Požádejte si o zvýšení důchodu

06.02.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Pracujete nepřetržitě od roku 2010 a pobíráte současně starobní důchod? Potom si nezapomeňte zažádat o zvýšení důchodu. Pobírat důchod a pracovat legislativa umožňuje.

Při splnění zákonných podmínek máte následně nárok na zvýšení důchodu. Jaké jsou podmínky? Jak se důchod zvyšuje?

V § 34 zákona o důchodovém pojištění je uvedeno, že výše procentní výměry starobního důchodu se zvyšuje penzistovi, který splnil podmínky nároku na starobní důchod a po vzniku nároku na tento důchod vykonával výdělečnou činnost (jako zaměstnanec či OSVČ) a pobíral přitom starobní důchod v plné výši. Penzisté, kteří pobírají starobní důchod a nadále pracují, mají od roku 2010 možnost si požádat o zvýšení důchodu. Za každých 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti se zvyšuje důchod o 0,4 % výpočtového základu. Do 360 dní se přitom nezapočítává např. nemoc. Na to je potřeba pamatovat.


Když pořád pracuji?


Penzisté, kteří pobírají důchod a nadále pracují a pracovat ještě budou, mohou požádat o důchod nejdříve po dvou letech. V praxi se pro účely zvýšení důchodu počítá doba až od 1. ledna 2010. Proto lze teprve v letošním roce požádat o zvýšení důchodu za dva roky. Za nepřetržité trvání výdělečné činnosti se považuje i to, kdy na kalendářní den skončení výdělečné činnosti bezprostředně navazuje kalendářní den, v němž výdělečná činnost znovu vznikla.

Praktický příklad: Penzista Novák pobírá starobní důchod v plné výši od 1. února 2010 a pořád přitom pracuje. Protože uplynulo již 720 dní, tak si pan Novák třeba 8. února 2012 na místně příslušné OSSZ dle místa bydliště zažádá o zvýšení důchodu. Protože uplynulo 2 x 360 dní, tak se bude procentní část důchodu zvyšovat o 0,8 %. Měsíční penze pana Nováka činí 12 270 Kč (základní výměra důchodu 2 270 Kč a procentní výměra důchodu 10 000 Kč). Procentní část důchodu se zvýší o 80 Kč (10 000 Kč x 0,8 %). Celkový důchod pak bude 12 350 Kč.


Když už nepracuji?


Penzisté, kteří výdělečnou činnost již ukončili, si mohou požádat o zvýšení důchodu po 360 dnech výdělečné činnosti.

Praktický příklad: Penzista Černý pobírá starobní důchod od 20. listopadu 2010. Od 20. listopadu 2010 do 31. ledna 2012 pracoval. Přestože získal pan Černý prací více než 360 dní, tak se mu procentní část důchodu zvýší pouze o 0,4 %. Započítává se pouze celých ukončených 360 dní. Pan Černý má důchod 11 270 Kč (základní výměra 2 270 Kč + 9 000 Kč). Důchod se mu zvýší o 36 Kč (9 000 Kč x 0,4 %). Celkový důchod pana Černého bude 11 306 Kč.


Pobíráte poloviční důchod?


Důchodci, kteří si nechali vyplácet důchod v poloviční výši, mají nárok na zvýšení důchodu o 1,5 % za každých 180 dní výdělečné činnosti. Když tedy penzistovi vyšel důchod ve výši 11 600 Kč, tak poloviční důchod činí 5 800 Kč. Kdo pobírá poloviční důchod, ten si může požádat o zvýšení důchodu, jakmile získá 180 dní výdělečné činnosti.


Důchod se automaticky nezvýší


Penzisté, kteří splní zákonné podmínky pro zvýšení důchodu, si musí o zvýšení důchodu sami požádat. Důchod se automaticky nikomu nezvýší. Zvýšení důchodu se provádí pouze na základě vlastní žádosti občana. Stačí se tedy dostavit na místně příslušnou OSSZ dle místa bydliště.


Co je nejvýhodnější?


Při dosažení důchodového věku mají tedy penzisté několik možností:


  • Pracovat na procenta. Tedy i po dosažení důchodového věku nadále pracovat a do důchodu odejít později. Za každých odpracovaných 90 kalendářních dní po dosažení důchodového věku se zvyšuje procentní výměra důchodu o 1,5 % výpočtového základu.
  • Pobírat poloviční důchod a pracovat. Nechat si přiznat poloviční důchod a za každých 180 odpracovaných dní si zvýšit procentní část penze o 1,5 %.
  • Pobírat plný důchod a pracovat. Třetí možnost je výjvýhodnější. Pobírat současně důchod v plné výši a mzdu je finančně nejvýhodnější. I v tomto případě lze totiž požádat o zvýšení důchodu. Navíc není člověk nucen odpracovat stanovenou dobu (vždy 180 dní), jako u polovičního důchodu. Předchozí dvě možnosti se finančně vyplatí až po delší době. V prvních měsících se získá potřebný finanční náskok, neboť celkový měsíční příjem je nejvyšší. Právě v prvních letech důchodu si přitom penzisté nejvíce důchod užijí.


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.