Rodičovský příspěvek v deseti číslech

25.08.2014 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Finanční zajištění rodin s malými dětmi je v Česku v mezinárodním srovnání vysoké. Rodičovská dovolená je dlouhá a rodičovský příspěvek vysoký. Co je dobré vědět o rodičovském příspěvku?

Rodičovský příspěvek je nastaven pružně. Rodiče si sami zvolí, jak dlouho budou rodičovský příspěvek pobírat a podle toho se upraví jeho výše. Rodičovský příspěvek navazuje na výplatu mateřské a na rozdíl od mateřské není potřeba splnit speciální zákonné podmínky. O rodičovský příspěvek se žádá na místně příslušném úřadu práce, odboru státní sociální podpory. Podívejme se na deset vybraných důležitých údajů v roce 2014.

1 dítě

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině. Nejdéle do 4 let věku tohoto dítěte. Rodičovský příspěvek přitom náleží vždy pouze na jedno dítě. I když je tedy maminka na rodičovské dovolené se starším dvouletým dítětem a narodí se druhé dítě, tak bude maminka pořad pobírat rodičovský příspěvek jenom jednou. Vždy na nejmladší dítě. Rodičovský příspěvek nelze pobírat na dvě děti současně, i když jsou obě mladší čtyř let.

2 rodiče

Rodiče mají možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku a tím i jeho měsíční výše, jestliže splňuje alespoň jeden z rodičů podmínku účasti na nemocenském pojištění. Pro účely volby délky pobírání rodičovského příspěvku se tedy posuzuje účast na nemocenském pojištění obou rodičů. Přestože tedy např. maminka nesplňuje účast na nemocenském pojištění, neboť je delší dobu v evidenci na úřadu práce, ale podmínku pojištění splňuje otec, tak bude mít rodina možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku. Během pobírání rodičovského příspěvku se mohou rodiče vystřídat. Nejdříve může tedy být na rodičovské dovolené matka dítěte a pobírat rodičovský příspěvek, následně může matku vystřídat otec dítěte.

3 měsíce

Změnit výši rodičovského příspěvku je možné pouze jedenkrát za tři měsíce. I v případě, že se rodiče během pobírání rodičovského příspěvku vystřídají.

3 roky

Nejčastěji se v praxi pobírá rodičovský příspěvek tři roky. Během těchto tří let čerpá matka dítěte u svého zaměstnavatele rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená navazuje na mateřskou dovolenou. Zaměstnavatel je povinen zaměstnankyni (zaměstnanci) poskytnout rodičovskou dovolenou v rozsahu, v jakém si požádá, nejdéle však do tří let věku dítěte.

4 roky

Jestliže nesplňuje ani jeden rodič podmínku pojištění a rodiče nemají možnost volby délky pobírání rodičovského příspěvku, potom se pobírá rodičovský příspěvek po dobu čtyř let.

4 doklady

Žádost o rodičovský příspěvek se podává na místně příslušném úřadu práce. K žádosti o rodičovský příspěvek je potřeba doložit čtyři tiskopisy a doklady: občanský průkaz žadatele, rodný list dítěte, vyplněná žádost o rodičovský příspěvek na předepsaném tiskopise a potvrzení o denním vyměřovacím základu na předepsaném tiskopisu. Poslední doklad slouží k prokázání výše příjmů a účasti na nemocenském pojištění, aby mohla být provedena volba délky pobírání rodičovského příspěvku.

46 hodin

I během pobírání rodičovského příspěvku může být dítě do dvou let v jeslích nebo obdobném zařízení. Podmínka osobní celodenní péče je splněna, pokud měsíčně dítě do dvou let navštěvuje jesle nebo obdobné zařízení maximálně 46 hodin měsíčně. U dětí starších dvou let se již docházka do uvedených zařízení nesleduje.

3 800 Kč a 7 600 Kč

U čtyřleté varianty rodičovského příspěvku, která přichází do úvahy např. v případě, že oba rodiče jsou v evidenci na úřadu práce nebo oba rodiče studují, činí v prvních devíti měsících rodičovský příspěvek 7 600 Kč a následující měsíce 3 800 Kč měsíčně.

11 500 Kč

Maximální výše rodičovského příspěvku je omezena. Maximálně může rodičovský příspěvek dosahovat 11 500 Kč. Na maximální rodičovský příspěvek dosáhne rodič, jehož hrubá měsíční mzda přesahuje cca 16 500 Kč.

220 000 Kč

Souhrnná výše rodičovského příspěvku činí za všechny měsíce jeho pobírání 220 tisíc Kč. Jestliže si rodiče volí délku rodičovského příspěvku, tak při vyšším měsíčním rodičovském příspěvku bude rodičovský příspěvek vyplácen kratší dobu.

Pro přiznání rodičovského příspěvku není potřeba splnit žádné podmínky ohledně příjmu. Nárok na rodičovský příspěvek mají všichni rodiče, kteří budou osobně pečovat o dítě do 4 let věku. Příjem není u rodičovského příjmu testován. Oba rodiče mohou mít tedy i roční miliónový příjem a rodina bude mít nárok na tuto státní dávku. Jeden z rodičů bude pobírat rodičovský příspěvek.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKY