Kupní síla průměrné mzdy ve světě

30.04.2014 | , Finance.cz
DANĚ


V západoevropských zemích jsou vyšší průměrné mzdy než ve východní Evropě, současně jsou zde však vyšší životní náklady. Při porovnání průměrné mzdy v paritě kupní síly jsou tak rozdíly mezi zeměmi OECD nižší než při porovnání pouze hrubých mezd.

Jakékoliv porovnání životní úrovně mezi vyspělými zeměmi se provádí pomocí průměrných údajů, proto je potřeba s těmito údaji tak pracovat a správně je interpretovat. Individuální situace jednotlivých rodin může být od průměru značně odlišná. Porovnání životní úrovně mezi členskými zeměmi OECD dle průměrné mzdy v paritě kupní síly je však velmi zajímavé, neboť zohledňuje i cenové rozdíly. Výše dosahované mzdy se liší dle vykonávané profese, místa výkonu dané práce, dosaženého vzdělání a dalších ukazatelů. Místo výkonu práce je velmi důležité ve všech zemích OECD. Sjednaná mzda za stejnou práci se mnohdy výrazně liší i v Česku, kde jsou mzdové rozdíly jedny z nejnižších, mezi městy na světě jsou mzdové rozdíly ještě výraznější než v Česku.

V paritě kupní síly jsou rozdíly nižší

Průměrná hrubá roční mzda ve Švýcarsku je 6,6krát vyšší než v Česku, v paritě kupní síly je však průměrná roční mzda ve Švýcarsku vyšší 2,9krát. Ceny zboží a služeb jsou v Česku levnější než ve Švýcarsku, životní náklady jsou nižší. Z tohoto důvodu je v přiložené tabulce uvedena roční průměrná mzda v členských zemích OECD paritě kupní síly. Tento ukazatel zohledňuje i rozdíly v cenových hladinách jednotlivých zemí.

Kde jsou průměrné mzdy nejvyšší?

V paritě kupní síly (v PPP dolarech) jsou rozdíly mezi členskými zeměmi OECD nižší než při porovnání hrubých mezd, jak vyplývá z dat OECD za rok 2013.

Při zohlednění cen zboží a služeb má průměrná mzda nejvyšší kupní sílu ve Švýcarsku (64 298 $), Norsku (59 548 $), Nizozemí (58 252 $), Lucembursku (57 591 $) a Belgii (56 171 $).

Nejnižší kupní síla průměrné mzdy je v Mexiku (12 501 $), Chile (18 989 $), Slovensku (19 716 $) a Estonsku (21 217 $).

V mimoevropských zemích je nižší zdanění

Poměrně značné jsou v členských zemích OECD i rozdíly ve zdanění. Hrubá a čistá mzda se liší u všech zaměstnanců. V mimoevropských zemích je rozdíl nižší než v evropských zemích. Z hrubé mzdy odvádí zaměstnanci daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění. Největší rozdíly mezi evropskými a mimoevropskými zeměmi jsou právě u povinného pojistného, které je v Evropě vyšší. Ještě výraznější jsou potom rozdíly ve výši povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Všechny státní dávky jsou v Evropě vyšší, finanční náročnost na financování je důvodem vyššího povinného pojistného. Důchody, podpora v nezaměstnanosti nebo nemocenské dávky jsou v mimoevropských zemích nižší.

  • Hrubá a čistá mzda se u zaměstnanců liší, mnohdy i když mají stejný příjem. Záleží na množství uplatněných daňových slev nebo nezdanitelných položek.
  • Pouze při využití základní daňové slevy na poplatníka (nebo nezdanitelné položky, situace v jednotlivých zemích je rozdílná) se průměrná hrubá a čistá mzda zaměstnance nejvíce liší v Belgii (o 42,6 %), Německu (o 39,6 %), Dánsku (o 38,6 %), Maďarsku (o 34,5 %), Rakousku (o 34,3 %) a Slovinsku (o 33,1 %).
  • Nejméně se průměrná hrubá mzda od čisté mzdy zaměstnance, kterou obdrží na svůj bankovní účet, liší v Chile (o 7,0 %), Mexiku (9,8 %), Koreji (o 13,4 %), Izraeli (o 16,7 %) a Novém Zélandu (o 16,9 %).

 

Evropské sociální systémy jsou při porovnání s ostatními vyspělými zeměmi světa vysoké, a to vyžaduje vyšší zdanění. V USA, Koreji, Austrálii nebo Kanadě jsou občané více odkázáni sami na sebe a svoji rodinu.

Vydělávat ve Švýcarsku, zdanit v Chile a utrácet v Mexiku

Jak mít co nejvyšší životní úroveň? Jednou z možností je vydělávat ve Švýcarsku nebo Norsku, tedy zemích s nejvyššími hrubými mzdami na světě. Příjmy zdanit v Chile nebo Koreji, tedy členských zemí OECD s nízkým zdaněním práce a čisté příjmy následně utrácet v Mexiku, kde je z členských zemí nejlevněji.

Průměrná roční mzda v paritě kupní síly (rok 2013)

Země

Průměrná mzda

(v PPP dolarech)

Švýcarsko

64 298 $

Norsko

59 548 $

Nizozemí

58 252 $

Německo

57 818 $

Lucembursko

57 591 $

Belgie

56 171 $

Austrálie

52 639 $

Dánsko

51 772 $

Velká Británie

51 255 $

Rakousko

50 322 $

USA

48 463 $

Japonsko

47 771 $

Korea

47 075 $

Finsko

46 748 $

Švédsko

45 388 $

Island

44 883 $

Francie

43 984 $

Irsko

40 175 $

Itálie

39 430 $

Kanada

38 948 $

Španělsko

38 278 $

Nový Zéland

36 381 $

Izrael

32 419 $

Řecko

31 892 $

Slovinsko

29 528 $

Turecko

29 436 $

Portugalsko

28 696 $

Polsko

22 968 $

Maďarsko

22 930 $

Česko

22 460 $

Estonsko

21 217 $

Slovensko

19 716 $

Chile

18 989 $

Mexiko

12 501 $

Pramen: OECD Tax Database, Part I. Taxation of Wage Income (2013), Table I.7.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát