Výdělek v předčasném důchodu v roce 2012

30.11.2011 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V letošním roce opět stupl počet občanů, kteří odešli do předčasného důchodu. Předčasný důchod bude oblíbený i v příštích letech. Lze si v předčasném důchodu v roce 2012 přivydělat? A za jakých podmínek?

Předčasný důchod je trvale krácený důchod, s čímž je třeba počítat. Čím dříve občan do předčasného důchodu odejde, tím vyšší krácení.


Omezení výdělečné činnosti


Občané, kteří odejdou do předčasného důchodu, musí počítat s tím, že jejich výdělečná činnost je omezena. Ze zákona nemohou vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění.


  • Např. příjmy z cenných papírů, pronájmu nebo prodeje movitého a nemovitého majetku nezakládají účast na pojistném. Pronájem bytu je tedy v předčasném důchodu možný bez omezení.

Toto omezení se vztahuje pouze do dosažení důchodového věku. Jakmile občan dosáhne řádného důchodového věku, tak již může vykonávat výdělečnou činnost bez jakéhokoliv omezení, příjmy mohou být jakkoliv vysoké a nárok na důchod zůstane zachován.


Když předčasný důchodce nastoupí do práce


V běžném životě se může stát, že předčasný důchodce obdrží zajímavou pracovní nabídku nebo mu prostě život v penzi nevyhovuje a chce nastoupit do práce. Tento postup je samozřejmě možný. Během klasického zaměstnání nebo podnikání však nevzniká občanovi nárok na výplatu předčasného důchodu. Jestliže se tedy předčasný důchodce nechá standardně zaměstnat, tak musí tuto skutečnost společně se svým zaměstnavatelem nahlásit na ČSSZ v Praze, aby byl důchod po dobu zaměstnání vyplácen. Při opožděném nahlášení se musí přeplatek důchodu vrátit. Po ukončení zaměstnání požádá občan přes příslušnou OSSZ dle místa trvalého bydliště o uvolnění důchodu. Uvolňuje se již vypočítaný důchod, ale pokud bez pobírání důchodu odpracoval aspoň 90 dní, tak se mu krácení důchodu sníží. Krácení důchodu se tedy snižuje za každých 90 odpracovaných dní.


Jak je možné si tedy přivydělat?


Možnosti přivýdělku v předčasném důchodu jsou tedy velmi omezené. Legislativními změnami pro rok 2012 ještě více než v minulosti. Zjednodušeně řečeno předčasný důchodce nesmí vykonávat činnosti, ze kterých je odváděno sociální pojištění. Podnikání na hlavní výdělečnou činnost a klasické zaměstnání tedy nepřicházejí v úvahu. V praxi tedy přicházejí do úvahy pouze možnosti uvedené níže.


Dohoda o provedení práce


Dohoda o provedení práce je upravena zákoníkem práce. Pro rok 2012 však dochází k několika podstatným změnám. Pro předčasné důchodce je jistě pozitivní zprávou, že se zvyšuje počet hodin za rok, na který může pracovat během roku pro jednoho zaměstnavatele ze 150 hodin na 300 hodin. Méně příznivou zprávou je skutečnost, že se od roku 2012 bude z dohody o provedení práce při měsíční odměně nad 10 000 Kč odvádět sociální a zdravotní pojištění. Pracující předčasný důchodce tak nesmí v roce 2012 mít měsíční příjem z dohody o provedení práce vyšší než 10 000 Kč. V letošním roce byl přivýdělek na základě dohody o provedení práce neomezený. Na limit v příštím roce je potřeba si dát pozor. Několik stokorun navíc by totiž znamenalo odebrání předčasného důchodu a administrativu navíc. Odměnu na dohodu o provedení práce je tedy potřeba dobře rozvrhnout.


Vlastní podnikání


Podnikat v předčasném důchodu lze, musí však být splněny zákonné podmínky, tj. zisk se musí vejít do limitu. Při vedlejší činnosti se totiž do zákonného limiitu neodvádí sociální pojištění a je tak splněna podmínka, že předčasný důchodce nesmí mít příjem zakládající účast na pojištění. Pro rok 2012 dochází ke zvýšení zisku, který mohou OSVČ na vedlejší činnost dosáhnout, aby neplatily sociální pojištění na 60 329 Kč. Tato částka se snižuje o jednu dvanáctinu za každý měsíc, kdy není vykonávána samostatná výdělečná činnost.


  • Např. při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti 6 měsíců nesmí zisk 30 164 Kč.
    Protože je uvedená hranice ziskem, tak skutečné příjmy může mít samostatně výdělečně činný předčasný důchodce vyšší.
  • Např. u ostatních živnostní lze uplatnit 60% výdajový paušál. V tomto případě při příjmech 150 595 Kč budou výdaje činit 90 357 Kč a zisk 60 238 Kč. Zákonný limit pro rok 2012 bude dodržen.

Přestože neodvede za rok předčasný důchodce se ziskem z podnikání do limitu ničeho, tak musí v zákonném termínu odevzdat na OSSZ Přehled o příjmech a výdajích za uplynulý rok. Stejně tak bude muset odevzdat daňové přiznání na FÚ a Přehled o příjmech a výdajích na svoji zdravotní pojišťovnu. Zdravotní pojištění se bude muset zaplatit dle skutečného zisku, u zdravotního pojištění žádné osvobození není.


Příjem do 2 000 Kč


Pokud je odměna nižší než 2 000 Kč, tak se neplatí sociální ani zdravotní pojištění, i když je uzavřena dohoda o provedení činnosti, ze které se jinak pojistné odvádí.


Zemědělská činnost


Někteří předčasní důchodci si přivydělávají prodejem z příležitostné zemědělské výroby. Jestliže příjmy z příležitostné činnosti nepřekročí 20 000 Kč za rok, tak nezakládají účast na pojistném a lze tyto příjmy v předčasném důchodu mít.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.