Švýcaři jsou nejspokojenější

14.06.2013 | , Finance.cz
MAKRODATA A EU


Z vyspělých členských zemí OECD jsou nejspokojenější Švýcaři a Skandinávci, jak vyplývá ze studie OECD "„How´s life“. Které aspekty nejvíce ovlivňují spokojenost s životem?

Nejspokojenější se svým životem jsou občané ve svobodných, demokratických a bezpečných zemích s vysokou životní úrovní. Vysoký příjem, nízká nezaměstnanost, kvalitní zdravotnictví a dostupné školství, možnost sebeuplatnění a dobré podmínky pro podnikání, to jsou aspekty, které nejvíce ovlivňují osobní životní spokojenost.

Životní spokojenost hodnocena OECD nezachycuje aktuální pocit štěstí a radosti, ale hodnotí život jako celek. Celková spokojenost občanů se svým životem se hodnotí indexem od 0 do 10. Čím vyšší výsledný index, tím vyšší životní spokojenost.

Nejvíce spokojení jsou Švýcaři, nejméně Maďaři

Přestože všechny členské země OECE jsou vyspělé země, existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi.

  • Nejvíce spokojeni se svým životem jsou Švýcaři (výsledný index 7,8), následují skandinávské země: Norsko (7,7), Island a Švédsko (7,6), Dánsko a Nizozemí (7,5).
  • Životní spokojenost v Česku je v rámci členských zemí pouze mírně podprůměrná a za poslední roky se zvýšila.
  • Nejméně spokojeni se svým životem jsou Maďaři (výsledný index 4,7), Portugalci (5,0), Řekové (5,1) a Turci (5,3).

Velký rozdíl ve vnímání osobní spokojenosti souvisí s dosaženým vzděláním. Občané s vyšším vzděláním jsou obecně spokojenější. Vlivem ekonomické krize se vnímání spokojenosti během posledních let citelně zhoršilo v Řecku, Portugalsku nebo Španělsku.

Pouze peníze nerozhodují

Ve všech zemích na předních místech mají občané velmi dobré možnosti pro sebeuplatnění, prosazení svých záměrů a myšlenek. Současně mají občané dostatek času na rodinu, své koníčky, posezení s kamarády. Průměrná mzda v zemích na předních místech je vysoká, občané tedy mohou cestovat, rovněž životní prostředí je v těchto zemích výborné.

Kvalita života v členských zemích OECD stoupá. Reálné příjmy domácnosti se zvyšují, prodlužuje se střední délka života, vzdělání je dostupnější a zvyšují se možnosti vlastního uplatnění.

Firmy v zemích na předních místech dle "indexu spokojenosti" nabízí dostatek pracovních míst na zkrácené a alternativní úvazky. Rovněž umožňují velkému množství zaměstnanců vykonávat alespoň některé pracovní činnosti z domova. Snaží se zkrátka působit na profesní spokojenost svých zaměstnanců. Když jsou zaměstnanci v pohodě, práce je baví, tak jsou i výkonní, kreativní a inovativní. Nejlepší zaměstnanci potřebují i dostatek času na jiné než pracovní aktivity. Ve vyspělých zemích platí, že úspěšní zaměstnanci rozhodně nemyslí celý den na svoji práci. Naopak. Kvalitní odpočinek, čas na rodinu a zábavu je nesmírně důležitý i pro kvalitní pracovní výkon.

Co mají Švýcarsko a země Skandinávie společného?

Zatímco v některých ohledech je život ve Švýcarsku a zemích Skandinávie odlišný, např. ve Švýcarsku jsou relativně nízké daně, v zemích Skandinávie vysoké, přesto mají tyto země řadu společných ukazatelů.

Pro země na předních místech je společné, že mzdy a platy jsou i v rámci členských zemí OECD nadprůměrné, životní prostředí je krásné a legislativou dostatečně chráněno, podnikatelské podmínky jsou výborné a veřejná správa skvěle funguje, občané mají radost z nízké kriminality a korupce, nezaměstnanost je v rámci zemí OECD podprůměrná, stejně tak počet odpracovaných hodin zaměstnanci během roku, národní ekonomika je stabilní, občané vzdělaní a všechny země věnují dostatek finančních prostředků na vývoj a výzkum.

"Index spokojenosti" v členských zemích OECD

Země

Index

Země

Index

Švýcarsko

7,8

Velká Británie

6,8

Norsko

7,7

Německo

6,7

Island

7,6

Francie

6,6

Švédsko

7,6

Chile

6,5

Dánsko

7,5

ČR

6,3

Nizozemí

7,5

Španělsko

6,3

Rakousko

7,4

Slovinsko

6,1

Kanada

7,4

Japonsko

6,0

Finsko

7,4

Korea

6,0

Mexiko

7,3

Polsko

5,9

Austrálie

7,2

Slovensko

5,9

Nový Zéland

7,2

Itálie

5,8

Izrael

7,1

Estonsko

5,4

Irsko

7,0

Turecko

5,3

Lucembursko

7,0

Řecko

5,1

USA

7,0

Portugalsko

5,0

Belgie

6,9

Maďarsko

4,7

 

Pramen: OECD „How´s Life?: Life satistaction“Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: MAKRODATA A EU