Konec neprůhledným praktikám zprostředkovatelů udělají samotné pojišťovny

15.12.2014 | , Finance.cz
POJIŠTĚNÍ


Kvalita a hlavně objektivita finančního zprostředkování vždy byla velmi diskutovaným tématem a prodej produktů nevýhodných pro klienta, zároveň však s tučnou provizí pro poradce, palčivou otázkou.

V oblasti investičního životního pojištění je lákadlo díky vysokým zálohovým provizím pro nekvalitní prodejce obzvláště silné. Problému přispívá i nízká angažovanost samotných klientů. I když 85 % klientů subjektivně uvádí, že je produkt srozumitelný (STEM/MARK duben 2014), ve skutečnosti o jeho podstatě a účelu vědí jen to, co jim vyprávěl poradce. Když dojde na to, jaká rizika hrozí právě mně a na kolik jsem si je pojistil, málokdo dokáže odpovědět. A když nahlédne do své smlouvy, často se zpětně diví, co je tam vlastně podepsáno.

Po letech kritiky a mediální pozornosti se nyní pojišťovny shodly na čtyřech opatřeních, která životní pojištění významně zprůhlední. Tato samoregulace je výsledkem zájmu pojišťoven na tom, aby se zákazník mohl rozhodnout opravdu na základě kvalitních informací.

Předsmluvní informace

Zákonem dané náležitosti smlouvy a informovanosti klientů nová dohoda pojišťoven napříč trhem jasně vymezuje. Rozsah a účel krytí, možné investiční strategie a jejich rizikovost i časový horizont, podkladová aktiva, způsob zhodnocení, stupeň volatility, daňová uznatelnost a optimalizace, ale také dokonalý výčet všech nákladů, poplatků, i nákladovosti dodatečných změn – to vše musí smlouva obsahovat.

Pojišťovny budou od Nového roku 2015 v rámci předsmluvních informací upozorňovat i na úskalí produktu a jeho výluky. Informace mají být navíc výstižné a srozumitelné – snahou je v zájmu porovnání produktů na trhu formát A4, protože největším strašákem pro klienty je rozsáhlá smluvní dokumentace, kterou není snadné se prokousat.

Modelace vývoje pojistného

Životní pojištění se sjednává na dlouhý časový horizont. Tak je k němu třeba i přistupovat – jako k závažnému rozhodnutí s dlouhodobým dopadem. Zákazník by měl proto vědět, jak se bude jeho smlouva v čase vyvíjet, čemuž pomůže i modelace vývoje pojištění během smluvní doby. Klient tak ví, kdy má jeho pojištění jakou hodnotu, nakolik investici zhodnotil nebo kolik by tratil nerozumným předčasným zrušením. Modelace přitom bude zahrnovat několik scénářů vývoje – od nulového výnosu až po 7 %. A to vše opět na – pro klienta milosrdném – formátu A4 ve formě tabulky a grafu.

Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN)

Významnou novinkou, kterou dohoda pojišťoven zavádí, je Standardizovaný ukazatel nákladovosti (SUN). Díky tomuto ukazateli bude životní pojištění mnohem transparentnější. Graficky člení jednotlivé druhy poplatků, tedy nákladů na pojistnou smlouvu, dále rizikové pojistné a investiční složku. Klient tak zjistí, kolik procent celkového pojistného zaplatí na nákladech a kolik ho stojí celkově krytí rizik. K tomuto ukazateli se bude pro větší přehlednost vždy přikládat standardizovaný koláčový graf zobrazující rozpad pojistného do jednotlivých složek.

Takový přehled umožní snadné a jasné porovnání nabídek pojištění různých pojišťoven mezi sebou, tedy opět jasně deklarovaná snaha pojišťoven o maximální transparenci.

Rekapitulace stavu pojistné smlouvy

Další samoregulační opatření se týká již uzavřených smluv: pojišťovny budou dobrovolně a písemně jednou ročně zákazníka informovat o době pojištění, aktuální hodnotě investiční složky pojištění, výši odkupného pro případ, že by chtěl smlouvu vypovědět, o platbách pojistného a dalším – opět přehledně v rámci jedné A4 strany.

Pojišťovny se hlásí k odpovědnosti

Díky samoregulaci pojišťoven to budou mít nepoctiví finanční poradci mnohem obtížnější. Je v zájmu pojišťoven samotných, aby jimi nabízený produkt byl transparentní a maximálně pochopitelný pro běžného klienta tak, aby nejasností nemohl zneužít nekvalitní zprostředkovatel. „Máme tu zkušenost, že samoregulace má často lepší praktický dopad, než direktivy nařízené shora. Věříme, že i tento krok zlepší reputaci pojišťovacího sektoru v očích veřejnosti. Ukazuje, že v zájmu dobré věci pro zákazníky se dokážeme shodnout i v dnešním vysoce konkurenčním prostředí“, říká Lucie Urválková, členka představenstva a finanční ředitelka UNIQA pojišťovny, a dodává: „Většinu z těchto opatření jsme u nás v UNIQA zavedli již dávno, jiná nyní pouze přizpůsobíme, aby vyhovovala jednotné formě vykazování. Nyní tak bude mít klient možnost snadného porovnání nabídek různých hráčů na trhu, protože všichni budeme ukazovat stejně definované parametry.“Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: POJIŠTĚNÍ