Mateřská a rodičovská dovolená

21.05.2004 | Elena Ondrová, Finance.cz
FinTriky


Celý tento týden se věnujeme tématu dovolené. Zákoník práce hovoří jako o dovolené také o době mateřské a rodičovské dovolené. Je to ale skutečně doba odpočinku, je zde pojem dovolená oprávněný? To nechme na zvážení jiným…

Téma tohoto týdne: Nepracujte, vezměte si dovolenou

… my se podíváme, na co má novopečená maminka ale i tatínek po narození miminka podle zákona právo. Porodnost neustále klesá a proto i zákonodárci stanovují takové podmínky, které by měli rodičům pomoci. 

Mateřská dovolená
V souvislosti  s porodem  a péčí  o narozené dítě náleží zaměstnankyni  mateřská  dovolená  po  dobu  28 týdnů. Porodí-li žena zároveň dvě  nebo více dětí nebo  jde-li o zaměstnankyni osamělou, náleží jí mateřská dovolená po dobu 37 týdnů.
Na mateřskou dovolenou se zpravidla nastupuje od počátku šestého týdne, nejdříve však od počátku osmého týdne, před očekávaným dnem porodu, který určil lékař.Pozor ale pokud nastoupíte na mateřskou dovolenou později, tj. nevyčerpáte před porodem šest týdnů! Vyčerpáte-li z mateřské dovolené před porodem méně než šest týdnů, protože  porod nastal dříve, než určil lékař, náleží  mateřská dovolená  ode dne  jejího nástupu  až do uplynutí výše stanovené doby. Vyčerpáte-li  však  z mateřské  dovolené před  porodem méně  než šest  týdnů z jiného důvodu,  poskytne se  mateřská  dovolená ode dne porodu jen do uplynutí  22 týdnů,  popřípadě 31  týdnů.
 
Mateřská dovolená v souvislosti s porodem nesmí být nikdy kratší  než 14  týdnů (Jestliže se  dítě narodilo  mrtvé, náleží  zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 14 týdnů.) a  nemůže v  žádném případě  skončit ani být přerušena  před uplynutím  šesti týdnů  ode dne porodu.

Žena na mateřské dovolené pobírá tzv. peněžitou pomoc v mateřství, což je dávka nemocenského pojištění. Na tuto dávku má však nárok pouze v případě, že byla v posledních dvou letech před porodem minimálně 270 dní nemocensky pojištěná. Výše dávky činí 69% z denního vyměřovacího základu z předchozího platu.

Rodičovská dovolená – nejen pro maminku, ale i pro tatínka
K prohloubení péče o dítě je zaměstnavatel povinen  nejen ženě po skončení mateřské dovolené, ale i otci a to již od narození dítěte, poskytnout na jejich žádost rodičovskou dovolenou.  Rodičovská  dovolená  se  poskytuje v rozsahu, o  jaký  rodiče požádají, ne  však déle než  do doby, kdy  dítě dosáhne věku tří let. Mateřskou  a  rodičovskou  dovolenou  jsou zaměstnankyně a zaměstnanec oprávněni čerpat současně.

Převzetí dítěte
Nárok  na  mateřskou  a  rodičovskou  dovolenou  má  též zaměstnankyně  nebo  zaměstnanec,  kteří  převzali  dítě  do  péče nahrazující péči rodičů na  základě rozhodnutí příslušného orgánu. Mateřská  dovolená   se  poskytuje zaměstnankyni  ode dne  převzetí  dítěte   po  dobu  22   týdnů, případně po dobu po dobu 31 týdnů,  nejdéle však do dne,kdy dítě dosáhne věku osmi měsíců. Rodičovská dovolená se poskytuje ode dne převzetí  dítěte  až  do  dne,  kdy  dítě  dosáhne  věku  tří let.

Pomoc státu
Rodičům pečujícím o dítě během mateřské a rodičovské dovolené náleží také některé dávky státní sociální podpory (porodné, rodičovský příspěvek, popř. některé adresné dávky pro sociálně slabší rodiny).
Ve stručnosti se podíváme na rodičovský příspěvek. Na rodičovský příspěvek má rodič nárok, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně pečuje o dítě do 4 let věku nebo do 7 let, je-li dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Při poskytování této dávky není testován příjem rodiny. Podmínka osobní celodenní péče o dítě není splněna, je-li dítě umístěno v jeslích, mateřské škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v měsíci.
Podmínka nároku na rodičovský příspěvek – výdělečná činnost nebo omezený příjem z výdělečné činnosti byla s účinností od 1.1.2004 zrušena. To znamená, že při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny, neboť jeho příjmy nebudou sledovány. Od 1. května 2004 rodičovský příspěvek náleží ve výši 1,54 násobku částky životního minima na výživu a ostatní základní osobní potřeby rodiče. Výše rodičovského příspěvku činí 3 573 korun měsíčně. Pokud je rodičem nezaopatřené dítě, je to částka 3 773 korun.

Návrat do práce
Vrací-li se zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené nebo zaměstnanec po skončení rodičovské dovolené v rozsahu doby, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, zpět do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Vrací-li se žena nebo muž zpět do práce po skončení rodičovské dovolené, nemá již zaměstnavatel povinnost zařadit je na stejnou práci a pracoviště a může mu přidělit jinou práci dle pracovní smlouvy.

Zdroj: Zákoník práce, MPSV

Další finanční tipy a triky najdete na http://www.finance.cz/aktuality.


Články ze sekce: FinTrikyPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.