Provozovatelé restaurací varují před negativními dopady zrušení stravenek

15.06.2011 | , Factum Invenio
Tiskovka - NEPOUŽÍVAT


14.6.2011 Rušení stravenek povede k propadu poptávky v restauracích v čase oběda. Snížení pravidelných tržeb vyvolá tlak na zvyšování ceny jídel a zčásti i propouštění personálu. Výsledkem bude snížení daňových odvodů ve prospěch státu.

Výzkum probíhal v termínu od 20. do 25. května 2011 metodou telefonického dotazování mezi provozovateli restaurací v ČR.

Snížení tržeb ve prospěch koho?

Podle nejnovějšího výzkumu agentury Factum Invenio se 79 % provozovatelů restaurací domnívá, že lidé v důsledku zrušení stravenek omezí návštěvy restaurace v době oběda. Ruku v ruce se změnou chování jde pokles tržeb, který majitelé restaurací odhadují na přibližně 24 %. Restauratéři očekávají přesun poptávky z provozoven veřejného stravování do maloobchodu, tedy přechod části veřejnosti z teplých obědů na studenou stravu. „Můžeme očekávat, že na zrušení daňového zvýhodnění stravenek doplatí restauratéři snížením tržeb, zaměstnanci zvýšením ceny poledního jídla a konec konců i stát. Ten pocítí opatření na jedné straně pozitivně v podobě snížení daňové úlevy, poklesnou však jeho příjmy z daní a vzrostou výdaje související s nárůstem nezaměstnanosti. Obtížně měřitelné, avšak nevyhnutelné budou také náklady vynaložené na zdravotní péči vyvolanou zhoršením stravovacích návyků u velké části ekonomicky aktivní veřejnosti.“ uvádí Miroslav Fous, ředitel výzkumu ve Factum Invenio.

Zrušení stravenek vyvolává potřebu kompenzovat ztráty plynoucí ze snížených tržeb. U mnohých restaurací by vyvolané snížení tržeb znamenalo propuštění části zaměstnanců (45 %), zrušení zvýhodněných poledních menu (45 %) a také zvýšení ceny nabízených jídel (43 %).

Stávající systém funguje ku prospěchu zaměstnanců i provozovatelů

Stávající systém stravenek považují majitelé restaurací za efektivní. Je zřejmé, že nejen motivuje k pravidelnému stravování, ale také podporuje podnikání v sektoru pohostinství a restaurací.

Články ze sekce: Tiskovka - NEPOUŽÍVAT