EU: DPH v roce 2014

10.03.2014 | , Finance.cz
DANĚ


Celkové daňové zatížení v členských zemích EU je vyšší než ve vyspělých mimoevropských zemích, jedním z hlavních důvodů jsou vysoké sazby daně z přidané hodnoty.

Ve většině členských zemí EU je základní sazba DPH 20 % a více, v mimoevropských zemích je často nižší než 10 %. Např. v Kanadě a Japonsku pouze 5 %, v Singapuru 7 %, ve Švýcarsku a Lichtenštejnsku 8 %, v Austrálii a Koreji 10 %. Kvůli rok od roku vyšším sazbám DPH musí Evropané šáhnout při každodenních nákupech hlouběji do kapsy, neboť konečnými plátci DPH jsou právě spotřebitelé.

V USA není DPH zavedena

Ve Spojených státech Amerických není dokonce DPH zavedena, je však zavedena prodejní daň, která je plně v kompetenci jednotlivých amerických států. V jednotlivých amerických státech je tak odlišné zdanění. Ve většině států je zavedena všeobecná prodejní daň i speciální prodejní daň stanovená kraji. Prodejní daň je však v USA výrazně nižší než DPH v EU, neboť v naprosté většina amerických států se pohybuje do 10 %. V některých amerických státech není prodejní daň vůbec stanovena (např. Delawere, Montana, Oregon nebo New Hampshire).

Nejvíce zvýšilo DHP Maďarsko

Vyšší sazba DPH snižuje kupní sílu mezd a platů. Zvyšování DPH je přitom v EU v posledních letech moderní. Během posledních let zvýšilo základní sazbu DPH více než polovina zemí EU, přičemž se samozřejmě zvyšuje i snížená sazba DPH. Evropským trendem je zvyšování nepřímých daní, protože vyšší nepřímé daně mají na podnikatelské prostředí méně nepříznivý dopad než vyšší zdanění práce a vyšší zdanění firem. Od roku 2008 některé evropské země zvýšily DPH o několik procentních bodů (nejvíce Maďarsko, v letech 2009 až 2014 o 7 %). Další méně viditelným legislativním opatřením mimo zvyšování sazeb DPH je v některých zemích přesouvání některého zboží nebo služeb původně spadajících do nižší sazby daně do horní sazby daně z přidané hodnoty.

Vývoj sazeb DPH v Česku (v %)

Období Základní sazba DPH Snížená sazba DPH

od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1994

23

5

od 1. 1. 1995 do 30. 4. 2004

22

5

od 1. 5. 2004 do 31. 12. 2007

19

5

od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2009

19

9

od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2011

20

10

od 1. 1. 2012 do 31.12.2012

20

14

od 1.1.2013

21

15

Základní sazba DPH je nejvyšší v Maďarsku

V lednu 2014 se základní sazba DPH v členských zemích EU pohybuje od 15 % (Lucembursko) po 27 % (Maďarsko). V minulých letech nebylo v Evropě ničím výjimečným, když se sazby DPH měnily během roku.

  • Nejvyšší sazba DPH je v Maďarsku (27 %), Dánsku, Chorvatsku, Švédsku (25 %), Rumunsku a Finsku (24 %), Řecku, Irsku, Polsku, Portugalsku (23 %).
  • Můžeme říci, že průměrná základní sazba DPH je z ze zemí EU v Itálii, Slovinsku (22 %), Belgii, Česku, Španělsku, Lotyšsku, Litvě a Nizozemí (21 %).
  • Nejnižší sazba DHP z členských zemí je Bulharsku, Estonsku, Rakousku, Slovensku, Velké Británii (20 %), Francii (19,6 %), Německu a Kypru (19 %), Maltě (18 %) a Lucembursku (15 %).

Tři sazby DPH nejsou ničím výjimečným

V přiložené tabulce máme uvedenu základní sazbu DPH v zemích EU v letech 2004, 2009 a 2014, dále potom sníženou sazbu DPH v roce 2014. Na vývoji základní sazby DPH je názorně vidět, že trendem je zvyšování daňové zátěže. Zejména během ekonomické krize nabralo zvyšování DPH v Evropě na oblibě. Pouze v Dánsku je zavedena jednotná sazba DPH, v ostatních členských zemích EU je mimo základní sazbu DPH zavedena rovněž snížená sazba DPH, v některých zemích je zavedeno více snížených sazeb DPH. Přitom je v některých zemích zavedena i nulová sazba DPH. Snížená 15% sazba DPH je v Česku nejvyšší ze zemí EU.

Sazby DPH v členských zemích EU k 1. lednu 2014 (v %)

Země Základní sazba DPH 2004 Základní sazba DPH 2009 Základní sazba DPH 2014 Snížená sazba DPH 2014

Maďarsko

25

20

27

5 a 18

Dánsko

25

25

25

x

Chorvatsko

22

22

25

5 a 13

Švédsko

25

25

25

6 a 12

Rumunsko

19

19

24

5 a 9

Finsko

22

22

24

10 a 14

Řecko

18

19

23

6,5 a 13

Irsko

21

21,5

23

4,8 a 9 a 13,5

Polsko

22

22

23

5 a 8

Portugalsko

19

20

23

6 a 13

Itálie

20

20

22

4 a 10

Slovinsko

20

20

22

9,5

Belgie

21

21

21

6 a 12

Česko

22

19

21

15

Španělsko

16

16

21

4 a 10

Lotyšsko

18

21

21

12

Litva

18

19

21

5 a 9

Nizozemí

19

19

21

6

Bulharsko

20

20

20

9

Estonsko

18

20

20

9

Rakousko

20

20

20

10

Slovensko

19

19

20

10

Velká Británie

17,5

15

20

5

Francie

19,6

19,6

19,6

2,1 a 5,5 a 10

Německo

19

19

19

7

Kypr

15

15

19

5 a 9

Malta

18

18

18

5 a 7

Lucembursko

15

15

15

3 a 6 a 12

Prameny: European Commission, Taxation and Customs Union "VAT Rates Applied in the Member Statest of the European Union at January 2014"Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DANĚPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.