Jak eliminovat negativní dopad změn u výdajových paušálů?

04.03.2014 | , Finance.cz
DANĚ


V rámci přípravy přiznání k dani z příjmů fyzických osob u podnikatelů za rok 2013 je nutné si připomenout negativní změny v oblasti výdajových paušálů, které musíme v daňovém přiznání poprvé zohlednit. Koho tyto změny nejvíce postihnou a jak eliminovat jejich negativní dopad, informuje následující článek.

Výdajový paušál versus skutečné výdaje

Příjmy dosažené z podnikání se pro výpočet konečné daňové povinnosti snižují o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení. Je již na každém podnikateli, zda uplatní výdaje skutečné (prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů) nebo uplatní výdajové paušály.

Výdajové paušály jsou pro OSVČ vhodným nástrojem k optimalizaci jejich daňové povinnosti, pokud mají nízké náklady na jejich podnikání. Řada podnikatelů je využívá z důvodu jejich administrativní nenáročnosti, není nutné vést daňovou evidenci nebo účetnictví. OSVČ je dle § 7 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) povinna vždy vést záznamy o příjmech a evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s podnikáním. I v případě uplatňování výdajů paušálem by si měl poplatník vést evidenci skutečných výdajů, aby věděl, která z variant se mu při uplatňování výdajů více vyplatí.

Uplatnění výdajů paušálem

Výdajový paušál lze dle druhu příjmů využít v následující výši:

 • 80 % u příjmů z řemeslných živností, dále z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • 60 % u příjmů ze živností kromě živností řemeslných,
 • 40 % u příjmů z jiného podnikání podle zvláštních právních předpisů, z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového či jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem, příjmů z výkonu nezávislého povolání, příjmů znalců, tlumočníků, zprostředkovatelů kolektivních sporů, příjmů insolvenčních správců,
 • 30 % příjmů z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.

Změny platné od zdaňovacího období roku 2013

Od zdaňovacího období roku 2013 došlo k omezení uplatnění paušálních výdajů ve výši 40 % a 30 %. Výdajový paušál 40 % lze uplatnit do maximální výše 800 tisíc Kč, u výdajového paušálu 30 % je stanovena maximální částka pro uplatnění na 600 tisíc Kč. Omezení se tak dotkne těch podnikatelů, kteří v roce 2013 dosáhli příjmů z podnikání vyšších než 2 mil. Kč. U paušálních výdajů ve výši 80 % a 60 % žádná maximální hranice pro uplatnění stanovena není, v jejich aplikaci nedošlo k žádné změně.

Další, pro poplatníka také negativní změnou, je zrušení možnosti uplatnění slevy na manželku a daňového zvýhodnění na dítě. Tato změna se uplatní pouze za předpokladu, že veškeré příjmy poplatníka, uváděné v daňovém přiznání, jsou z podnikání a jsou u nich uplatňovány výdaje paušálem. U poplatníků s příjmy z více druhů činností (např. z podnikání a ze zaměstnání), neumožňuje zákon uplatnění slevy na manželku a daňové zvýhodnění na děti jen tehdy, pokud součet základů daně s využitím paušálních výdajů bude vyšší než 50 % celkového základu daně.

Koho se změna nejvíce dotkne

Výše uvedené změny, které mohou zvýšit daňovou povinnost poplatníků o nemalé částky, se bohužel nejvíce dotknou rodin s dětmi, především v následujících případech:

 • jeden z rodičů podniká a druhý je na mateřské či rodičovské dovolené,
 • jeden z rodičů podniká a druhý z rodičů je během zdaňovacího období nezaměstnaný a veden na úřadu práce,
 • jeden rodičů podniká a druhý pobírá invalidní důchod,
 • oba rodiče podnikají.

Možnosti daňové optimalizace

Pokud jste v minulých letech uplatňovali paušální výdaje a nyní zjistíte, že to pro vás v daňovém přiznání za rok 2013 díky negativním změnám nevýhodné, je vždy vhodné v rámci daňové optimalizace zvážit jiné postupy při zdanění, které jsou umožněny zákonem. Jedná se např. o:

 • přechod z paušálních výdajů na skutečné,
 • aplikací institutu spolupracujících osob dle § 13 ZDP, kdy spolupracující osoba si může uplatnit daňové zvýhodnění na děti,
 • uplatnění daňového zvýhodnění na děti na druhého z rodičů, který neuplatňuje výdaje paušálem.

Autor článku

Veronika Tomanová  


Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚ