Novinky k přiznání k dani z nemovitých věcí

23.01.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Jako jediné se podává přiznání k dani z nemovitých věcí (dříve k dani z nemovitostí) dopředu. Pokud jste koupili či zdědili v minulém roce nemovitost, máte do konce ledna povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí pro rok 2014. Jaké novinky by vám v této souvislosti neměly uniknout?

Daň z nemovitých věcí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí (dále jen „DZNV“. Změnami v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku byl nahrazen i pojem nemovitá věc. Tím došlo od 1. 1. 2014 i ke změně názvu zákona ze zákona o dani z nemovitostí na zákon o dani z nemovitých věcí. Rozhodným dnem pro daň z nemovitých věcí je vždy první leden. Změny způsobené novelizací zákona od 1. 1. 2014 je tak nutné zohlednit již při přípravě přiznání k dani z nemovitých věcí 2014, které mají poplatníci daně povinnost podat do konce ledna.

Změny pojmů a názvosloví

Novelizace zákona mění některé pojmy a názvosloví, které vyplývají z nových pojmů občanského zákoníku. Kromě výše uvedené změny pojmu nemovitosti je dále nově upraven předmět daně z nemovitých věcí, který je rozdělen na daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Předmětem daně ze staveb a jednotek je pak zdanitelná stavba (tj. budova podle katastrálního zákona nebo vybraná inženýrská stavba uvedená v příloze DZNV) nebo jednotka. Předmětem daně ze staveb a jednotek tak již nejsou stavby jako např. nekryté bazény, požární nádrže či plošné stavby, které se nacházejí na jiných druzích pozemků než je druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří nebo zpevněná plocha.

Nový občanský zákoník zavedl i do DZNV místo pojmu byt pojem jednotka. Jednotka zahrnuje byt a podíl na společných částech nemovité věci, do které náleží i pozemek, na němž byl dům zřízen.

Změna osoby poplatníka

Poplatníky daně z nemovitých věcí se u nemovitých věcí, tvořících jmění těchto fondů, nově stávají podílové fondy, svěřenské fondy a fondy obhospodařované penzijními společnostmi. Vzniká jim tedy povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2014.

Rozšířením okruhu poplatníků v návaznosti na nový občanský zákoník se poplatníky dále stávají:

  • pachtýř,
  • stavebník u pozemků u pozemků zatížených právem stavby.

 

Pacht upravuje nový občanský zákoník a jedná se o smluvní vztah podobný nájmu. U pachtu se ale na rozdíl od nájmu předpokládá, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos. Pachtýř je u pachtu osoba, která má od propachtovatele věc k dočasnému užívání a požívání a platí propachtovateli pachtovné.

Po zavedení pravidla, že stavba je součástí pozemku a nemůže mít tudíž rozdílného vlastníka, zavádí nový občanský zákoník pojem právo stavby. Jedná se o nemovitou věc, věcné právo stavebníka mít stavbu a pozemek jiného vlastníka. Právo stavby zahrnuje buď právo vybudovat stavbu na ještě nezastavěném pozemku, nebo mít již zřízenou stavbu. Poplatníkem daně z nemovitých věcí je tak v návaznosti na výše uvedené stavebník.

Nepatrné zvýšení daně u určitých bytů

Poplatníkům daně z nemovitých věcí, kteří vlastní kromě bytu či nebytového prostoru a podílu na společných částech domu i podíl na společném pozemku přesahujícím zastavěnou plochu domu nebo na pozemku, který je užíván s jednotkou a je ve vlastnictví všech vlastníků jednotek v domě se daň z nemovitých věcí od 1. 1. 2014 nepatrně zvýší. Stane se tak v důsledku použití zvýšeného koeficientu 1,22 (pro rok 2013 byl používán koeficient 1,20) pro stanovení upravené podlahové plochy a tím zvýšení základu daně a samotné daně ze staveb a jednotek. Přesahující pozemek pak již není předmětem daně z pozemků. Tato změna ale poplatníka daně nijak administrativně nezatíží. Za předpokladu, že nedojde k jiným změnám, není totiž nutné podávat daňové přiznání. Přepočet daně provede správce daně a její novou výši sdělí poplatníkovi rozhodnutím (hromadným předpisným seznamem nebo platebním výměrem).

Další změny

Ke snížení daňové povinnosti spojené s povinností podat daňové přiznání dochází v následujících případech:

  • u vlastnictví pozemků, jejichž povrch je zpevněn vlečkou,
  • u vlastnictví vícepodlažních staveb pro podnikání,
  • v případě vlastnictví pozemků určených k zastavění zdanitelnými stavbami osvobozenými od daně ze staveb (stavby vodáren, úpraven vody, kanalizačních zařízení, rozvodných zařízení, staveb pro veřejnou dopravu).

 Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.