Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

22.03.2013 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Sjednání pojištění schopnosti splácet je velmi zodpovědným krokem, který banka navíc ocení snížením úrokové sazby. Získáme výhodu hned dvakrát. Nejenže můžeme klidně spát, ale dokonce jsme ukořistili slevu z úroku.

Tento typ produktu, nelze obecně označit za výhodný či nikoliv, musíme vědět jakou variantu využít a co nám toto řešení v případě potřeby zaručuje. Většinou máme možnost vybrat si z několika balíčků. Ty zpravidla obsahují kombinace krytí na smrt, invaliditu, pracovní neschopnost a ztrátu zaměstnání. V případě úmrtí nebo přiznání trvalé invalidity nám pojištění zabezpečí jednorázovou úhradu celkové výše úvěru, za předpokladu pracovní neschopnosti či ztráty zaměstnání za nás pojišťovna hradí za určitých podmínek měsíční splátky.

Úmrtí a krytí neschopnosti splácet

Zásadní výhodou je nezkoumání příčiny smrti. U životních pojištění se můžeme setkat s krytím na různé typy smrti. Často si tak myslíme, že jsme naše blízké pro tuto variantu zabezpečili, avšak máme vybranou variantu smrti například úrazem, či v důsledku dopravní nehody.

Smrt úrazem je zpravidla levnější především proto, že k ní statisticky dochází méně často, ale uvažovat takto v případě krytí hypotečního úvěru by bylo přinejmenším odvážné. Nastane-li tedy v rámci pojištění schopnosti splácet varianta úmrtí, myslí se tím, pokud není upřesněno jinak, z jakékoliv příčiny. Pak tedy máme v situaci, kdy živitel rodiny zemře a tuto službu si platil, jistotu úhrady úvěru. Neměli bychom však zapomínat, že celá částka na úhradu úvěru bude poukázána na účet banky, a tak nám ostatní náklady jako jsou údržba nemovitosti, provoz domácnosti a další neřeší.

Trvalá invalidita

U tohoto krytí je zásadní upozornit, že se myslí invalidita třetího stupně. K neschopnosti doživotně pracovat a platit splátky úvěru však samozřejmě může dojít i při invaliditě nižších stupňů, proto bychom se na tuto variantu neměli bezvýhradně spoléhat a riziko ztráty příjmu a tedy často schopnosti splácet úvěr, bychom měli mít řešené i jiným způsobem například přes rizikové pojištění. Výplata může probíhat i tak, že za nás pojišťovna uhradí prvních 12 splátek a v případě opětovného potvrzení třetího stupně invalidity dojde k jednorázovému splacení zbylé části úvěru.

Krytí při pracovní neschopnosti

Bylo by chybou domnívat se, že jakmile budeme práceneschopní, odpadne nám povinnost platit měsíční splátky úvěru. V pracovní neschopnosti musíme být zpravidla alespoň 60 dní. Rozhodně tedy tento typ pojištění nenahrazuje potřebu vytvářet si rezervu, pokud pracovní neschopnost nastane. Význam má především v tom ohledu, že rezerva, kterou bychom měli mít, pokud se rozhodneme pro hypoteční úvěr, může být nižší. Pakliže nám je uznán nárok na plnění z tohoto produktu, mějme na paměti, že bývá limitován maximálně 12 splátkami, které za nás pojišťovna uhradí.

Pojištění pro případ ztráty zaměstnání

Stejně jako v případě pracovní neschopnosti, je zde často období minimálně 60 dní, po které musíte být bez práce. Limit pro plnění je však většinou přísnější a obvykle můžeme počítat s krytím maximálně šesti měsíčních splátek. V případě, že již takovou variantu sjednanou máte a zaměstnavatel vám navrhne ukončení pracovního poměru dohodou, může vás čekat velmi nemilé překvapení. Představa, že budete mít čas najít si v klidu místo a splátky hypotéky budete mít kryté, se výrazně liší od reality. Důležitým aspektem pro získání plnění v tomto případě je totiž, že ztráta zaměstnání je nedobrovolná, tedy ukončení poměru dohodou nepřipadá v úvahu. Vzhledem k tomu, že máte nárok na plnění až po uplynutí lhůty 60 dní a krytí bývá maximálně po dobu šesti měsíců, zvažte, zde nebude výhodnější si místo placení tohoto typu pojištění dávat stejnou částku stranou a vytvářet pro takový případ rezervu.

Doporučení pro sjednání pojištění schopnosti splácet hypotečního úvěru

  • Nesjednávejte pojištění schopnosti splácet pouze kvůli slevě z úrokové sazby.
  • Nechte si pro jednotlivá krytí vypracovat i nabídky v oblasti soukromého zdravotního pojištění a porovnejte je.
  • Pokud pojištění v rámci úvěru určité varianty nekryje (viz. I. a II. stupeň invalidity) zvažte doplnění v soukromém zdravotním pojištění.
  • Vlastní rezerva je zpravidla výhodnější, než krytí u pojišťovny (viz. pracovní neschopnost či ztráta zaměstnání).
  • Pokud využijete krytí pro ztrátu zaměstnání, mějte na paměti, že se musí jednat o ztrátu nedobrovolnou nikoliv tedy o ukončení pracovního poměru dohodou.

Autor článku

Daniel Pech  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 4.5
Hlasováno: 1 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ