Kdy lze uplatnit daňové zvýhodnění na děti?

22.02.2010 | Petr Gola, Finance.cz
DANĚ


Všichni občané podávající daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob mohou uplatnit daňové zvýhodnění na každé dítě, které žije s plátcem daně v domácnosti.

Daňové zvýhodnění je v podstatě slevou na dani. Jedná se o významnou státní finanční pomoc formou nižší daně z příjmu pro rodiny s dětmi. Výhodou daňového zvýhodnění je, že je může uplatnit každý pracující nebo samostatně výdělečně činný občan žijící s dítětem (dětmi) v jedné domácnosti. Na rozdíl např. od přídavků na děti nebo peněžité podpory v mateřství není tedy zapotřebí splnit speciální zákonné podmínky (např. příjem do určitého limitu nebo potřebnou dobu pojištění…).

Pro stát je institut daňového zvýhodnění velmi výhodný. Dobře plní svoji funkci pomoci rodinám s dětmi a přitom je uplatnění zvýhodnění jednoduché, efektivní a levné. Stát nemá s touto formou pomoci žádné náklady, neboť si zvýhodnění uplatní občan sám v daňovém přiznání nebo mu zvýhodnění uplatní jeho mzdová účetní.


Stáhněte si daňové formuláře v Excelu.


Důležitá je společná domácnost

Při uplatnění daňového zvýhodnění je rozhodující společná domácnost. Jestliže jsou např. manželé rozvedeni, tak otec dítěte žijící v jiném městě nemůže daňové zvýhodnění uplatnit. Domácnost totiž tvoří fyzické osoby trvale spolu žijící hradící společně náklady na provoz domácnosti. Když je rozvedená žena podruhé vdaná a je na rodičovské dovolené s druhým svým dítětem, tak její nový manžel může uplatnit daňové zvýhodnění na obě děti (na jedno vlastní a druhé nevlastní).


Kdy lze zvýhodnění uplatnit?

Dle zákona o dani z příjmu se za vyživované dítě považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit, pokud dítě je:

  • nezletilým dítětem
  • zletilým dítětem až do dovršení 26 let (soustavně se připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavě připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost)

Poprvé lze daňové zvýhodnění uplatnit v měsíci, kdy se dítě narodilo, nebo v měsíci, kdy začíná soustavná příprava na budoucí povolání nebo kdy bylo dítě osvojeno.

Příklady

  • Zaměstnanci panu Novotnému se v únoru 2010 narodilo první dítě. Své mzdové účetní předá kopii rodného listu a již ve výplatě za měsíci únor (tj. v březnu) mu bude daňové zvýhodnění zohledněno. Jeho čistá mzda za měsíc únor tak bude o 967 Kč vyšší než za měsíc leden.
  • Pokud by byl pan Novotný OSVČ tak v daňovém přiznání za rok 2010 uplatní daňové zvýhodnění ve výši 10 637 Kč (11 měsíců ? 967 Kč).


Jak vysoké je daňové zvýhodnění?

V daňovém přiznání za rok 2009 lze uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 890 Kč měsíčně (tj. 10 680 Kč za celý rok) na každé dítě žijící s plátcem daně v jedné domácnosti. Pro rok 2010 došlo ke zvýšení na 967 Kč. Daňové zvýhodnění lze uplatnit až do výše celkové daňové povinnosti, celkovou daňovou povinnost lze tedy díky daňovému zvýhodnění snížit až na nulu. Celková výše daňového zvýhodnění přitom není zákonem omezena.


Daňový bonus si můžete vypočítat v naší kalkulačce daně z příjmů.


Co je to daňový bonus?

Jestliže je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinnosti daňovým bonusem. Jedná se o případ, kdy plátce daně nejenom že neodvede na dani nic, ale ještě je mu finančním úřadem vyplacen daňový bonus. Daňový bonus lze uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně do částky 52 200 Kč.

Příklad

  • Zaměstnanec pan Novák měl v únoru hrubou mzdu 16 000 Kč. Má dvě děti na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Daňový bonus zaměstnance pana Nováka byl ve výplatě za měsíc únor 779 Kč (viz. výpočet).

Text Částka v Kč
Hrubá mzda pana Nováka 16 000
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem 720
Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem 1 440
Sociální pojištění placené zaměstnancem 1 040
Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 4 000
Superhrubá mzda 21 500
Daň z příjmu fyzických osob (21500 ? 15 %) 3 225
Sleva na poplatníka 2 070
Daňové zvýhodnění (967 Kč ? 2) 1 934
Záloha na daň z příjmu fyzických osob 0
Daňový bonus 779
Čistá mzda 15 019

  • Pan Novák byl OSVČ celý rok 2010 OSVČ. Má dvě děti (2 a 5 let), na které uplatňuje daňové zvýhodnění. Při zisku 192 tisíc Kč činí daňový bonus 19 248 Kč (viz. výpočet).

Text Částka v Kč
Příjmy z podnikání a jiné výdělečné činnosti 600 000
Výdaje z podnikání a jiné výdělečné činnosti 408 000
Dílčí základ daně z podnikání a jiné výdělečné činnosti § 7 192 000
Základ daně 192 000
Daň 28 800
Sleva na poplatníka 24 840
Daň po uplatnění slev 3 960
Daňové zvýhodnění na děti (24 ? 967) 23 208
Sleva na dani do výše daňové povinnosti 3 960
Daň po uplatnění slevy 0
Daňový bonus 19 248
Úhrn sražených záloh na dani z příjmu 0
Zbývá doplatit (+)/zaplaceno více (-) -19 248


Využijte naši on-line daňovou poradnu.


Daňové zvýhodnění je lepší než přídavky

Daňové zvýhodnění na děti je nejlevnější a nejspravedlivější pomocí rodinám s dětmi. Současně je administrativě nenáročné. Není zapotřebí se obracet na rozdíl od přídavků na děti na úřad práce a nemusí se o daňové zvýhodnění každý rok žádat. Lepší finanční situace rodiny se projeví okamžitě (např. při narození dítěte v únoru, má jeden za zaměstnaných rodičů již v březnu vyšší čistou mzdu).
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.