CzechInvest bude propagovat český automobilový průmysl v Austrálii

31.05.2011 | , CzechInvest
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


30.5.2011 Představit Českou republiku jako vyspělou moderní zemi s dlouhodobými zkušenostmi v oblasti automobilového průmyslu. To je cílem Česko-australských technologických dnů, které připravuje agentura CzechInvest ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Australskou obchodní misí Austrade.

Česko-australské technologické dny se uskuteční od 4. do 8. července 2011. Čeští zástupci se zúčastní mezinárodní konference „Australian Automotive Week 2011“, kde budou jedinými představiteli evropského státu. Kromě konference se česká delegace chystá na tři semináře na místních univerzitách, Deakin University, RMIT University a Swinburne University.

„Automobilový průmysl v České republice patří k nejrozvinutějším odvětvím v regionu střední a východní Evropy. Díky tradici a technickému know-how se českému automobilovému sektoru podařilo vyvinout ve vyspělou automobilovou základnu,“
říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. „V roce 2010 se České republice dokonce podařilo překonat hranici jednoho milionu vyrobených vozidel,“ dodává Martin Kocourek.

„Novodobá historie českého automobilového průmyslu čítá řadu úspěchů ve výrobě i na poli automobilového výzkumu a vývoje. Tím se Česká republika liší například od Číny, kde převažuje výroba,“ upozorňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek a dodává: „Aktuálně je třeba zaměřit se na zvýšení atraktivity technických oborů, a to už na základních školách.“

Potenciálu české průmyslové tradice už využívají firmy jako Porsche Engineering Services, Mercedes-Benz Technology, Ricardo, Swell, Valeo, Visteon, Aufeer Design, Bosch, Continetal, Honeywell, Siemens, TRW, ZF Automotive a mnoho dalších. České technické univerzity a jejich vývojová centra, jakým je například Výzkumné centrum Josefa Božka spalovacích motorů a automobilové techniky na Českém vysokém učení technickém v Praze či jiná pracoviště technických vysokých škol v Plzni, Liberci, Pardubicích, Brně, Zlíně a Ostravě, úzce spolupracují s těmito společnostmi a poskytují jim nezbytnou pracovní sílu a know-how.

V rámci automobilového průmyslu v České republice působí více než 850 společností s obratem 32 miliard EUR. Automobilový průmysl tvoří více než 20 % exportu země a práci v něm našlo více než 260 tisíc lidí. V České republice jsou tedy ideální podmínky pro realizaci nových investic, a to nejen v automobilovém sektoru.

„Česká republika může potenciální investorům z Austrálie nabídnout skvělou polohu v centru Evropy, kvalifikovanou pracovní sílu, připravenou infrastrukturu, investiční pobídky a možnost čerpání dotací z evropských fondů,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. „Vstup do České republiky jim může výrazně usnadnit agentura CzechInvest,“ uzavírá Miroslav Křížek.

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, která posiluje konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory malých a středních podnikatelů, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. Zahraničním investorům mimo jiné zdarma poskytuje informační a poradenské služby, zajišťuje investiční pobídky, průmyslové nemovitosti a možné dodavatele. Kromě toho se o své klienty stará i po té, co svůj projekt realizují. Prostřednictvím agentury CzechInvest mohou zahraniční investoři rovněž zažádat o finanční podporu z evropských fondů.


Projekt České Technologické Dny podporuje mezinárodní spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, technologií a inovací. Největším přínosem projektu je budování nových kontaktů a navazování spolupráce mezi výzkumnými institucemi, politickými představiteli a zástupci soukromého sektoru.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT