2.5
SunTrust $162  $2.2
Morgan Stanley  $310.6 $1.8
KeyCorp $106.7 $1.8
Fifth Third Bancorp  $116.3 $1.1
PNC Financial Services  $250.9 $0.6
CELKEM $4 944.1 $74.6

 Zdroj: Federal Reserve


Reakce bank byla rychlá


Již den poté, co byly výsledky stress testu zveřejněny, začaly některé z bank pracovat na navyšování kapitálu ze soukromých zdrojů. Například Wells Fargo a Morgan Stanley získaly pomocí prodeje nových akcií a dluhu necelých 17 mld. dolarů. Poptávka po akciích Wells Fargo přitom byla tak vysoká, že oproti původnímu záměru prodat akcie za 6 mld. dolarů banka prodala akcie za 8,6 mld. dolarů a zbývá ji tak získat již pouze dodatečných 5,1 mld. Jen několik dní poté pak přišly čtyři další velké banky, z nichž jen jedna měla povinnost navýšit svůj kapitál, s novými emisemi akcií v objemu převyšujícím 6 mld. dolarů, které budou použity mj. i ke splacení dřívějších vládních půjček z programu TARP. Dalších 7,3 mld. dolarů se pak podařilo získat také Bank of America, která prodala svůj šestiprocentní podíl v China Construction Bank. Jak navíc uvedla ve svém prohlášení, dodatečné zdroje se bude snažit získat prodejem dalšího majetku a pomocí budoucích příjmů, které by měly být podle banky vyšší než s jakými počítají výsledky stress testu. Podobně se pak bude snažit navýšit kapitál také Wells Fargo a Citigroup. Protože Ministerstvo financí možnost navýšit kapitál z budoucích zisků umožňuje, dá se očekávat, že v průběhu nadcházejících šesti měsíců banky budou dělat vše proto, aby byly jejich účetní zisky co nejvyšší, a to i za cenu horších výsledků v budoucnu.


Bude 75 mld. dolarů stačit?


Již podle zájmu o emise akcií některých bank je zřejmé, že většinu z požadovaných 75 mld. dolarů se bankám podaří skutečně získat ze soukromých zdrojů, což obchodníkům dodalo na optimismu a ti tak nadále drží (popř. mírně navyšují) masivní zisky, kterými si akcie finančních institucí prošly od začátku března tohoto roku. Zásadní otázka však leží někde jinde. Skutečně je nejhorší zvolený scénář stress testu tím nejhorším možným? Například podle již dříve zveřejněných odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF), by měly dodatečné ztráty amerických bank v tomto a příštím roce činit 550 mld. dolarů. To je jen o 50 mld. méně než vyplývá z výsledků stress testu. MMF přitom své odhady nestaví na nejhorších scénářích, ale na současných, tedy realistických odhadech svých expertů. Současná krize a způsob jejího řešení navíc vytváří prostor ke značnému útlumu ekonomické aktivity i do dalších let. Snaha řešit krizi tím co ji způsobilo (inflací peněžní nabídky) dříve či později přinutí Fed začít s opětovným zvyšováním úrokových sazeb. To však může ještě více podkopat schopnost domácností a firem splácet dřívější „superlevné“ úvěry, což bude vytvářet permanentní tlak na úvěrové portfolio amerických bank a ty tak mohou potřebovat v dalších letech dodatečně nový kapitál.

Skutečně budou banky v tomto prostředí schopny generovat dostatečně velký zisk k tomu, aby si se ztrátami poradily jak nyní předpokládají? Co více, samotné zveřejňování výsledků stress testu po celou dobu obklopovala poměrně značná mlha. Jejich zveřejnění bylo dvakrát odloženo z důvodu vyjednávání mezi bankami a zástupci Ministerstva financí a Fedu. Právě tato jednání byla přitom podle několika zdrojů jedním z hlavních důvodů toho, že konečný požadavek na navýšení kapitálu dosahoval „pouhých“ 75 mld. dolarů. Jak uvedl například denník The Wall Street Journal, například pro Bank of America měl původní polštář potřebný ke krytí ztrát podle osob blízkých vyjednávání dosahovat až 50 mld. dolarů, zatímco Citigroup, která má nakonec navýšit svůj kapitál pouze o 5,5 mld., měla původně potřebovat až 35 mld. dolarů. Větší požadavky kladly původní výsledky stress testu také na Wells Fargo, která nakonec potřebuje pouze 13,7 mld. dolarů oproti 17,3 mld.

Právě tyto tři banky jsou přitom ty, jež nesou největší rizika spojená se svým obřím úvěrovým portfoliem. Celý stress test a jeho výsledky jednoduše obklopuje kontroverze a poměrně značná míra nejistoty z budoucího vývoje. Teprve v tomto roce začnou banky naplno pociťovat tíhu svých uvěrových portfolií a i horší scénář, který je ve skutečností poměrně objektivním obrazem současného stavu, se tak může stát v příštím roce velmi snadno realitou. Optimismus (spíše však úleva) se kterým obchodníci začátkem května výsledky stress testu přijaly, tak nemusí mít dlouhého trvání, stejně tak jako překotné zisky akcií finančních institucí, které od března táhnou růst akciových indexů napříč celým světem.

Autor článku působí jako analytik společnosti X-Trade Brokers. XTB

 
 
Sdílení a tisk
 
Komentář

Praktický návod: jak začít s bitcoinem – výběr vhodné peněženky

27.06.2017  |  Tomáš Procházka

Abyste mohli začít obchodovat či platit bitcoiny, je důležité mít vhodnou peněženku. V článku se dozvíte, jaké možnosti dnes jsou, jak takovou…

EU: Jak vysoké je zdanění práce u podprůměrných mezd?

27.06.2017  |  Petr Gola

Mzdové náklady zaměstnavatele a čistá mzda zaměstnance obdržená na účet se liší o desítky procent. Na průměrnou mzdu většina zaměstnanců v zemích EU…

Macron ve stopách Babiše

26.06.2017  |  ČTK

Babiš tvrdí, že svým hnutím ANO inspiroval vítěze francouzských prezidentských voleb Macrona, se kterým se v loni v únoru setkal.

Velký dovolenkový speciál: jak nejlépe používat platební kartu na dovolené

26.06.2017  |  Martin Ježek

Dnes si skutečně nemusíte brát do vyspělé ciziny velkou hotovost a riskovat, že vám někdo ukradne peněženku a přijdete o všechno. Platební karta, pár…

Finance.cz nově najdete v aplikaci Tapito

26.06.2017  |  Redakce

Kdyby jen existoval způsob, jak sledovat kdykoliv během dne, jaké nové články máme na finance.cz...

Čeká naši společnost revoluční změna díky technologii blockchain?

26.06.2017  |  Tomáš Procházka

Technologie blockchain, která je základním stavebním prvkem kryptoměn bitcoin, je využitelná i mnoha dalších odvětvích. Jak velký vliv na naši…

Šéf mi čte e-maily. Je to v pořádku?

23.06.2017  |  Martin Ježek

Máte všetečného šéfa, který vám v práci kontroluje elektronickou poštu? V jistých případech na to má skutečně právo. Rozhodně to však není právo…

Dá se pracovat s invalidním důchodem? Jde to, ale...

23.06.2017  |  Lucie Mečířová

Plno lidí žije v domnění, že invalidní důchod a práce nejdou k sobě. Není tomu ale úplně tak. Někteří si vydělávají i prostřednictvím hlavního…

Zaměstnávání a brigády mladistvých a jejich pracovní podmínky podle zákoníku práce

23.06.2017  |  Michal Bureš

V dnešní době, kdy zaměstnanost láme rekordy, je velký nedostatek pracovníků. S létem přichází možnost zaměstnávání…

Silná Evropa je podle Merkelové pro USA výhodná

22.06.2017  |  Michala Moravcová

Německá kancléřka Angela Merklová dnes uvedla, že silná Evropa je pro Spojené státy americké přínosná. Tato slova padla na pozadí napjatých vztahů s…

500 korun navíc pro rodinu s dětmi od července 2017?

22.06.2017  |  Petr Gola

Rodiny s více dětmi budou mít od srpna, kdy se obdrží výplata za červenec, poprvé vyšší čistý rodinný příjem. Při výpočtu čisté mzdy za červenec,…

Co potřebujete vědět o pojištění pro zvířata předtím, než ho založíte

22.06.2017  |  Lucie Mečířová

Každý majitel pejska nebo kočky nám dá jistě za pravdu, když řekneme, že veterinární poplatky jsou až nekřesťansky drahé. Pojištění pro zvířata je…

Chcete přijmout brigádníka? Rady a tipy, jak na zaměstnávání brigádníků!

22.06.2017  |  Michal Bureš

Prázdniny jsou časem brigád v mnoha odvětvích české ekonomiky. Studenti mohou být pro zaměstnavatele oživením, ale i…

Až 52 600 Kč za semestr aneb poplatky za delší studium na VŠ

21.06.2017  |  Michal Bureš

Řada vysokoškoláků se rozhodne prodloužit studia a to z mnoha různých důvodů. Kdy již musí platit školné ze své…

Každá kapka se počítá: 19 tipů, jak šetřit vodou v paneláku i na zahradě

21.06.2017  |  Jana Poncarová

Sucho je viditelné. Zvlášť na nízko střižených trávnících slunce vypaluje neúprosné žluté skvrny. Vodohospodáři upozorňují, že ubývají podzemní vody…

Víte jistě, kde je kouření zakázáno? Za porušení zákona hrozí pokuta až 50 000 Kč.

21.06.2017  |  Lucie Mečířová

Kuřáci mají už několik týdnů utrum. S novým protikuřáckým zákonem se pro ně okruh možností nepříjemně zúžil. Na místech, kde kouřili posledních…

9 rizikových suvenýrů, které si raději z dovolené nevozte

20.06.2017  |  Miroslava Hrášková

Chystáte se letos na dovolenou za exotikou? Do Asie nebo do Afriky. Dejte si pozor na suvenýry, které jsou zakázané vyvážet. Kromě slonoviny a třeba…

Abyste na brigádě vydělali co nejvíc: přehled daňových slev. Nezapomínáte na některou?

20.06.2017  |  Petr Gola

Při výpočtu měsíční čisté mzdy nebo měsíční čisté odměny plynoucí z letní brigády je možné uplatnit některé daňové slevy. Za jakých podmínek?

Šetřím, šetříš, šetříme. Jak na to?

20.06.2017  |  Martin Ježek

Pro někoho je nedostatek peněz skutečný problém a vyjít s nimi každý měsíc považují skoro za nemožné. Situace by se možná zlepšila, kdyby dodržovali…

Sezóna Last Minute je tady. Jak se nenechat podvést?

19.06.2017  |  Lucie Mečířová

Dovolené mají být obdobím klidu. S výběrem těch na poslední chvíli se ale jedná spíš o adrenalinový zážitek. Od koho jsou Last Minute věrohodné a co…

Na co si dát pozor při sjednání brigády

19.06.2017  |  Martin Ježek

Příležitostná sezónní práce je určitě příležitostí něco si přivydělat a pokud studujete, můžete se nechat zaměstnat ve stejném oboru a získat praxi.…

Jak velkou část příjmů dávají Češi na splátku hypotéky?

19.06.2017  |  Luboš Svačina

Navzdory růstu příjmů českých domácností, vlastnické bydlení je pro Čechy stále méně dostupné a zdražuje.

Lze dojet do Chorvatska a zpět na jedno natankování? A vyplatí se to vůbec?

16.06.2017  |  Dalibor Žák

Nejlepší auto do půl milionu ujede na jednu nádrž 1667 km. Srovnali jsme 20 aut s cenouvkou do půl milionu a největším dojezdem.

Škola skončila: kdy si musíte začít platit sociální a zdravotní pojištění?

16.06.2017  |  Hana Bartušková

S čerstvým maturitním vysvědčením nebo inženýrským titulem v kapse jste se naposledy ohlédli za budovou školy a vykročili směrem novému životu. A pak…

Měníte od 1. července zdravotní pojišťovnu? Na nic nezapomeňte!

16.06.2017  |  Petr Gola

Každý pojištěnec může změnit zdravotní pojišťovnu vždy jednou za 12 kalendářních měsíců, a to vždy od 1. ledna nebo 1. července. Přihlášku je přitom…

Joint v zaměstnání? Raději ne!

16.06.2017  |  Martin Ježek

Na kouření marihuany můžeme mít každý jiný názor. Faktem ale je, že v zaměstnání byste se měli raději se „špekem“ držet zpět, lépe řečeno - prostě si…

Kolik dostanete čistého na brigádě? Počítejte s námi.

15.06.2017  |  Petr Gola

Nabídka příležitostných brigád je nejvyšší v letních měsících. Mnozí zaměstnavatelé preferují na krátkodobou výpomoc práci na dohodu o provedení…

Velký dovolenkový speciál: na co si dát pozor při pojištění auta před cestou do zahraničí

15.06.2017  |  Tomáš Procházka

Brzy nastane čas dovolených a výjezdů autem do zahraniční. Pojištění vozu před cestou do ciziny se může hodit každému motoristovi, protože za…

Určitě víte správně, co si můžete a nemůžete zabalit do příručního zavazadla do letadla?

15.06.2017  |  Lucie Mečířová

Léto začíná postupně přicházet k sobě a sezóna zájezdů je skoro tu. Pokud navíc cestujeme letadlem, k dispozici nám po dobu letu bude jen příruční…

Navrhovaný rozpočet pro 2018: stát přerozdělí nejvíce za posledních 8 let

14.06.2017  |  Hana Bartušková

Dnes vláda jedná o rozpočtu na příští rok. Co si o navrhovaném rozpočtu myslí Ing. Štěpán Křeček, MBA z Vysoké školy ekonomické, Národohospodářské…

Když na letní brigádě vyděláte tolik, že se vám to nevyplatí

14.06.2017  |  Petr Gola

Mnozí studenti, důchodci nebo ženy na rodičovské dovolené si během letních měsíců přivydělávají na dohodu o provedení práce. Pro některé lidi je však…

Statistiky promluvily: změňte dodavatele, ročně ušetříte až 7500 Kč za elektřinu a plyn

14.06.2017  |  Jana Poncarová

České domácnosti opět hledají cestu k úsporám energií. Za prvních pět měsíců letošního roku změnilo dodavatele elektřiny nebo zemního plynu přes 230…

Brigády jsou tady. Neplaťte státu víc, než je nutné!

14.06.2017  |  Martin Ježek

Také se chystáte si o prázdninách přivydělat? Buďte pozorní, dejte pozor, co podepisujete. Třeba proto, abyste vydělali co nejvíc a měli nárok na…

Zaměstnanost v zemích OECD už je vyšší než před krizí

13.06.2017  |  ČTK

Počet zaměstnaných v členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) už je vyšší než před poslední velkou krizí z konce…

Konečně: letní dovolená v EU bude letos poprvé bez roamingu

13.06.2017  |  Tomáš Procházka

Díky regulacím Evropské unie bychom mohli letos za dovolenou ušetřit. V článku se dozvíte, na co je třeba si dát pozor, a co byste měli vědět, než s…

Za půl roku končí Yellenová v čele Fedu, jak si vedla?

13.06.2017  |  Michala Moravcová

Americká centrální banka (Fed) jako jediná centrální banka rozvinutých zemí míří svojí měnovou politikou na dva cíle, a to trh práce a cenovou…

Nezapomínáte si platit zdravotní pojištění? 6x si to zkontrolujte!

13.06.2017  |  Petr Gola

Platbě zdravotního pojištění musí věnovat velkou pozornost osoby bez zdanitelných příjmů, přičemž někteří občané nevědí, že jsou v této kategorii u…

8 tipů, jak na dovolené ušetřit

13.06.2017  |  Lucie Mečířová

Občerstvení, taxi, suvenýry, cetky a zbytečnosti. To jsou věci, za které plno lidí nechá v zahraničí až desetitisíce. Takhle by to ale nešlo. Skvělou…

Nové trendy ve vývoji alternativních měn – čeká nás nová „finanční revoluce“?

12.06.2017  |  Tomáš Procházka

Od počátku roku 2017 sledujeme dramatický vývoj na poli všech alternativních měn. Dozvíte se, kam celý trh s kryptoměnami pravděpodobně směřuje a…

Full service. Bankomat může zcela nahradit banku

12.06.2017  |  Euro.cz

Nechodit do banky a ušetřit tak čas. Vybrat si bankovky podle sebe, zobrazit zůstatek na účtu a vložit peníze na účet. To jsou služby, které podle…

Jak je to s povinnou výbavou do auta na dovolené v zahraničí?

12.06.2017  |  Lucie Mečířová

Letní prázdniny se neúprosně blíží a s nimi i sezóna dovolených. Plno Čechů tak společně s rodinou vyráží autem k moři. Za co vám ale případná…

Ochrana osobních údajů: co vás za rok čeká a nemine

09.06.2017  |  Tomáš Procházka

Nový celoevropský zákon o ochraně osobních údajů, který začne platit přibližně za rok, se dotkne všech podnikatelů, kteří nakládají s osobními údaji.…

Velký dovolenkový speciál: cestovní pojištění ano, nebo ne?

09.06.2017  |  Hana Bartušková

Jaké jsou podmínky evropského zdravotního pojištění, kde všude nám platí modrá kartička zdravotního pojištění a jak drahá může být zdravotní péče na…

Kdy musejí studenti a absolventi platit sociální pojištění?

08.06.2017  |  Redakce

Budoucí absolventi středních a vysokých škol se často ptají, zda po ukončení studia musí začít pojistné na sociální zabezpečení platit. To však…

Pět důvodů, proč se při nízkém zisku z podnikání nechat raději zaměstnat

08.06.2017  |  Petr Gola

Někteří lidé vykonávají samostatnou výdělečnou činnost, protože mají rádi svobodu a mohou dělat činnosti, které je baví. Každá samostatná výdělečná…

Kdy vám pomůže asistenční služba zadarmo?

08.06.2017  |  Martin Ježek

Měl to být docela pěkný výlet. Ale ochota auta poslouchat se vytratila a posádka se k radám, jak to opravit nějak nemá. Kdo tedy pomůže? Že by moje…

Banky kupují peníze levněji. Projeví se to v hypotékách?

07.06.2017  |  Luboš Svačina

Zatímco úrokové sazby hypoték do 80 % LTV prakticky stojí na místě, u hypoték nad 80 % LTV letí sazby nahoru. Jaké jsou příčiny a jak se budou…

7 případů, jak platit zdravotní pojištění, když máte více příjmů

07.06.2017  |  Petr Gola

Hodně lidí má více pravidelných měsíčních příjmů. Jak je to s placením měsíčních záloh na zdravotním pojištění, když jedním ze zdrojů příjmů je i…

Dešťovku spláchl velký zájem. Možná bude další kolo dotací!

06.06.2017  |  Jana Poncarová

Že je sucho, je vidět na každé zahradě. Zlepšit hospodaření domácností s vodou a snížit množství odebírané pitné vody má za cíl nový dotační program…

Ekonomika roste, platy a penze ne. Proč?

06.06.2017  |  Martin Ježek

Ekonomika roste a má růst dál. Jenže na platech to jaksi není vidět. Čím to je? Odborníci se shodují, že nejen v nízké produktivitě práce. Mnozí si…
Zobrazit související aktuality