Jak se liší výpočet vdovského důchodu?

18.07.2012 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Výpočet vdovského důchodu je sice jednotný, ale celková výše penze se liší u pracující vdovy (vdovce) a vdovy (vdovce) pobírající starobní nebo invalidní důchod. Důchody se totiž nesčítají. Jak vysokou penzi má vdova pobírající starobní nebo invalidní důchod?

V případě splnění podmínek má manželka (manžel) nárok na vdovský důchod. Nárok na vdovský důchod není automatický. Vdova (vdovec) má nárok na vdovský důchod po manželovi, jestliže byl zemřelý manžel:

 • a) poživatelem starobního nebo invalidního důchodu, nebo
 • b) splnil ke dni smrti podmínku potřebé doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínky nároku na starobní důchod anebo zemřel následkem pracovního úrazu.

O vdovský důchod je potřeba si písemně požádat na místně příslušné OSSZ. Druh (družka) nemá na vdovský důchod nárok.

Jak vysoký je vdovský důchod?

Vdovský důchod se stejně jako ostatní důchody skládá ze základní a procentní výměry.

 • a) Základní výměra je 2 270 Kč.
 • b) Procentní výměra činí 50 % procentní výměry starobního nebo invalidního pro invaliditu třetího stupně, na který měl nebo by měl nárok zemřelý manžel.

Jestliže však jsou splněny podmínky pro pobírání více důchodů, v našem článku se zaměřujeme na situaci pobírání strarobního nebo invalidního a vdovského důchodu, potom se vyplácí v plné výši pouze ten vyšší a z druhého důchodu se vyplácí polovina procentní výměry.

Praktické příklady

V praxi tak nastávají tři případy výpočtu vdovského důchodu. Při první variantě vdova (vdovec) ještě pracuje, při druhé variantě je vdovský důchod vyšší než starobní a ve třetí variantě je starobní důchod vyšší než vdovský. Vdovský důchod se pobírát jeden rok, déle pouze při splnění zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, dosažení potřebného věku). Když je některá ze zákonných podmínek splněna do dvou let od zániku vdovského důchodu, tak lze pobírání vdovského důchodu obnovit. Dvouletá lhůta se vztahuje na nároky vzniklé v roce 2012. U nároků vzniklých v roce 2011 a dříve je zachována pětiletá lhůta. O obnovu vdovského důchodu je vždy nutné si písemně zažádat na OSSZ.

Pracující vdova

Paní Novotná ještě pracuje, nedosáhla důchodového věku. Její starší manžel již byl v penzi a zemřel v letošním roce. Starobní důchod zemřelého pana Novotného činil 11 500 Kč. Jak vysoký vdovský důchod bude mít paní Novotná?

 • Vdovský důchod paní Novotné se bude skládat ze dvou částí (základní výměry a procentní výměry).
 • Základní výměra vdovského důchodu bude 2 270 Kč.
 • Celkový důchod zemřelého pana Novotného 11 500 Kč se skládal z procentní výměry 2 270 Kč a procentní části 9 230 Kč. Polovina procentní části je 4 615 Kč (9 230 Kč x 50 %).
 • Celkový vdovský důchod paní Novotné bude 6 885 Kč (2 270 Kč + 4 615 Kč).

Vdovský důchod je vyšší než starobní

Ve druhé variantě si vypočítáme celkový důchod paní Svobodové. Paní Svobodová pobírá vlastní starobní důchod 7 270 Kč. Její manžel pobíral starobní důchod 13 270 Kč. Manžel paní Svobodové zemřel v letošním roce, jak vysoký důchod bude paní Svobodobá pobírat?

 • Paní Svobodová bude mít nárok na vdovský i starobní důchod. Vyšší důchod bude pobírat v plné výši a druhý důchod v poloviční výši. Vdovský důchod paní Svobodobé je vyšší, a proto bude pobírat v plné výši vdovský důchod a svůj starobní důchod v poloviční výši.
 • Při porovnání důchodů se posuzují procentní výměry důchodů. Procentní výměra starobního důchodu paní Svobodové činí 5 000 Kč (7 270 Kč – 2 270 Kč), což je méně než vdovský důchod 5 500 Kč ((13 270 Kč – 2 270 Kč) x 50 %).
 • Základní výměru důchodu ve výši 2 270 Kč bude paní Svobodová pobírat pouze jednou.
 • Procentní výměra vdovského důchodu činí tedy 5 500 Kč.
 • Procentní výměra starobního důchodu činí 2 500 Kč (5 000 Kč x 50 %).
 • Celkový důchod paní Svobodobé bude tedy 10 270 Kč (2 270 Kč + 5 500 Kč + 2 500 Kč).

Starobní důchod je vyšší než vdovský

Ve třetí variantě si vypočítáme celkový důchod paní Černé. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod ve výši 9 270 Kč. Paní Černá pobírá vlastní penzi ve výši 9 270 Kč. Jak vysoký důchod celkem bude paní Černá mít?

 • Paní Černá bude mít nárok na vdovský i starobní důchod. Vyšší důchod bude pobírat v plné výši a druhý důchod v poloviční výši. Vdovský důchod paní Svobodobé je nižší, a proto bude pobírat v plné výši starobní důchod a vdovský důchod v poloviční výši.
 • Při porovnání důchodů se posuzují procentní výměry důchodů. Procentní výměra starobního důchodu paní Černé činí 7 000 Kč (9 270 Kč – 2 270 Kč), což je méně než vdovský důchod 3 500 Kč ((9 270 Kč – 2 270 Kč) x 50 %).
 • Základní výměru důchodu ve výši 2 270 Kč bude paní Černá pobírat pouze jednou.
 • Procentní výměra vdovského důchodu je tedy 1 750 Kč (3 500 Kč x 50 %).
 • Procentní výměra starobního důchodu činí 7 000 Kč.
 • Celkový důchod paní Černé bude tedy 11 020 Kč (2 270 Kč + 7 000 Kč + 1 750 Kč).


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.