Výpočet důchodu v roce 2016

23.09.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


V roce 2016 se bude státní důchod počítat odlišně oproti roku 2015. Oproti minulým rokům jsou změny ve výpočtu důchodu menší. Podívejme se na konkrétní výpočet důchodu v příštím roce.

Starobní důchod (řádný i předčasný), invalidní důchody (prvního stupně, druhého stupně a třetího stupně) a pozůstalostní důchody (vdovský a sirotčí) se skládají za základní výměry a procentní výměry. Základní výměra důchodu je pro všechny stejná a v roce 2016 by měla dle návrhu MPSV činit 2 440 Kč. Procentní výměra důchodu závisí na konkrétním průběhu pojištění.

Na čem závisí procentní výše důchodu?

Procentní výměra státního starobního důchodu závisí na příjmech v produktivním věku a získané době pojištění. Čím vyšší příjmy a vyšší doba pojištění, tím vyšší státní starobní důchod. Pro přesný výpočet starobního důchodu je nutné znát osobní vyměřovací základ a dobu pojištění v celých ukončených letech.

  • Osobní vyměřovací základ při výpočtu starobního důchodu v roce 2016 se vypočítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální (důchodové) pojištění, v letech 1986 až 2015. Zjednodušeně lze osobní vyměřovací základ nazvat průměrnou měsíční mzdou v současné hodnotě. Dřívější příjmy se přepočítávají na současnou úroveň pomocí koeficientů, které zohledňují inflaci.
  • Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doby pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. péče o dítě do 4 let věku, studium v zákonném rozsahu před rokem 2010, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, vojenská služba.

Redukce osobního vyměřovacího základu v roce 2016

Osobní vyměřovací základ se při výpočtu státního důchodu redukuje. Zápočet v jednotlivých redukčních hranicích se v letech 2011 až 2015 citelně měnil. V roce 2016 bude zápočet v jednotlivých redukčních hranicích stejný jako v roce 2015. Mění se však rozsah redukčních pásem, neboť ty se odvíjí od průměrné mzdy. Návrh MPSV počítá pro rok 2016 s těmito dvěma redukčními pásmy: 11 883 Kč (11 709 Kč v roce 2015) a 108 024 Kč (106 444 Kč v roce 2015). V prvním redukčním pásmu se osobní vyměřovacího základ započítává ze 100 %, v druhém redukčním pásmu z 26 %. A k částce nad druhou redukční hranici se již nepřihlíží.

Praktický výpočet

Paní Veselá má osobní vyměřovací základ 20 960 Kč. Paní Veselá získá dobu pojištění 42 let. Jak vysoký bude mít paní Veselá důchod dle výpočtu v roce 2016?

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

20 960 Kč

První redukční hranice

(do 11 883  Kč, z 100 %)

11 883 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

2 361 Kč

Výpočtový základ

(11 883 Kč + 2 361 Kč)

14 244 Kč

Procenta za odpracované roky

(1,5 % x 42 let)

63

Procentní výměra důchodu

(14 244 Kč x 63 %)

8 974 Kč

Základní výměra důchodu

2 440 Kč

Měsíční důchod

(2 440 Kč + 8 974 Kč)

11 414 Kč

vlastní výpočet autora

Dle legislativy roku 2016 bude mít paní Veselá měsíční starobní důchod ve výši 11 414 Kč.

Výše důchodu v roce 2016 v konkrétních případech

V přiložené tabulce máme uveden měsíční řádný starobní důchod vypočítaný dle legislativy platné v roce 2016 v závislosti na průměrné mzdě v současné hodnotě a získané době pojištění dle navrhovaných parametrů MPSV.

Osobní vyměřovací základ

Doba pojištění

38 let

40 let

42 let

44 let

12 000 Kč

9 231 Kč

9 589 Kč

9 946 Kč

10 304 Kč

17 000 Kč

9 972 Kč

10 369 Kč

10 765 Kč

11 162 Kč

22 000 Kč

10 713 Kč

11 149 Kč

11 584 Kč

12 020 Kč

27 000 Kč

11 454 Kč

11 929 Kč

12 403 Kč

12 878 Kč

32 000 Kč

12 195 Kč

12 709 Kč

13 222 Kč

13 736 Kč

40 000 Kč

13 381 Kč

13 957 Kč

14 533 Kč

15 109 Kč

50 000 Kč

14 863 Kč

15 517 Kč

16 171 Kč

16 825 Kč

70 000 Kč

17 827 Kč

18 637 Kč

19 447 Kč

20 257 Kč

vlastní výpočet autoraPomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.