Do důchodu koncem roku 2015 nebo začátkem roku 2016?

25.09.2015 | , Finance.cz
DŮCHODY A DÁVKY


Někteří občané v předdůchodovém věku, kteří dosáhnou řádného důchodového věku koncem roku 2015 se rozhodují, zdali odejít do řádného důchodu v prosinci 2015 nebo začátkem ledna 2016? Která varianta je finančně výhodnější? Podívejme se na praktický výpočet.

Výpočet důchodu v roce 2015 je odlišný od způsobu výpočtu důchodu v roce 2016. Rozdílů není oproti minulým rokům příliš, ale mění se redukční hranice, což ovlivní měsíční výši důchodu. V roce 2015 je nutné pro přiznání starobního důchodu získat dobu alespoň dobu pojištění v rozsahu 31 let, v roce 2016 bude nutné získat dobu pojištění v rozsahu 32 let.

  • Pro občany, kteří dosáhnou koncem roku 2015 řádného důchodového věku a přitom získali dobu pojištění v rozsahu 31 let, je rozhodně vhodné odejít do důchodu v roce 2015.

Jak se změnily redukční hranice?

Průměrná měsíční mzda za odpracované roky v současné hodnotě (osobní vyměřovací základ) se při výpočtu státního důchodu redukuje. V roce 2015 jsou redukční hranice: 11 709 Kč a 106 444 Kč. Pro rok 2016 se redukční hranice zvyšují na 11 883 Kč a 108 024 Kč. Procentní zápočet v obou redukčních hranicích je v roce 2015 i v roce 2016 stejný. V první redukční hranici činí zápočet 100 %, v druhé redukční hranici 26 %. K částce nad druhou redukční částku se při výpočtu nepřihlíží.

Na co si dát pozor?

Při výpočtu důchodu v roce 2015 i v roce 2016 je základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční mzda v současné hodnotě. Při výpočtu důchodu v roce 2015 se osobní vyměřovací základ počítá z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2014. Při výpočtu důchodu v roce 2016 se osobní vyměřovací základ bude počítat z příjmů, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2015. Pokud se příjmy v roce 2015 výrazně lišily od příjmů v předchozích letech, tak je potřeba tuto skutečnost zohlednit při plánování termínu odchodu do důchodu.

Praktický výpočet

Paní Dvořáková má průměrnou měsíční mzdu za odpracované roky 18 480 Kč. Paní Dvořáková získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Paní Dvořáková se rozhoduje, zdali odejít do starobního důchodu 28. prosince 2015 nebo 1. ledna 2016. Která varianta je pro paní Dvořákovou výhodnější? Pro zjednodušení počítáme, že v obou případech jsou vstupní údaje pro výpočet starobního důchodu shodné. Při výpočtu Posuzujeme pouze měsíční výši státního důchodu, žádné další vedlejší faktory (např. případný jednorázový příspěvek pro důchodce).

Výpočet důchodu paní Dvořákové v roce 2015

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

18 480 Kč

První redukční hranice

(do 11 709 Kč, ze 100 %)

11 709 Kč

Druhá redukční hranice

(od 11 709 Kč do 106 444 Kč, z 26 %)

1 760 Kč

Výpočtový základ

(11 709 Kč + 1 760 Kč)

13 470 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(43 let x 1,5 %)

64,5

Procentní výměra důchodu

(13 470 Kč x 64,5 %)

8 689 Kč

Základní výměra důchodu

2 400 Kč

Měsíční důchod

(2 400 Kč + 8 689 Kč)

11 089 Kč

vlastní výpočet autora

Vypočtený důchod v roce 2015 by se od lednové splátky valorizoval. Od lednové splátky důchodu se všechny důchody přiznané do konce roku 2015 zvyšují, pouze však o 40 Kč. V roce 2016 by pobírala paní Dvořáková státní důchod 11 129 Kč (2 440 Kč + 8 689 Kč).

Výpočet důchodu paní Dvořákové v roce 2016

Text Částka

Osobní vyměřovací základ

18 480 Kč

První redukční hranice

(do 11 883 Kč, ze 100 %)

11 883 Kč

Druhá redukční hranice

 (od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)

1 715 Kč

Výpočtový základ

(11 883 Kč + 1 715 Kč)

13 599 Kč

Procentní výměra za odpracované roky

(43 let x 1,5 %)

64,5

Procentní výměra důchodu

(13 599 Kč x 64,5 %)

8 772 Kč

Základní výměra důchodu

2 440 Kč

Měsíční důchod

(2 440 Kč + 8 772 Kč)

11 212 Kč

vlastní výpočet autora

Odchod do důchodu o pár dní později je pro paní Dvořákovou výhodný, neboť dle výpočtové formule roku 2016 bude mít měsíční důchod vyšší o 83 Kč měsíčně (11 212 Kč - 11 129 Kč). Důvodem rozdílu je zvýšení redukčních hranic. Při stejných vstupních údajích je tedy výpočet důchodu v roce 2016 výhodnější než v roce 2015.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: DŮCHODY A DÁVKYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.