S čím mají OSVČ počítat při platbě zdravotního pojištění?

02.05.2012 | , Finance.cz
DANĚ


Na rozdíl od daně z příjmu fyzických osob, musí OSVČ zdravotní pojištění platit každý měsíc. Alespoň v minimální výši musí být zdravotní pojištění zaplaceno vždy, jinak hrozí předepsání penále. Současně mají OSVČ vůči své zdravotní pojišťovně několik povinností, jejichž nesplnění znamená předepsání pokuty. Na co si dát pozor?

Placení zdravotního pojištění je potřeba věnovat dostatečnou pozornost. Jinak hrozí OSVČ penále nebo pokuta. Zdravotní pojištění je pro všechny OSVČ povinnou daní. Když není zdravotní pojištění včas zaplaceno ve správné výši, tak je předepsáno penále. Sazba penále přitom činí 0,05 % denně z dlužného pojistného. I penále vymáhají zdravotní pojišťovny exekučně. Mimo penále může OSVČ obdržet platební výměr na pokutu, třeba i na 50 tisíc Kč. Pokuty udělují zdravotní pojišťovny OSVČ za neplnění zákonných povinností. Výše pokuty je individuální a přihlíží se k historii plátce.

Na jaké hlavní povinnosti v praxi OSVČ zapomínají?

  • Odevzdat Přehled o příjmech a výdajích v řádném termínu.
  • Oznámit přiznání důchodu, pobírání mateřské nebo rodičovského příspěvku. Tyto skutečnosti jsou důležité, aby bylo zdravotní pojištění placené za pojištěnce státem.
  • Určit hlavní a vedlejší činnost, když občan je současně zaměstnancem i OSVČ.
  • Spolupracovat při provádění kontroly ze strany zdravotní pojišťovny.

Začátek podnikání a platba zdravotního pojištění

Někteří začínající živnostníci se nesprávně domnívají, že zdravotní pojištění se doplatí jednorázově za celý rok, stejně jako daň z příjmu fyzickýh osob. Není tomu tak. Zdravotní pojištění musí být placeno každý měsíc. Kolik OSVČ odvede na účet své zdravotní pojišťovny každý měsíc, závisí, jakého zisku dosáhla v uplynulém roce. V prvním roce se zdravotní pojištění odvádí vždy alespoň v minimální výši. Na začátku podnikání mají tedy OSVČ dvě možnosti: platit měsíční zálohy v minimální výši nebo si určí výši zálohy samy. V roce 2012 činí minimální výše zdravotního pojištění 1 697 Kč. Zdravotní pojištění musí OSVČ odvést na účet své zdravotní pojišťovny vždy do 8. dne následujícího měsíce.

Jak předejít penále?

  • Na platbu měsíčního záloh na zdravotní pojištění si zřídit na celý rok trvalý příkaz k úhradě s termínem splatnosti do 8 dne následujícího měsíce. Aby např. záloha za leden byla zaplacena do 8. února.
  • Po odevzdání Přehledu o příjemech a výdajích za uplynulý rok změnit trvalý příkaz k úhradě dle dosaženého zisku v minulém roce.

Praktický příklad: OSVČ pan Černý dosáhne za rok 2012 zisku 500 tisíc Kč. V roce 2012 bude platit měsíční zálohy 2 000 Kč (leden a únor) a 2 500 Kč (březen až prosinec). V březnu 2013 odevzdá své zdravotní pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích. Celkové pojistné za rok 2012 bude činit 33 750 Kč (500 000 Kč x 50 % x 13,5 %). Na zálohách za rok 2012 bylo zaplaceno 29 000 Kč (2 x 2 000 Kč + 10 x 2 500 Kč). Při odevzdání Přehledu v březnu doplatí pan Černý jednorázově zdravotní pojištění za rok 2012 ve výši 4 750 Kč (33 750 Kč – 29 000 Kč). Novou zálohu ve výši 2 813 Kč (33 750 Kč: 12 měsíců) zaplatí poprvé za březen 2013, tedy do 8. dubna. V průběhu druhé poloviny března tak pan Černý změní trvalý příkaz k úhradě z 2 500 Kč na 2 813 Kč.

Je příjem v letošním roce nižší?

V případě, že měsíční příjmy v letošním roce neodpovídají situaci v loňském roce, tak si může OSVČ na základě vlastní žádosti snížit zálohy na zdravotním pojištění. Tento krok se určitě vyplatí. Při nižším zisku by sice vznikl po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2012 přeplatek. Výhodnější je však platit nižší zálohy již během roku. Aby bylo žádosti vyhověno, tak příjem OSVČ musí v průměru na jeden měsíc v letošním roce být nejméně o jednu třetinu nižší než průměrný měsíční příjem za rok 2011. Nejméně je potřeba posuzovat 3 měsíce. Proto lze poprvé žádat o snížení zálohy na zdravotním pojištění za duben 2012. Nová legislativní úprava v roce 2012 je příznivější. Záloha se totiž snižuje až do měsíce předcházejícího podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013. Ještě v minulém roce bylo potřeba žádat opakovaně, neboť zálohy se snižovaly pouze na 3 měsíce.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ