I v dalších letech se státní podporou 4500 Kč

31.10.2003 | , Finance.cz
BYDLENÍ


Jaké změny přinese novela zákona o stavebním spoření, pokud začne platit od 1. ledna 2004 a již nedozná dalších změn? Jak se změní podpora?  Jak si zachovat nárok na tu stávající? Na tyto i další otázky budeme hledat odpověď…

Reforma veřejných financí nezapomněla ani na stavební spoření. V rámci úsporných opatření, jen v letošním roce má stát na podporu stavebního spoření vydat z rozpočtu částku přes 13 mld Kč, má dojít k omezení výše vyplácené státní podpory a tím  v dalších letech ušetřit miliardy korun.

Novela zákona o stavebním spoření začne pravděpodobně platit od 1. ledna 2004 a bude se vztahovat na smlouvy uzavřené po tomto datu. Podmínky pro smlouvy uzavřené do účinnosti nového znění zákona (do konce roku 2003) se budou řídit dosavadními předpisy po celou dobu platnosti těchto smluv, s určitou výjimkou týkající se státní podpory.

Státní podpora
Asi nejvíce diskutovanou změnou, která se nejcitelněji dotkne klientů je snížení státní podpory. Ta je  v současné době vyplácena klientům ročně v podobě zálohy ve výši 25% z ročně uspořené částky, maximálně z 18000 Kč. Maximální výše zálohy státní podpory, kterou takto klient může ročně získat je 4500 Kč. Novela zákona o stavebním spoření snižuje maximální roční výši státní podpory ze současných 4500 Kč na 3000 Kč ročně, neboli poskytnutá záloha státní podpory činí 15% z uspořené částky v příslušném roce, maximálně z částky 20 000 Kč.

Státní podpora na více smluv
Podle současné legislativy může mít klient pouze jedno stavební spoření, na které čerpá státní podporu. To se změní. Oproti současnému stavu může mít účastník nově uzavřeno více smluv se státní podporou a čerpat podpory na ty, u kterých o ně požádá. Přičemž součet záloh státní podpory nesmí ročně překročit 3000 Kč ke všem smlouvám jednoho účastníka.

Převod úspor je možný, ale..
V současné době platí, že pokud klient v daném roce uspoří více než zmíněných 18 000 Kč, je mu tato částka převedena do následujícího roku pro posuzování nároku na státní podporu. To umožňuje na počátku spoření jednorázově vložit vyšší částku a v dalších letech z ní získat státní podporu.
Podobný převod bude možný i u nových smluv, ale pouze u těch, u kterých bude uplatněn nárok na státní podporu a ten se během celého trvání smlouvy nezmění! Dojde-li v průběhu spoření ke změně požadavku na státní podporu, potom bude třeba skutečně fyzicky každý rok vložit 20000 Kč pro získání maximální podpory.
Pokud v budoucnu hodláte na smlouvu o stavebním spoření vložit větší částku, uzavřete si smlouvu ještě letos. Výše uvedenému omezení se tak vyhnete a  státní podpora z jednorázově vložené dávky vám bude přiznána i v následujících letech a svůj požadavek na státní podporu můžete kdykoli změnit.

Doba spoření se prodlouží
Další změnou, která se dotkne především spořících klientů je prodloužení minimální doby spoření pro vyplacení státní podpory ze současných 5 na 6 let. Dodržet minimální dobu 6 let nenakládání s vkladem od uzavření smlouvy je i nadále podmínkou pro výplatu státní podpory. Výplata je podpory je možná i  v době do 6 let od uzavření smlouvy pokud klient  uzavře smlouvu o úvěru ze stavebního spoření pokud jsou uspořená částka,  prostředky z úvěru a zálohy ze státní podpory použity na bytové potřeby.

Bytovou potřebou je i financování bytových potřeb osob blízkých
Úvěr ze stavebního spoření je možné poskytnout  účastníkovi pouze na financování bytových potřeb. Novela za financování bytových potřeb účastníka považuje nově také financování bytových potřeb osob blízkých, což je pro účely tohoto zákona příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel.

Jednostranná změna úroků z vkladů
Novela také připouští možnost změny úrokové sazby z vkladů  jednostranně ze strany stavební spořitelny, a to v případě, kdy účastník po splnění podmínek pro poskytnutí úvěru nabídku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření nepřijme a ode dne uzavření smlouvy uplyne nejméně 6 let. Naštěstí pro klienty musí  být oprávnění k této změně a způsob stanovení změněné úrokové sazby z vkladů uveden ve smlouvě o stavebním spoření. I nadále platí, že ve smlouvě o stavebním spoření musí být uvedena úroková sazba z vkladů a z úvěru se stavebního spoření, přičemž maximální rozdíl mezi těmito dvěma sazbami  může činit nejvýš 3 procentní body.

Nárok na státní podporu u stávajících smluv
Klienti, kteří mají v současné době uzavřeno stavební spoření s nárokem na státní podporu podle dosavadních právních předpisů, získají i po účinnosti novely státní podporu v současné výši, což jim zaručuje toto ustanovení novely zákona: "Nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů nevzniká u smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na kterou účastníkovi k 31. prosinci roku, v němž tento zákon nabude účinnosti, nepříslušela státní podpora podle dosavadních právních předpisů. V době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle dosavadních právních předpisů, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona."
Toto ustanovení říká, že pro přiznání státní podpory ve výši až 4500 Kč i v dalších letech je nutné, aby k 31.12.2004 (v případě, že zákon začne platit 1.1.2004) byl na smlouvě o stavebním spoření uplatněn požadavek státní podporu žádám. Pokud smlouva k tomuto datu bude bez požadavku na státní podporu a klient se rozhodne později na tuto smlouvu převést nárok na státní podoru, získá podporu v nové výši podle novely zákona.  Pozor! Podporu ve výši 4500 Kč lze do budoucna žádat pouze k jedné smlouvě!
Toto omezení má zabránit uzavírání nových smluv ještě před platností novely zákona a postupnému převádění a následnému čerpání státní podpory z jedné smlouvy na druhou dle současných podmínek.

Poslanci novelu zjemnili
Na rozdíl od vládního návrhu, poslanci novelu změnili a tak podporu i nadále získají všichni účastníci, tedy bude přiznána i dětem do 15 let. A také bude možný převod úspor do dalších let pro nárok na stání podporu, i když s určitým omezením (viz výše v textu).

Novela řeší i náš vstup do EU
Příští rok vstoupí naše země do Evropské unie. I na toto novela zákona o stavebním spoření pamatuje. Státní podporu ze stavebního spoření po vstupu České republiky do Evropské unie bude moci získat  nejen občan České republiky a fyzické osoba s trvalým pobytem na území České republiky s přiděleným rodným číslem, ale nově také občan Evropské unie, kterému bylo vydáno povolení k pobytu na území České republiky a přiděleno rodné číslo. Tyto ustanovení nabudou účinnosti až naším vstupem do EU.

Co ještě stihnout do konce roku?

  • Pokud ještě smlouvu o stavebním spoření nemáte, určitě si u některé ze stavebních spořitelen smlouvu uzavřete.
  • Pokud již spoříte, zvažte, zda si uzavřít ještě jednu smlouvu a případně na ni převést státní podporu (zde bude záležet, jak dlouho již spoříte, na výši cílové částky - nesmíte přespořit, případně kdy hodláte žádat o úvěr ze stavebního spoření).
    • Spoříte-li déle např. čtyři roky nebo splácíte-li úvěr, uzavřete si ještě letos další stavební spoření a převeďte si na něj státní podporu.
    • Pokud spoříte déle než 5 let, uzavřete si taktéž letos další smlouvu o stavebním spoření a převeďte si na ni státní podporu. Starou smlouvu můžete stejně jako v předešlém případě využít jako termínovaný vklad po 5 letech kdykoli dostupný, nebo si požádat o úvěr ze stavebního spoření.
  • POZOR! Dobře zvažte, na které smlouvě si ponecháte podporu ve stávající výši. O podporu v současné výši lze požádat pouze u jedné smlouvy!  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: BYDLENÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.