Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu

30.01.2013 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


V definici podnikání se mimojiné uvádí, že soustavnou činnost provádí podnikatel na vlastní odpovědnost. Otázkou je, mohu skutečně jako zaměstnanec klidně spát s pocitem, že vykonávám závislou činnost a nepodstupuji žádné finanční riziko? Kdy a v jaké výši po mně můj zaměstnavatel může vymáhat zaplacení škody? Mohu se proti této situaci chránit? Jaká forma je pro mě nejlepší?

Podmínky vzniku odpovědnosti zaměstnance za škodu

Proto, aby vznikla odpovědnost zaměstnance za škodu musí být splněny tyto předpoklady:

  • vznik škody - jedním ze základních prvků je, že zaměstnavateli musí vzniknout škoda a to v podobě majetkové újmy, která je vyčíslitelná v penězích. Může se jednat buď o škodu skutečnou, při které došlo ke snížení majetku zaměstnavatele (zničení svěřené věci – např. firemní notebook či telefon) a nebo jinou škodu, kterou může být například ušlý zisk. Tato forma znamená, že v důsledku škodné události se nezvětšil majetek zaměstnavatele, přičemž kdyby k této škodě nedošlo, dalo by se zvětšení majetku předpokládat. Toto je zásadní především proto, že většinou dochází k náhradě především u skutečné škody, neboť ušlý zisk je hůře určitelný.
  • porušení povinností zaměstnance - zde vezměme v potaz především to, že k porušení povinností muselo dojít při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Toto nutně neznamená, že nám zaměstnavatel tyto činnosti uložil, může se jednat o aktivitu, kterou jsme vyvinuli z vlastní iniciativy a nekonáme ji proti výslovnému zákazu zaměstnavatele. Tento pojem není nutně vázaný pracovní dobou. Jedná se také o úkony, které jsou potřebné k výkonu práce před počátkem pracovní doby i po jejím skončení. Nicméně za činnost, která souvisí s plněním pracovních povinností zaměstnance,by nebylo možné považovat například cestu do zaměstnání a zpět.
  • příčinná souvislost - jedná se o skutečnost, kdy porušení povinností zaměstnancem vedlo ke vzniku škody na straně zaměstnavatele.
  • zavinění - odpovědnost zaměstnance může nastat jen tehdy, pokud mu zaměstnavatel prokáže zavinění. Důkazní břemeno tedy leží na straně zaměstnavatele a ten je povinnen dokázat zaměstnancovo zavinění nikoliv, že by zaměstnanec byl povinnen dokázat, že škodu nezavinil. Jedinou vyjímkou je schodek na svěřenýc hodnotách, který je zaměstnanec povinen vyúčtovat a rovněž i ztráty svěřených prostředků.

V jaké výši po mně může zaměstnavatel vymáhat škodu?

Pokud škodu neodčiníme uvedením do předešlého stavu, jsme nuceni v případě obecné odpovědnosti nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu v penězích. Úlevou zde může být, že při škodě způsobené z nedbalosti po nás zaměstnavatel nemůže požadovat více jak čtyřapůlnásobek našeho průměrného měsíčního výdělku a to takového, kterého jsme dosahovali v době před způsobením škody (případ, kdy by nám chtěl zaměstnavatel zpětně zvýšit mzdu, aby získal vyšší náhradu). Co se ale týče škody, která byla způsobena v opilosti, po zneužití jiných návykových látek či úmyslně záchrana v podobě čtyřapůlnásobku mzdy zde neplatí a zaměstnavatel po nás může požadovat i náhradu jiné škody např. v podobě ušlého zisku.

Pokud dojde ke společné odpovědnosti zaměstnanců za škodu, přichází na řadu hrazení škody poměrnou částí dle míry zavinění. A to platí i v případě, že se jedná o spoluzavinění zaměstnatele.

Mohu se proti této situaci chránit?

Kromě obecně prospěšné obezřetnosti a doporučení nekonzumovat alkoholické a jiné návykové látky se zde nabízí možnost využít krytí případné škody třetí stranou – tedy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli.

Při výběru řešení krytí této odpovědnosti musíme vzít v úvahu specifika naší práce. Řídíte motorové vozidlo zaměstnavatele? Převzali jste i s písemným potvrzením notebook či mobilní telefon? Jste vysílání na pracovní cesty po ČR či do zahraničí? Toto všechno ovlivňuje nastavení krytí a může rozhodovat o vašem klidném spánku, či velkém překvapení.

V jaké výši bych měl být krytý?

Zde platí pravidlo čtyřapůlnásobku měsíčního výdělku. Samozřejmě je dobré na toto pamatovat i v případě, že nám bude zaměstnavatelem zvýšen plat či mzda a tuto částku aktualizovat. Celková cena bude ovlivněna nejen rozsahem případů, na které se krytí bude vztahovat, ale také spoluúčastí. Zde je možné vybrat zpravidla z několika variant. Můžeme si například vybrat variantu, kdy při vzniku odpovědnosti škody a povinnosti hradit ji, se spolupodílíme na náhradě spolu s pojišťovnou určitým procentem nebo pro náš větši klid můžeme zvolit možnost, kdy v této situaci platíme vždy konkrétní částku a nikdy více. Zde je náš klid vykoupen vyšším pojistným.vPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.